Nyt fra natur- og miljøudvalget

Som det sikkert er bemærket, er der pløjet et stort stykket af roughen op på hul 15. Ind mod skoven er der ved at blive anlagt en stor blomstermark med vilde planter og urter til glæde for sommerfugle og bier og vi får samtidig noget pænt og farvestrålende at se på. Flere steder vil jorden få tilsat grus/sand, så der bliver en varieret bund. Det vil øge forskelligheden af planter og dermed biodiversiteten.

Et mindre areal er pløjet op på hul 4 til venstre for fairwayen langs med hasselhegnet, hvor der også vil blive sået flerårige planter.

Søen på hul 5 har været tørlagt som forberedelse til fremtiden som vandhul for padderne, herunder løvfrøen. De store karper er indfanget og er sat ud i den største af søerne (den til venstre efter 50-teestedet på hul 11). Selve omlægningen af søen på hul 5 begynder senere.

Med efterårets komme er det også tid til at trækfuglene vil passere og det bliver spændende at se, om fiskeørnen finder ud af, at fiskene er flyttet og der er mad på rejsen.

Det er vores vurdering, at vi har haft flere ynglende stære i år, end vi har haft de sidste 3-4 år, så mon ikke de har taget for sig af larverne i vores greens?

Vi har oprettet et le-laug, hvor flere frivillige har meldt sig, tak for det. Så efter indkøb af leer har lauget slået den lille eng ved birkeskoven mellem hul 15 og 16.

Det er her ved engen, at det andet lille padde-hul vil blive etableret senere på efteråret.

Både blomstermarkerne og paddehullerne bliver etableret med støtte fra Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune.

Golfklubben har været et af de 17 arrangementer i forbindelse med Roskilde Vandrefestival.

Her kan du læse mere om vandrefestivalen og turene i Roskilde Kommune, blandt andet den her på vores golfbane.

Her kan du læse mere om naturarbejderne på banen og øvrige forbedringer.

Natur- og miljøudvalget