Flåder og fugletårn – info om nye naturoplevelser

Når du passerer bassinerne mellem hul 10 og 11 på Store Skjold, så prøv at træde op på den lille platform bag 58-teestedet og kig ud over de seks søer. På de fem af dem flyder nu syv små kunstige øer. De er tænkt som mulige ynglepladser for nogle af de fuglearter, som normalt ikke yngler her, fx strandskade og fjordterne.

Da arterne har forskellige krav til underlaget, er nogle af øerne udstyret med grus og andre med kunstgræs á lá udslagsmåtterne.

De to første øer i den store sø på venstre hånd har været flittigt brugt af rastende fugle, bl.a. fjordterne, knopsvane, taffeland og blishøne.

Det er fuglekassegruppen under natur- og miljøudvalget, der har lagt dem ud og Per Korsgaard, der har bygget dem. På billederne ses Per i færd med at flåde dem frem til deres beliggenhed i søerne. Her er de forankret.

Det skal lige nævnes, at i forbindelse med arbejdet blev svaneparrets rede fundet, så de prøver altså at yngle påny i år.

Bag teested 58 på hul 6 er der fældet og ryddet for at gøre plads til et fugletårn, som kommunen vil sætte op i løbet af sommeren. Tårnet vil give udsigt over søerne og det nye slyngede å-løb, som vil erstatte den kedelige Gedevadsrende.

Adgangen til tårnet sker udenfor golfbanen ad den sti som går på den anden side af out-of-bounce-pælene på hul 5.

Er man i bil skal man parkere på den høje P-plads ved Boserup Skov og gå ad Kongemarken.
Kommunen arbejder med ideen om at forlænge stien gennem Rørmosen, så man kan få en rundtur.

I tårnet vil der blive opsat information om naturen og livet i søerne og om Roskilde Golf Klub.
Dette projekt er udtryk for det gode samarbejde klubben har med kommunen.

Jan Eriksen, natur og miljøudvalget

Læs mere: