Forsøg med gødning kan give bedre greens

Roskilde Golf Klub har i mere end et år været med i et internationalt forsøg under ledelse af Oslo Universitet. Forsøget er nu afsluttet, og det har givet nogle overraskende resultater, som kan hjælpe os og andre golfklubber med at få mere velholdte greens med færre sygdomme.

Forsøget er blevet gennemført på hul 1 på par 3 banen – det er en green, der er sammenlignelig med greens på 18 hullers banen. Henover over efteråret sidste år blev denne green inddelt i flere områder, som så blev gødet på forskellig måde i alt 12 gange helt frem til december 2016.

Forsøget påviste to forskelligrettede resultater:

  1. Jo mere gødning, jo flere svampesygdomme i græsset
  2. Jo mere gødning, jo hurtigere blev greenen genoprettet efter sygdomsperioden

”Greenen på hul 1 på par 3 banen så på et tidspunkt sidste vinter ikke ret god ud, men da det kom til foråret, så var greenen den flotteste af alle greens på banen. Derfor er vores læring at gøde lidt længere tid på efteråret, end vi hidtil har gjort – noget som er imod al lærdom, vi ellers har rettet os efter. Men vi skal finde den rette balance, og vi skal være meget opmærksomme på vejret, for det er farligt at gøde, lige når frosten kommer, for så får svampene de helt rigtige betingelser for vækst,” siger chefgreenkeeper Nick Bosholdt, som har haft kontakten til de forsøgsansvarlige fra Oslo Universitet og til Dansk Golf Union, som også er med.

Samme type forsøg er blevet gennemført på baner i Sverige og Norge, men konklusionerne i de to andre lande er ikke de samme som i Danmark. Generelt er klimaet i de øvrige skandinaviske lande ikke helt sammenlignelige med Danmark.

På billedet ses Nick sammen med repræsentanter fra DGU og Oslo Universitet, da forsøget blev igangsat i efteråret 2016.