Ny naturnationalpark med naturgolfer som formand

Danmark har fået en række nye naturnationalparker og på Sjælland er det Jan Eriksen fra Roskilde Golf Klubs natur- og miljøudvalg, der er udnævnt som formand for den bestyrelse, der er nedsat for Naturnationalpark Bistrup Skovene.

I en tv-udsendelse på Roskilde TV fortæller Jan om den nye post – men i udsendelsen, der er optaget ved fugletårnet ved hul 5 på Store Skjold, er der også naturfortællinger om bl.a. det nye å-løb.

Så tag et kig på udsendelsen, hvis du interesserer dig for naturen rundt om golfklubben – og få så samtidig noget at vide om den nye Naturnationalpark Bistrup skovene.

Jan Eriksen sad også i Nationalpark Skjoldungernes Land bestyrelse i otte år, men det er en helt anden størrelse end den nye – nemlig 70 kvadratkilometer i forhold til kun 500 hektar (ca. 14 gange større). Bistrup skovene er en del af Hvalsø skovene – og har altså ikke noget med skovene omkring Roskilde at gøre.

Skjoldungernes Land har eget sekretariat og selvstændig økonomi, som bl.a. har støttet golfklubben med blomstermarker og står bag spangen (gåstien) i Rørmosen. Den nye bestyrelse for Bistrup skovene har ingen beslutningsret og økonomi, men er alene rådgivende – og det handler i første omgang om at få grænsesat de 500 hektar ud af de i alt 1000 hektar som de samlede Bidstrupskovene udgør.

”Opgaven går ud på at udpege 500 hektar ud af de i alt 1000, som skal indhegnes til dyr, der skal afgræsse. Det er nemlig meningen, at den del af skoven skal være en lys, åben skov, hvor der ikke vokser træer over det hele. Udfordringen er imidlertid, at de græssende dyr skal indhegnes og det kan jo give nogle begrænsninger til ridende, løbende og cyklende. Derfor er bestyrelsen også sammensat med i alt 26 repræsentanter fra en lang række foreninger og organisationer, der har interesse i skovene,” fortæller Jan Eriksen.

Jan fortæller endvidere om å-løbet, der langsomt er under tilgroning på brinkerne og den flydende fælde ud for fugletårnet ved golfklubben. En fælde der har til formål at indfange den invasiv mink (oprindelig fra Nordamerika), som kommer fra undslupne dyr fra minkfarme.

På billedet øverst sidder Jan Eriksen med journalist Annette Westphal Thuesen fra Roskilde TV.

Herunder kan du se udsendelsen fra Roskilde TV: