Prøvemedlemsudvalg

Merete Koefoed

merete1958@hotmail.com
Lise Aaberg

liseaaberg@hotmail.com
26 67 81 83
Per Markussen

familienmarkussen@outlook.dk
23 30 80 09
Else Juul Kristensen

elsejuulkristensen@gmail.com
20 96 66 80
Niels Træden
Udvalgets kontaktperson i bestyrelsen
traeden@gmail.com
40 37 62 64

Udvalget varetager opgaver i forbindelse med de aktiviteter, der igangsættes for at hverve prøvemedlemmer og efterfølgende koordinere de aktiviteter, der foregår i prøveperioden.

Opgaverne omhandler bl.a.:

  • at deltage i planlægning og gennemførelse af Golfens Dag
  • at rekruttere mentorer og afholde møder, hvor mentorerne informeres om opgaver, de forventes at påtage sig
  • at planlægge og gennemføre matcher for prøvemedlemmer i prøveperioderne og evt. i vinterhalvåret
  • at koordinere aktiviteter med protræner, restauratør og sekretariat
  • at informere prøvemedlemmer og mentorer