Nyt udvalg skal tage sig af klubbens begyndervoksne

Tre udvalg er blevet til ét – og formålet er at samle og koordinere alle aktiviteter for de medlemmer, hvis golfspil primært sker på Skjoldungen.

Begynderudvalget hedder det nyeste udvalg i Roskilde Golf Klub – og udvalget skal samle aktiviteter fra udvalg for prøvemedlemmer, løveudvalget (udvalg for letøvede) og kaninmatchudvalget.

”Det har vist sig, at integrationen ind i klubben har haft sine mangler, så ved at samle de tre udvalgs aktiviteter i ét og samme udvalg, vil det blive nemmere for især nye medlemmer at se ind i de muligheder klubben tilbyder sportsligt og socialt,” siger daglig leder, Jesper Wedersøe, efter at den nye organisering er blevet godkendt i bestyrelsen.

”For eksempel vil man som prøvemedlem allerede fra starten vide, at man er en del af en gruppe på ca. 500 medlemmer, hvor alle er potentielle brobyggere videre ind i Roskilde Golf Klub. Der vil fra sæsonstart være planlagt introaftener fra andre relevante Klub-i-Klubber/grupperinger i klubben, og en anderledes tilrettelægning af mentorforløbet samt øget mulighed for at deltage i prøvemedlems- og kaninmatcher, vil automatisk give en bedre social integration med de øvrige klubmedlemmer.”

På kort sigt bliver der udadtil ikke nogen forandringer at se.

”Min lille flok udvalgsmedlemmer, der tilrettelægger forårets prøvemedlemsforløb fortsætter stadig med vores opgaver, ligesom kaninmatchudvalget også kører på med at arrangere årets kaninmatcher. Det særlige tilbud om ekstra træning for dem, der var prøvemedlemmer sidste år (”løverne”), kommer også til at køre i år. Så aktiviteterne er lige nu uforandrede bare forankret i et nyt samlet udvalg. Men på sigt kan det jo godt være, vi finder på nye ting, der gavner vores nye voksne medlemmer. Det kunne fx være initiativer, der gør det endnu nemmere for de nye at blive integreret i resten af klubben,” fortæller Merete Koefod fra det ”gamle” udvalg for prøvemedlemmer.

Styringen af kaninmatcher kører også ufortrødent videre – i år med nogle nye tiltag. Fx vil kaninmatcherne én gang om måneden blive gennemført på Store Skjold, mens matcherne på Skjoldungen de øvrige mandage alene bliver med én spillerunde kl. 17.30. Der bliver samtidig lavet en handicapgrænse, så kaninmatcherne på Skjoldungen bliver for spillere med handicap 36-54.

Første kaninmatch mandag den 15. april – på Store Skjold.

Læs mere: