Nye tiltag på banen i fuld gang – se fotos og film

Selv om det har været et år uden de store projekter på banen, så er der alligevel sket en masse mindre ting, og her i efteråret bliver der både pløje- og gravearbejde flere steder. Her får du et lille overblik over de forbedringer og forandringer, der er på vej.

Se alle billederne i bunden af nyheden.

Først og fremmest er det lykkedes natur- og miljøudvalget at få Roskilde Kommune og Skjoldungernes Land, nationalparken rundt om Roskilde og Lejre, til at bidrage økonomisk til nogle spændende naturprojekter på banen. Som tidligere beskrevet handler det om etablering af et nyt vandhul ved hul 15, ændring af søen på hul 5 samt etablering af nye blomsterområder ved hul 4 og hul 15.

Disse arbejder er nu gået i gang – og der vil ske en hel del mere den kommende måneds tid.

På hul 4 og hul 15 er der allerede pløjet op. På hul 4 er det et lille areal helt ude til venstre, hvor boldene nærmest aldrig lander. På hul 15 skal man også slå lidt skævt, hvis man skal lande i det pløjede område, men her kan det dog ske.

Blomsterenge og større sø på hul 5

Tanken er, at der skal være en blomstereng, der skal være med til at sikre et godt insektliv, fx sommerfugle. De to områder skal derfor jordbehandles grundigt, inden der så bliver sået en blanding af mange forskellige blomster, alle med deres rødder i det danske klima.

”Vi prøver at behandle de to områder lidt forskelligt, så vi på den måde bliver forsøgskaniner for andre golfklubber. Fx vil vi blande mere sand i jorden på jordstykket på hul 4 for at se, hvilken effekt det giver,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

En lille sjov detalje: Ved pløjningen på hul 4 er der dukket en hel del gamle drivingrange-bolde op af jorden. Det er fra dengang, klubhuset var på greenkeepergården og at der var drivingrange, der hvor hul 4 er i dag.

For os golfspillere bliver den største ændring på hul 5, hvor søen bliver omlagt og palisadevæggen, der adskiller søen fra greenen bliver fjernet. I stedet bliver der lavet en skråning og på den modsatte side af green bliver søen udvidet betragteligt med en flad, skrånende bred. Alt sammen til glæde for padde-livet. Af samme årsag er fiskene fra søen blevet flyttet til søerne ved hul 11.

Se videoen med greenkeepernes optagelser af fiskeflytningen. Her var Roskilde & Omegns Lystfiskerklub også med.

Foran søen står tre store træer. I første omgang bliver de to nærmest green stående, mens det tredje er ved at blive fældet. Paddesøer skal nemlig have meget sol. Søen vil i tørre perioder blive noget mindre, da der ikke længere tilføres ekstra vand, men det er med fuldt overlæg og gavner dyrelivet.

Til at bygge den nye sø op bliver der brug for en mængde store sten. De bliver i løbet af den næste måneds tid kørt ind på området, så der kommer til at se noget rodet ud i et stykke tid. Selve golfhullet bliver der ikke ændret noget ved.

Der kommer en sø mere på golfbanen. Det bliver en lille siv-sø ved hul 15 – på arealet til højre hen mod greenen. Også den er målrettet frøer.

Den tørre sommer har givet udfordringer, men også muligheder. Fx har der jo ikke skullet klippes græs så ofte, og de ekstra timer er så blevet brugt til at få lavet en masse små-forbedringer, fx beskæringer, fjernelse af træstubbe og en masse andet.

”Nu har vi fået mere normalt vejr igen, og vi er faktisk overrasket over, hvor hurtigt græsset er kommet tilbage. Vi har gødet, men ellers ikke gjort andet. Heldigvis har tørken ikke givet os mange, varige skader, selv om vi til sidst var nødt til kun at vande greens på den store bane. Vi har enkelte nyplantede træer, der sandsynligvis er gået ud og et enkelt teested, hvor vi har svært ved at få græsset til at gro igen,” men det er nådigt sluppet i forhold til mange andre klubber,” siger Nick.

 

Nyt 53-teested på hul 18

I forhold til golfspillet så kommer der nu en lille ændring på hul 18. Her er 53-teestedet nemlig lige nu en slidt måtte, og det er ikke helt optimalt. Løsningen er blevet, at 53-teestedet bliver placeret længst fremme på det almindelige 58-teested. På længere sigt bliver teestedet sandsynligvis forlænget, men på kort sigt bliver udslag fra 53-teestedet flyttet 20-25 meter.

 

 

Lad riven ligge i åen på hul 17

Og så til sidst et par mindre ting. Ved hul 17 går åen på tværs lige efter teestedet. Her har greenkeeperne placeret en rist, der skal forhindre blade i at blokere det vandrør, der fører åen under jorden over til hul 12. Samtidig har de placeret en rive, der skal gøre det nemt hver dag at fjerne blade fra risten, så vandet kan løbe frit igennem. Denne rive er der imidlertid ofte spillere, der flytter op til bunkers på hul 17. Sikkert i bedste mening fordi de tror, at riven er lagt forkert, men det er altså med fuldt overlæg, at den ligger ved åen. Du kan kende riven på, at den er smallere end de normale bunkers-river.

 

Klokke-skilt på vej på hul 4

Enkelte steder på banen skal du ringe med en klokke for at give det efterfølgende hold besked på, at de godt kan slå ud. Det gælder fx hul 4, hvor klokken imidlertid sidder lidt skjult på et træ til højre på vej hen mod greenen. Greenkeeperne vil helst ikke have flyttet klokken ud, så den kommer til at genere dem, når der skal klippes græs og heller ikke er til gene for spillerne. I stedet bliver løsningen, at der kommer et skilt, der fortæller, hvor klokken hænger.

 

Nye teesteds-skilte

Og apropos skilte, så er der rigtig mange teestedsskilte, der på grund af vind, vejr og ikke mindst rigtig meget sol er blevet utydelige. Derfor er der nye teestedsskilte på vej. Nogle af dem er også blevet skæve, åbenbart fordi nogle spillere stiller sig op på dem for at se længere frem. Det er de altså ikke beregnet til.

Herunder kan du se alle billederne, der passer til informationerne i artiklen. Bemærk, at det ene træ på hul 5 allerede er ved at blive fældet. Det sidste billede er fra det noget udtørrede 50-teested på hul 12. Her er der eftersået og der er i sommerperioden blevet vandet ekstra, men alligevel har det haft svære vilkår. Heldigvis er det et teested, hvor de fleste slår ud med en tee, så selv om det ikke er optimalt, så går det, at der er for lidt græs.