Roskilde søger igen om golfsportens naturpris

Med en ambitiøs ansøgning bygget op om FN’s 17 verdensmål går natur- og miljøudvalget i Roskilde Golf Klub nu efter at vinde Golfsportens natur- og miljøpris, som bliver uddelt til marts i forbindelse med repræsentantskabsmødet i Dansk Golf Union.

Klubben søgte også for to år siden – og kom med i slutspurten, men uden at vinde. Sidste år blev det til en særlig inspirationspris, og i år har udvalget, sekretariatet, bestyrelse og greenkeepere så lagt sig i selen for at vinde.

“Vi vil naturligvis gerne vinde prisen, men uanset hvad arbejder vi videre med de 17 verdensmål. Undervejs i arbejdet med ansøgningen har vi fundet ud af, at det bestemt giver mening at arbejde ud fra verdensmål, selv om vi er en golfbane i Roskilde. Det er – og har været – en enormt spændende proces”, fortæller Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget.

Udvalget har gennemgået alle 17 verdensmål – og 12 af dem gav det mening at arbejde videre med. Her er listen over de 12:

 • Sundhed og trivsel
 • Kvalitet i undervisning og formidling
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Lokalsamfundet
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Livet under vand
 • Livet på land
 • Partnerskab for handling

“Vi har opdelt ansøgningen i disse 12 mål og fortalt, hvad vi gør og har gjort inden for hvert enkelt område. Generelt har vi stor opmærksomhed på dyre- og planteliv, på trivsel, sortering af affald og oplevelser i naturen. Derfor mærker vi også en voksende interesse ude fra – fra Roskilde Kommune, hvor vi er indbudt til at give vores besyv med til kommunens blå-grønne strategi, til fx foredrag om miljøarbejdet i greenkeeperforeningens sammenslutning”, fortæller Jan Eriksen.

Nationalpark Skjoldungernes Land har sammen med Roskilde Kommune støttet en række tiltag for at øge biodiversiteten på golfbanen – i form af paddesøer og blomsterbede. Greenkeeperne gør et stort stykke arbejde for at minimere brugen af kemikalier, ligesom frivillige i le-lauget også er med til at sikre bedre blomster- og dyreliv.

Her kan du læse mere om Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Golf Klub.

Læs også nyheden om en ny folder til spillere og besøgende på golfbanen.

Golfsportens natur- og miljøpris præmieres med 75.000 kr.