Bestyrelse sætter gang i to projekter og har flere på vej

Roskilde Golf Klubs bestyrelse har besluttet at sætte gang i to ud af tre projekter, der længe har stået på ønskelisten. Desuden er der gang i tre andre projekter. Mere om det længere nede.

De to besluttede projekter er ombygning af klubhuset og dræning af drivingrange. Projekterne ER nu besluttet – der er penge til dem, men det er endnu usikkert, hvornår de kommer i gang.

Byggeudvalget er sammen med en arkitekt i gang med at kigge på detailplanlægning af klubhus-byggeriet, herunder en tidsplan og chefgreenkeeper Nick Bosholdt har opgaven med at finde ud af, hvornår det bedste tidspunkt for dræning af drivingrangen er, og hvem der skal sørge for det.

”De to projekter har stået på bestyrelsens ønskeliste i flere år. I forbindelse med anlægget af 9-huls banen har vi været lidt konservative i forhold til yderligere investeringer, men nu, hvor det viser sig, at 9-huls banen fint holder budgettet, så kan det lade sig gøre at sætte de to andre projekter i gang også,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

Ombygningen af klubhuset går ud på at skaffe et ekstra lokale, som enten kan bruges af medlemmerne eller af restauranten. Udbygningen vil sikre, at der færre gange kommer karambolage mellem lokalernes brug til selskaber og som medlems-klubhus.

Der er samtidig fundet en løsning, så indgangen til klubhuset bliver mere naturlig, når man kommer fra parkeringspladsen.

 

Ekstra lokale + sekretariat og proshop tættere på hinanden

Ideen er, at området, hvor sekretariatet sidder i dag, bliver inddraget – sammen med gangen og det lille rengøringsrum. Hele det areal bliver omdannet til et lokale med foldedøre ind mod det store klublokale. Det nye lokale kan så bruges til selskaber op til 48 personer eller det kan bruges af medlemmerne, hvis der er et endnu større selskab.

Sekretariat flytter så ind der, hvor proshoppen er i dag – i hvert fald i den del, hvor Lasse og Emil i dag har deres skranke. I midten bliver der fælles indgang med terminaler og proshoppen får så plads til venstre, når man kommer ind ad døren – de beholder noget af deres nuværende areal + det, der i dag er mødelokale + ekstra plads, der kommer i forbindelse med en tilbygning.

”Klubhuset får en tilbygning der, hvor der i dag er indgangsparti og i den tilbygning bliver der noget plads til proshoppen i den ene halvdel + et mødelokale i den anden halvdel. På den måde fortsætter vi med at have de samme faciliteter som i dag, får en bedre og mere naturlig indgang, tættere tilknytning mellem proshop og sekretariat – og et ekstra lokale, som gør klubhuset mere anvendeligt både for golfspillere og gæster i restauranten,” fortæller Anders Schnack.

Tidsplanen for arbejdet bliver der som nævnt stadig kigget på. Måske kan noget af arbejdet gennemføres i vinter, måske sker det først til næste år.

 

Dræning, vanding, sikkerhed og træning

Projekt nr. 2 er dræning af drivingrange. Også det har stået på ønskelisten længe. Arealet bliver nemlig hurtigt vådt, så fra det sene efterår og hele vinteren igennem er det ikke muligt at køre med traktoren og samle bolde. Og da mange enten spiller vintergolf eller ønsker at træne hen over vinteren, så giver det en del begrænsninger. Boldene kan opsamles manuelt, men på grund af den våde jord, er boldene ofte meget mudrede.

Så er der tre andre projekter, der også bliver kigget på. Det første er sådan set allerede besluttet, men her er der tale om et projekt, medlemmerne umiddelbart ikke vil mærke. De opdager det først, når det går i stykker.

Det handler om de vandingsledninger, der ligger under jorden og som bruges til at vande greens og teesteder. Disse ledninger er ved at nå deres levetid og skal udskiftes. Der er utætheder, som gør, at greenkeeperne på sigt risikerer ikke at kunne vande overalt.

Denne investering har bestyrelsen besluttet at dele over nogle år, så ledningsnettet gradvist bliver skiftet.

Så kommer vi til to projekter, som der endnu ikke er sat penge af til, men som også er i spil til de kommende år.

Det ene handler om håndtering af sikkerheden omkring hul 10 og 11. Der passerer en offentlig sti forbi udslagene på hul 10 og slaget op mod green på hul 11. Det sidste sted blev en forbipasserende for nylig ramt af en golfbold.

Derfor er der nu sat ekstra skiltning op som advarsel om at se sig godt for, men der arbejdes med en bedre langsigtet løsning, og derfor er baneudvalget i gang med at kigge på andre løsninger – sammen med Dansk Golf Union og en banearkitekt. Den konkrete løsning er ikke fundet endnu, men det kan ende med en eller anden omlægning af de to huller.

 

Måske plads til petanquebane

Endelig er der ønsket om at gøre noget mere ved indspilsområdet på det store græsareal ved siden af det gule hus og bag-hallen. Håbet er, at der både bliver plads til en ekstra stor indspilsgreen og måske også til et særligt spille-lege-område for klubbens mikroer.

”I den forbindelse er der også kommet et ønske fra nogle af klubbens medlemmer og sponsorer, der gerne vil betale for opførelsen af en petanquebane på området, og bestyrelsen har sagt ja til dette, under forudsætning, at petanque kan passes ind i helhedsplanen for indspilsområdet.

Det er baneudvalget, der arbejder med planerne både for hul 10/11 og indspilsområdet. Disse to projekter er endnu ikke grydeklare og er derfor heller ikke finansieret endnu.

Der kommer mere information på et informationsmøde, som bliver afholdt tirsdag den 23. november 2021 kl. 19 i klubhuset. Mere information og tilmelding til dette møde kommer sidst i oktober.

Læs mere: