Erfaren golfbane-bygger bag Roskildes nye 9 huls bane

Han startede som helt almindelig landmand med ekstra speciale i kloak og dræning, men er i dag også en meget erfaren golfbane-bygger. Og nu skal han stå for Roskilde Golf Klubs nye 9 hullers bane.

Lars Thygesen er nabo til Smørum Golfklub, og da den i 1998 havde brug for noget gravearbejde i forbindelse med en udvidelse, spurgte de Lars, om han kunne hjælpe. Gravearbejdet blev udvidet til flere og flere opgaver, og det endte med, at Lars og hans medarbejdere var med til at bygge både en 9 huls ekstra sløjfe til klubbens store bane plus en 9 hullers intermediatebane. Siden har han bygget en hel del golfbaner og lavet større og mindre projekter i endnu flere. Det gælder også her i Roskilde, hvor han blandt andet har anlagt flere teesteder, puttinggreenen, drivingrange, parkeringspladsen, gulvet i bagrummet, søen ved hul 1 og hul 1 + 9 på par 3 banen.

Nu skal han i gang med klubbens erstatning for par 3 banen – en ny 9 hullers bane, der forhåbentlig bliver helt færdig i foråret 2022.

 

Starter i april 2021

De første måneder af 2021 kommer der dog ikke til at ske det store. Først efter 1. april – og afhængig af vejret – begynder der at dukke maskiner og folk op til det store baneprojekt.

“Vi kan måske godt lave lidt omkring fældning af nogle træer her i vintermånederne, hvis det kommer frost igen, men der bliver ikke noget med at køre med maskiner på arealet, mens det er så vådt, som det er lige nu. Det vil blot ødelægge jordens struktur og gøre, at det kommer til at tage endnu længere tid at få græs til at gro ordentligt. Derfor venter vi med at gå i gang, til vi er kommet længere hen på foråret,” fortæller Lars Thygesen.

Sammen med chefgreenkeeper Nick Bosholdt var han i midten af januar på en banevandring på det nye areal. Her fik de talt om forskellige praktiske foranstaltninger fx omkring kørsel og parkering af maskiner, når arbejdet går i gang.

Der bliver brug for 2-3 gravemaskiner, en rendegraver, 2-3 traktorer og diverse vogne, så der bliver fuld aktivitet, når først arbejdet går i gang. Der skal graves jord, fjernes sten og køres store mængder af drængrus og vækstlag til greens og teesteder (en blanding af sand og kompost). En del af kørslen kommer til at ske på stien bag ved greenen på hul 1 på 18 hullers banen, så i en periode bliver gående dirigeret væk fra denne sti for ikke at skabe situationer, hvor maskiner og gående kommer for tæt på hinanden.

 

Fleksibel entreprenør – spil og byggeri samtidigt

“Vi glæder os rigtig meget til, at arbejdet går i gang. Det bliver spændende og vi kan mærke, at medlemmerne også glæder sig til, at den nye bane kommer. Vi har jo haft gang i planlægningen længe, så vi tror, der er styr på det meste, men vi kommer også til at tage mange konkrete beslutninger, efterhånden som projektet skrider frem. Heldigvis har vi en god aftale om de overordnede rammer, og en af styrkerne ved Lars er også, at han er vant til at være fleksibel. Det får vi brug for – ikke mindst, fordi vejret jo er omskifteligt,” siger chefgreenkeeper Nick Bosholdt og Lars Thygesen supplerer:

“Jeg er jo vant til at lave arbejde på golfbaner, mens der samtidig bliver spillet. Sådan vil det også være i perioder i Roskilde. Vi kommer til at lukke nogle huller i nogle perioder, men generelt er det jo tanken, at man kan spille på de fleste af de nuværende huller på par 3 banen, samtidig med at vi bygger den nye bane. Først når den nye bane er færdig, fjerner vi de gamle greens.”

På arealet, hvor der i dag er hul 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 på par 3 banen, kommer der i fremtiden kun til at være to huller. På arealet op af bakken bag ved par 3 banen kommer der fem nye huller. Dertil kommer hul 1 og 9, som bliver hvor de er i dag. Skråningen på bakken op til det nye baneareal ser umiddelbart svært tilgængelig ud set med golf-øjne, men oppe på toppen gemmer der sig et flot, åbent og relativt fladt areal fint egnet til en golfbane.

 

Åben bane med flot udsigt

“Der er en rigtig god udsigt heroppe fra, men det er også så åbent, at vinden får godt fat. Og her om vinteren er der ekstra koldt heroppe på toppen. Men vi har også lavet en beplantningsplan og hen over årene vil der sikkert komme flere træer til,” fortæller Nick.

Fra det nye baneareal har man bl.a. en flot udsigt over den nuværende bane og man kan også se klubhuset.

De medlemmer, der i midten af 1970’erne var frivillige hjælpere, kan berette om mange dage og timer, hvor de var med til at anlægge banen, herunder indsamle sten. Nu bliver alt dette arbejde klaret af maskiner og betalt arbejdskraft, men der har været frivillige fra bestyrelse og udvalg inde over planlægningen af hele projektet.

“Jeg regner med, at vi kommer til at bruge fire dage alene på at indsamle sten, og når vi har gjort det, fræser vi resten ned, så vi efter færdiggørelsen ikke får sten til at “kravle” op af jorden,” siger Lars Thygesen.

 

Større greens og tre par 4 huller

Banen bliver med tre par 4 huller og seks par 3 huller. Der bliver opbygget greens med en størrelse, der i gennemsnit svarer til greenen på hul 3 på den store bane, nogle lidt mindre, andre lidt større. Men de bliver anlagt som helt normale greens, og ikke som i dag på par 3 banen, hvor flere af greens er hævet over fairway.

Kun hul 1 forbliver uændret. Alle øvrige steder kommer der nye greens – også på hul 9, hvor den nye green bliver anlagt lidt bagved den nuværende green, så hullet bliver en anelse længere.

Banen bliver samlet kortere end både for-9 og bag-9 på den store bane. Ambitionen er nemlig, at banen – udover begyndere, juniorer og ældre – også skal kunne bruges af spillere, der vil bruge kortere tid på at tilbagelægge en runde på ni huller.

Anlægsarbejdet kommer også til at omfatte dræning og vandingsanlæg ved teesteder og greens.

 

På billederne er der Lars Thygesen til venstre og Nick Bosholdt til højre.

 

Læs mere: