Frivillige registrerer fuglekasser – fire nye naturarbejdsgrupper

Interessen for natur- og miljøarbejde er stor i Roskilde Golf Klub.

Nu har natur- og miljøudvalget dannet fire arbejdsgrupper med 4-6 deltagere i hver – og disse grupper tager sig af praktisk arbejde inden for disse områder:

  1. Fuglekasser
  2. Livet i vandhullerne
  3. Le-laug
  4. Insekthoteller

Fuglekasse-gruppen er allerede i fuld gang.  De har sat sig en stor målsætning, nemlig at få registreret samtlige 200-300 fuglekasser. Disse skal også tømmes, og efterses for hvilke fugle, der har ynglet i kassen eller om den blot har været brugt til overnatning – og af hvilke fugle.

På den måde håber arbejdsgruppen at kunne lave en database over brugen af fuglekasserne – og de får samtidig et overblik over, hvor de alle hænger. Fx viste det sig, at der alene på hul 15 hænger 39 fuglekasser rundt omkring i træerne.

Herunder kan du se en lille film, produceret af Jesper Bluhme, der er med i fuglekasse-gruppen.

Her finder du natur- og miljøudvalgets side.