Udvalg for prøvemedlemmer

Freddy Brix
Formand for udvalg for prøvemedlemmer
f-brix@privat.dk
23 32 31 36

Udvalget varetager opgaver i forbindelse med de aktiviteter, der igangsættes for at hverve prøvemedlemmer og efterfølgende koordinere de aktiviteter, der foregår i prøveperioden.

Opgaverne omhandler bl.a.:

  • at deltage i planlægning og gennemførelse af Golfens Dag
  • at rekruttere mentorer og afholde møder, hvor mentorerne informeres om opgaver, de forventes at påtage sig
  • at planlægge og gennemføre matcher for prøvemedlemmer i prøveperioderne og evt. i vinterhalvåret
  • at koordinere aktiviteter med protræner, restauratør og sekretariat
  • at informere prøvemedlemmer og mentorer