Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere

Normalt har spillere ikke mulighed for at få lempelse uden straf i en bunker, blot fordi bolden er endt i et fodspor eller slagmærke.

I disse Coronatider har spillerne dog heller ikke ordentlig mulighed for at ordne bunkeren efter sig, når riverne er fjernet. For at skabe mere fair forhold har Roskilde Golf Klub derfor, efter anvisning fra DGU, indført en midlertidig lokalregel.

Runder, spillet med denne lokalregel, er tællende.

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere

“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

Uddybning:

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker ikke som unormale baneforhold.

Lokalreglen er udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende. Der findes andre muligheder for helt at kunne tage bunkere ud af spil, men i denne situation, hvor mange/alle bunkere er berørt, vil sådanne lokalregler ikke i længden kunne fastholde den almindelige udfordring ved at spille banen.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og “Corona-forhold” (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

Regel 16.1c henviser til, at der tages lempelse uden straf, som beskrevet i 16.1b – dvs. droppes – mens 16.1c præciserer, at lempelsesområdet er i bunkeren.

Spillerne opfordres fortsat til at udglatte/udjævne sandet med sko eller jern efter spil fra bunkere.”

Lars Søndergaard

Regel- og handicapudvalget