Store ambitioner for natur og miljø i klubben

Roskilde Golf Klubs natur- og miljøudvalg har store ambitioner for at forbedre miljøet i klubbens bygninger og på hele banen, og for at have et mål i sigte, så går udvalget efter at vinde golfsportens natur- og miljøpris, som klubben var nomineret til i 2017 – men uden at vinde.

”Vi har besluttet at gå op i et højere gear. Det betyder, at vi udover flere lavpraktiske forbedringer prøver at kigge på hele klubbens CO2-balance – ikke mindst med baggrund i den CO2-analyse, vi selv lavede sidste år. Det betyder, at vi kigger på hele golfbanens miljøpåvirkning,” fortæller Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget.

Her er link til artiklen om CO2-analysen i Roskilde Golf Klub, herunder nogle beregninger på golfbanens miljøbelastning.

Samkørsel og affald

”Det bliver selvfølgelig hurtigt miljø-nørdet, men mange ting er forholdsvis nemme at gå til uden det involverer så mange. På andre områder vil vi med forskellige initiativer prøve at få medlemmerne med på ideen. En af de store miljøpåvirkninger er fx kørslen til klubben, så det kan være, vi kommer med nogle belønningsinitiativer for at køre sammen eller cykle.”

Et andet stort område i klubben er affald, hvor der fra i år vil blive gjort en ekstra indsats med sortering – i øvrigt i takt med, at alle i Roskilde Kommune skal i gang med at sortere.

Der vil blive opsat containere til madaffald, flaske- og glas, pap og restaffald, som primært restauranten og proshoppen benytter.

På affaldsområdet er Jørn Kristiansen med en fortid i renovationsbranchen gået ind den del af miljøudvalgets arbejde. Jørn er nu den ansvarlige for indsatsen omkring skrald i klubben.

Økologi i stigning

”Restaurant Birdie er i øjeblikket oppe på mere end 20 procent økologi i køkkenet, og de mere end 20 procent er med til at skåne over 100.000 liter grundvand for pesticidrester og kunstgødning, så det er virkelig noget, der batter,” siger Jan Eriksen, der også fortæller, at hele klubben inklusiv greenkeepergården bliver gennemgået minutiøst for at finde mulige miljøforbedringer.

Det kan være alt fra belysning og maskiner til sorteringsspande ude på banen og evt. solvarme på bygningerne.

2018 bliver også et år, hvor der bliver gjort ekstra for blomster og dyr ude på banen. Det kommer der mere nyt om senere på foråret. Den sædvanlige nattergaletur bliver også gennemført i år, og måske kommer er en ekstra naturtur senere på året.