100.000 kr. til bedre natur på golfklubbens område

Bestyrelsen for Skjoldungernes Land, nationalparken rundt om Roskilde og Lejre, har besluttet at donere et større beløb til forbedring af naturen på Roskilde Golf Klubs område.

I alt er der bevilget 100.000 kr. og sammen med ekspertise, mandskab og tid hos Roskilde Kommune og golfklubben skulle det gerne give væsentligt forbedrede naturvilkår på golfbanen, uden at det går ud over golfspillet, men styrker oplevelsen ved at gå rundt på banen.

Støtten bliver overordnet givet til to ting:

  • To vandhuller/søer
  • Blomsterbede

“Ved at etablere flere blomster og flere vandhuller giver vi bedre vilkår for insekter og padder, fx løvfrøer. Så selv om golfbanen som udgangspunkt er og skal være velplejet, så bliver der også plads til områder, der er ren natur,” fortæller formand for bestyrelsen i ”Skjoldungernes Land”, Lars Vedsmand.

Næstformand i bestyrelsen for Skjoldungernes Land er Jan Eriksen, tidligere formand for Roskilde Golf Klub og stadig ivrig golfspiller. Han er med i klubbens natur- og miljøudvalg, der har sat rigtig mange initiativer i søen for at forbedre golfbanens biodiversitet. Nu glæder han sig over, at naturoplevelsen kan blive endnu større.

Han tog derfor sin bestyrelseskollega med på en rundvisning på noget af banen

Og hvor er det så, at der kommer vandhuller og blomsterbede?

Det ene vandhul er snarere en sø – eller en forandring af en sø, der er der i forvejen. Det er søen på hul 5, hvor der i dag er en palisadevæg ind mod greenen. Den palisadevæg har det ikke så godt – og samtidig er der et ønske om, at søen bliver mere naturligt anlagt med flade brinker. Projektet går derfor ud på, at søen skal brede sig mere ud og blive større til venstre for greenen over mod marken. Projektet gør ikke golfhullet hverken sværere eller lettere, da udvidelsen af søen sker til venstre side og den “irriterende” udposning på den nuværende sø, som har ædt mange bolde, forsvinder.

Det andet vandhul bliver noget mindre – og det bliver anlagt ved hul 15, i det rough-område, der ligger lige fremme der, hvor fairway tager et knæk op mod greenen. Dette vandhul bliver anrettet ret åbent, så der kommer fuld sol på og med skrånende bund – vandtemperaturen har nemlig betydning for udklækning af paddernes æg.
Kommunen oplyser, at der øst for Hørgården er vandhuller, hvor der forekommer den noget ualmindelige lille grønne løvfrø og de forventer, at frøerne selv finder vej frem til de nye leveområder golfbanen. Så måske kan de allerede høres på næste års nattergaletur?

Det er også på hul 15, der bliver anlagt et større bed med flerårige blomster. Det er et område, der i dag er rough – det ligger til venstre ca. over for de to bunkere, der er i spil, når vi slår ud på hul 15. Der er en større trekant med rough ind mod skoven, og du skal slå noget skævt for at komme derover, men det kan selvfølgelig ske.

“Vi håber på, at det kan være med til at hjælpe den sjældne sommerfugl, Guldhale, der har slåen-buske, som værtsplante for sine larver. Og slåenbuske har vi jo mange af i vores hegn på banen, men sommerfuglene skal jo også have noget at leve af, derfor blomsterbedene,” siger Jan Eriksen.

Vejret afgør, hvornår disse projekter går i gang – men det bliver nok i løbet af efteråret.

Skjoldunge-stien – ved du, hvor den er?

I forbindelse med Lars Vadsmands besøg i golfklubben, tog Jan Eriksen ham med på en lille vandretur på Skjoldungernes sti, som starter helt i Hvalsø og også går gennem golfklubben. Den går ind i skoven til højre for det nye toilet på hul 12, kommer ud i kanten af hul 15 og går ind i skoven igen ved det område, hvor roughen bliver erstattet af blomster. Stien er imidlertid ikke alt for godt skiltet og flere steder også lidt svært fremkommelig, så de to bestyrelsesmedlemmer fik lidt input med tilbage.