Indvielse af ny gangbro ved hul 15

Lørdag d 29. maj 2021 blev den nye spang (lav gangbro) ved hul 15 og ind i Rørmosen indviet. Den er en del af Skjoldungestien. Indgangen til gangbroen er flankeret af to af golfbanens insekthoteller og billeboer.

40 mennesker mødtes med borgmester Tomas Breddam i spidsen og indviede spangen. Udover talen fra borgmesteren talte Nationalpark Skjoldungernes Land næstformand Jan Eriksen, der benyttede lejligheden til også at slå et slag for Roskilde Golf Klub og det store natur og miljøarbejde, der bliver lavet.

Forsamlingen grinede, da de fik at vide, at de mange tiloversblevne træstykker fra broen nu ligger på greenkeepergården og bliver til nye redekasser til næste år.

Benyt den nye næsten 300 meter lange spang ind i Rørmosen og se skoven, som nu har passet sig selv i mere end 15 år. Går man ind ved hul 15 når man frem til Sorte sti på den anden side.

Billederne er fra indvielsen, hvor både borgmester Tomas Breddam og Jan Eriksen talte. På et af billederne sidder borgmesteren sammen med nationalparkchef Anders Bülow.

Læs mere: