På læringstur med naturnørder på den topfede måde

Tirsdag den 23. maj 2023 havde Jan Eriksen og Henning Nordstrøm fra natur- og miljøudvalget igen arrangeret en nattergaletur på og omkring golfbanens arealer.

Der var ca. 30 deltagere, som gik med rundt på området kl. 19–21.

Hjemmesiden har modtaget flere fotos fra turen – tak til Anders Teilgaard og Erik Magtengaard. Anders har desuden lavet et lille skriv om turen – det samme har Tytte Schnack – og begge indlæg kan du se herunder.

Til alle os, der ikke var med denne gang: Husk, at natur- og miljøudvalget hvert år i maj arrangerer nattergaletur, hvor vi kan få viden om dyr og natur på og omkring golfbanen.

Først kommer indlægget fra Tytte:

Turen rundt i Roskilde Golf Klub var både interessant og yderst lærerig. Vi hørte nattergalen, så rødgøg, rørhøg og talrige andre fugle. Jeg er ikke fuglekender, så at gå rundt med Jan Eriksen og Henning Nordstrøm var virkelig en gave. Nørder på den topfede måde. De to skønne mænd supplerede hinanden virkelig godt.

Roskilde Golf Klub var den første klub, som besluttede sig for at arbejde efter verdensarvmålene. Her er kæmpe fokus på biodiversitet, fugle, frøer, vækster, ”you name it”. Her bliver skabt og udviklet i partnerskaber til fælles gavn og glæde.

Store grupper af frivillige arbejder med snart sagt alle områder af natur. Her er billeboer, og 326 fuglekasser, alle registrerede, nummererede og plottet ind på Google maps. De 200 er stærekasser, fordi stærene bruges til biologisk skadedyrsbekæmpelse. Stærene spiser blandt andet virkelig store mængder af gåsebillelarver. Ialt er der spottet næsten 140!!!! fuglearter på klubbens område.

Vi var rundt om Rørmosen, som er såkaldt “urørt skov”, området har ligget urørt siden 1996, og er derfor en biotop i sig selv. Vi kiggede på “asketoptørre”, en sygdom som ender med at tage livet af al Ask herhjemme. Sygdommen rammer 100%, hvor Elmesygen “kun” ramte omkring 80.

Asketræ er vigtigt for dansk møbelindustri, så der er forsket i, hvorfra man kan importere friske træer, og her er Iran leveringsdygtige.

Et langt åløb er under forberedelse. På det bredeste sted bliver det omkring 10 meter, og det vil få sit udspring fra området ved Kattinge Sø. Der bliver opsat fugletårn i meget nær fremtid, der er etableret flydeøer til redepladser i to af braksøerne, der er et partnerskab med DJF Trifoleum om gamle frøsorter. Klubben har udlagt store arealer til “vild med vilje”, og er forpligtede på, at undersøge og registrere, hvordan håndteringen af jordbunden påvirker væksten. Frøene er nærmest “håndplukkede” og ligger på en kilopris på 2000 kr. ….

En superdejlig aften i godt selskab og i smukke, smukke omgivelser. Jeg blev sgu helt stolt af min Anders, som i stor udstrækning har været med til at understøtte udviklingen, helt frem til sin tilbagetrækning i december. For udover at det er KULtur, så er det i allerhøjeste grad også NAtur, der er fri adgang for alle, det er bare at tage for sig❤️

Tytte Schnack

 

Og så over til beretningen fra Anders Teilgaard

Jan Eriksen startede med at fortælle om udvalgets arbejde med udgangspunkt i verdensmålene – det var dog ikke alle mål, man gik efter, f.eks. er dem vedr. sult og fattigdom ikke rigtigt relevante.

Natur- og miljøudvalget består af en del frivillige, der er opdelt i grupper med forskellige opgaver, f.eks. fuglekasser, vandmiljø samt et le-laug

Henning fortalte, at han arbejde med et nyt tiltag vedr. søen ved hul 5´s green. Her følger man nøje vandtemperaturer, surhedsgrader m.v., idet denne sø er fuld af liv. Disse resultater vil med mellemrum stå på et par skilte ved søen og vil blive annonceret ved den store golfbold ved hul 1.

Der blev fortalt om de mange hundrede fuglekasser, som er opsat i området, alle nummererede. Alle kasser er registreret digitalt på et kort over arealet, hver med nummer, fugleart, højde over jorden og hvilken retning åbningen vender.

Man fortalte desuden om, at der var blevet opsat insektboer i form af 60 cm. høje udhulede stammer. Det rette miljø skal først etableres, før insekterne og biller indtager ”hotellet”.

Der blev også berettet om forskellige træsorter, samt at asketræerne er begyndt at dø startende fra toppen.
Bag udslagsstedet til hul 6 er der blevet fældet nogle træer, idet man ønsker at opsætte et 5 m højt fugletårn på stedet. I forbindelse med at få tilladelse til det viste det sig, at kommunen har et tårn, som de uden bekostning vil opsætte. Dette er blot et af de partnerskaber, som golfklubben er med i.

Tårnet kommer til at stå ved det ny å-forløb, som kommunen er i gang med at lave fra Kattinge Sø, hvor den starter med at være 8 m bred, til et udløb i fjorden ved Sct. Hans Hospital.

Bag greenen på Skjoldungens hul 2, er der endnu et eksempel på et partnerskab, som klubben har indgået, her med DLF, idet der op ad bakken er anlagt tre arealer, hver på ca. 800 m2, hvor man har eksperimenteret med forskellige jordbehandlinger og så-metoder, samt flere forskellige planter.

Herefter gik gruppen til kaffe og kage i klubhuset, hvor snakken gik videre.

Tak til Jan og Henning for en dejlig og lærerig tur

Anders Teilgaard