Spændende nye beboere på banen – nattergaletur 10. juni

Corona-restriktionerne med maks 10 personer samlet gør, at natur- og miljøudvalget nu har flyttet årets nattergaletur til onsdag den 10. juni, hvor der sandsynligvis bliver mulighed for at samles 30-50 mennesker. Turen gennemføres fra kl. 19 indtil det bliver mørkt denne aften.

Udvalget glæder sig til at fortælle mere om, hvad der er sket med dyre- og plantelivet på og omkring banen, men udvalget har allerede nu fået nogle beviser på, at natur- og miljøarbejdet lønner sig. Herunder kan du læse seneste nyt fra udvalgets formand, der nøje holder øje med naturen på banen.

Nattergalen er kommet (Fem syngende er hørt ved Rørmosen 2. maj), ligesom flere af de øvrige sangere stemningsfuldt har indtaget deres respektive revirer!

Den store nyhed er dog, at torsdag aften d. 8/5 startede to stk. elskovslystne løvfrøhanner deres højtlydende kvækken i den nye sø ved hul 15. I de næste 14 dage forsøger de nu at lokke hunner til, og med lidt held kan vi have haletudser til sidst i juli. Løvfrøen (fredet) er vores mindste frø og er forholdsvis sjælden.

Roskilde Kommune har i et naturprojekt siden 2012 etableret ca. 25 små søer/vandhuller mellem Sankt Hans og Svogerslev netop til ophjælp af padder og vandinsekter. De kun knap to år gamle vandhul ved hul 5 og hul 15, er to af disse vandhuller. Glædeligt er det, at vi allerede nu kan registrere at miljøarbejdet lønner sig., idet både lille vandsalamander, butsnudet frø og nu løvfrøen, samt et væld af vandinsekter har indtaget begge søer.

I natur- og miljøudvalget forsøger vi (gerne med andre interesserede frivillige) at følge biodiversiteten af dyr og planter ikke kun i nævnte to søer, men i alle vores åbne vande.

Det er ikke kun i vandet, der er nyheder. Et tårnfalkepar har indtaget den store fuglekasse på hul 7, og snart kan vi forhåbentlig høre ungerne skrige, når de bliver fodret. Vi har tidligere haft ynglende tårnfalke i kassen ved hul 1 på 9-hulsbanen samt i skovbrynet ved hul 15, dog er det ikke lykkedes at få unger på vingerne de sidste 5-6 år.

På billederne er det en løvfrø plus et ældre foto fra 2009 af en tårnfalkekasse med unger, der faldt ned i en storm. Fire ud af fem unger klarede det imidlertid og kom på vingerne. På billedet er også greenkeeper Hans-Henrik Hagelund.

Henning Nordstrøm

Natur- og Miljøudvalget