Synger nattergalen, når det stormer en pelikan?

Dette spørgsmål søgte ca. 25 klubmedlemmer et svar på, da de deltog i årets fugletur den sidste aften i maj, hvor det blæste meget kraftigt. Det var som sædvanlig Jan Eriksen og Henning Nordstrøm (tv på billedet), der på en flot måde bragte os banen rundt, og fortalte om den natur, som vi måske ikke lige forstår at nyde, når vi koncentrerer os om en golfrunde.

Vi besøgte mejseungerne i kassen ved puttinggreen, vi så svalerne og mursejlerne ved greenkeepergården, en enkelt (sjælden) gråspurv dukkede også op, og i vestsiden af hul 4 var der spiselige vår-musseron-svampe i hekseringene.

2017-05 RGK Nattergaletur 2Vore to fuglekendere har for første gang oplevet en rørdrum på vores bane nede ved bag greenen på hul 5. Den lod sig også høre et par gange hin onsdag aften. Men man skulle høre godt efter. Den lyder, som man puster i en tom vinflaske.

Nattergalen måtte kæmpe med vinden, men nogle enkelte strofer dukkede da op ved hul 11 og inde i fredsskoven ved hul 12.

I samarbejde med greenkeeperstaben gøres der et stort arbejde for at fremme biodiversiteten på vores bane. Bevarelse og udbygning af et rigt og variabelt dyre- og planteliv er oppe i tiden, og det er der heldigvis fokus på i vores klub.

En stor tak til de to rundvisere for en interessant og dejlig aften – trods stormvejret.

Tekst: Henning Jensen – foto: Solveig Kaas