Hul 17 med i forsøg med svampebekæmpelse

På foranledning af Dansk Golf Union vil Forskningscenter Flakkebjerg (Aarhus Universitet) i løbet af sommeren 2018 gennemføre et forsøg på Roskilde Golf Klubs bane. Forsøget har til formål at undersøge mulighederne for kemisk bekæmpelse af Dollar Spot, som forårsages af svampesygdommen Sclerotinia homoeocarpa. Svampen angriber græsser og udgør især et problem på greens, hvor den kan efterlade visne, nedsunkne pletter af 3-5 cm størrelse.

Der opleves et stigende problem med denne form for svampeangreb på golfbanerne rundt omkring i Danmark og problemerne ser ud til at stige år efter år. Der er derfor behov for at søge efter løsninger til en effektiv bekæmpelse. Roskilde Golf Klubs bane er udvalgt til forsøgsareal, da svampen tidligere har været konstateret her. Desuden foregår der også forsøg omkring forebyggende behandling af Dollar Spot uden pesticider, så der findes allerede en stor viden om netop denne bane. Det har desuden været afgørende for valg af golfbane, at der er veluddannede greenkeepere, der kan bidrage positivt til forsøgets korrekte gennemførelse.

Forsøget planlægges anlagt i begyndelsen af maj og løber frem til starten af september, som er den periode, hvor svampen for alvor er aktiv. I den periode, forsøget pågår, skal der gennemføres en række aktiviteter bestående af 3 gange behandling af arealet.

Behandlingerne følges op af 2-3 registreringer, hvor effekten af de forskellige behandlinger bedømmes. Uden for det tidsrum hvor selve forsøgsaktiviteten udføres (ca. 2-3 timer pr gang), vil arealet (ca. 180 m2), i øvrigt ikke bære synligt præg af forsøget og kan benyttes efter almindelige betingelser. Efter gennemgang af banen er green 17 udvalgt som forsøgsområde, da der tidligere har været svampeangreb på dette område. Desuden ligger denne green mest hensigtsmæssig i forhold til at sikre flowet på banen.

Vi er meget glade for at Roskilde Golf Klub ønsker at bidrage til fremtidens løsninger på golfbanernes udfordringer.

Louise Hjelmroth
Afgrødesundhed, Flakkebjerg, Aarhus Universitet