Drivingrange: Læs om nye tiltag inden 2024-sæsonen

Der kommer nye måtter både i udslagshusene og udenfor. De nye måtter bliver noget tykkere og dermed nemmere at sætte tee’s ned i. Der er også ved at blive etableret et område bag det fjerneste udslagshus, hvor der er lagt et slags trådnet ned, som græsset kan vokse op igennem. På den måde bliver der et udslagssteder til drivere og køller fra græs, men uden at græsset bliver slået op med store huller.

”Vi havde håbet, at udslagsmåtterne havde en længere levetid, men nu hvor vi har drænet drivingrange, har der været en kraftig stigning i antallet af spillere, der bruger rangen, så derfor er måtterne blevet slidte. Nu håber vi at have fundet et bedre produkt,” siger chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der på billedet står med en vareprøve af de nye drivingrangemåtter.

Der bliver stadig to måtter, hvor det er muligt at sætte gummitees i – også disse to måtter bliver udskiftet i løbet af de næste måneder.

I det første udslagshus har der været et forsøg med spejle til de spillere, der vil bruge sådan et hjælpemiddel til at træne deres sving. Det ene af disse spejle bliver siddende – det andet er gået i stykker og bliver fjernet. I det andet udslagshus – der hvor protræneren hører til, bliver der sat to nye spejle op til brug for undervisning.

Der kommer også nye net i chipnettet, ligesom afstandsskiltene bliver udskiftet. Til næste år er det planen, at der kommer flere ”mål” på drivingrange, man kan sigte efter.

Der kommer en stor forandring for boldopsamlerne, idet klubben har indkøbt en ny elbil, der skal erstatte den gamle og ustabile traktor. Også til glæde for boldopsamlerne bliver der på drivingrange fyldt op med jord i de fordybninger, der er kommet efter dræningen i efteråret 2022. Dermed slipper boldopsamlerne for mange generende hop med boldopsamlervognen. I slutningen af marts har boldopsamlerne arrangeret en dag, hvor de kommer og prikler bolde op af jorden.

Indspilsområde

Her har klubben et større projekt med et helt nyindrettet område, som der bliver arbejdet på at skaffe penge til. I 2024 bliver det dog ikke. Greenkeeperne har i stedet renoveret de to greenbunkere, så der også her er kommet væsentligt fladere kanter.

Læs mere: