Hvad er golfbanens miljøbelastning?

Hvor meget påvirker det miljøet, at vi er 14-1500 medlemmer, der spiller golf i klubben?

Det har klubbens natur- og miljøudvalg sat sig for at undersøge, og ud af det er der kommet en længere rapport. Herunder kan du læse konklusionerne.

Du kan også læse den artikel, som Lars Carlsen fra miljøudvalget har skrevet sammen med chefgreenkeeper Nick Bosholdt. Artiklen er udgivet i tidsskriftet Dansk Kemi – og her er alle beregningerne beskrevet.

Men tilbage til konklusionen: Roskilde Golf Klub bidrager samlet set med udledning af ca. 100 tons CO2 om året. Det svarer til ca. 0,07 tons pr. medlem. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 6,7 tons, så golfmedlemskabet alene bidrager altså med ca. en hundrededel (1%).

Men hvad kan vi så bruge det til – og hvordan er natur- og miljøudvalget kommet til det tal?

”Nu har vi fået et redskab til at gøre tingene bedre i Roskilde Golf Klub. Vi ved, hvor vi har miljøudfordringer og hvor vi kan gøre det bedre. Samtidig kan vores miljøarbejde være med til at hjælpe os i andre sammenhænge. Der er meget fokus på miljøet, og når vi er så bevidste om forbedringer, så bliver det bemærket hos fx offentlige myndigheder, i Dansk Golf Union og andre steder, hvor vi har samarbejdspartnere,” fortæller Lars og Nick om begrundelsen for arbejdet og den offentliggjorte artikel.
Selve tallet for CO2 balancen er udregnet ud fra en lang række faktorer.

Klubbens positive bidrag til CO2 balancen er:

 • Alt det grønne på banens område, træer, buske og græs
 • Genanvendelse af papir, pap og metal
 • Indsamling og genanvendelse af spildolie fra klubbens maskinpark

Første punkt er naturligvis langt det største. Faktisk har det vist sig, at klubben har mindst ca. 3000 træer stående rundt omkring på banen.

Klubbens negative bidrag til CO2 balancen er:

 • Benzin, olie og el til drift af bane og bygninger
 • Medlemmer og ansattes kørsel til og fra golfbanen
 • Affald

”De sidste to punkter omkring kørsel og affald er dem, der fylder rigtig meget i den negative del af regnskabet. Og det, som gør, at vi ender med en negativ balance i stedet for en positiv. Men vi synes, at det hører med til at være ansvarsfuld over for miljøet, og i hele indsamlingen af tal har vi forsøgt at være så ærlige som overhovedet muligt, endda til den meget konservative side. Det betyder, at vi har forsøgt ikke at overdrive de positive sider og modsat ikke at underdrive de negative. Tværtimod har vi forudsagt, at hvert enkelt medlem kører til klubben i egen bil, selv om vi godt ved, at mange kører sammen og der også er flere, der cykler herud,” siger Nick og Lars.

”Det overraskede os rigtig meget, at golfklubben har så meget affald, der bliver kørt bort, som det rent faktisk er tilfældet. Faktisk svarer mængden til ca. 80 kg for hvert medlem, hvilket er godt 10% af de en gennemsnitsdansker genererer på et år. På positivsiden overraskede det os lige så meget, at der er næsten 3000 træer på banen”.

Nøgletal:

 • Arealet på banen er: 600.000 m2
 • Forbruget af fyringsolie er 9.810 liter
 • Benzin- og dieselforbruget til klubbens maskinpark er 900 og 11.570 liter
 • Elektricitetsforbruget er 125.391 kWh
 • Brændbart affald: 115.640 kg
 • Papir og pap til genbrug: 15.745 kg

Alle beregningerne er samlet i et Excel-ark, som andre golfklubber også kan bruge, hvis de er interesserede. De skal så blot selv indsamle de nødvendige data fra deres egen klub. Interesserede kan kontakte Lars Carlsen. Se kontaktoplysninger på natur- og miljøudvalgets side.