Større skraldestationer på vej til sortering af affald

Som nogen allerede har bemærket er skraldespandene ved parkeringspladsen blevet fjernet. De var gamle og slidte, men hovedargumentet for fjernelsen er en ny skraldesorteringsordning, der er på vej i Roskilde Golf Klub og som ligner den, vi også har derhjemme.

I dag bliver der sorteret i flasker/dåser og restaffald i skraldespande ude på banen. Fremover skal klubben sortere endnu mere – og løsningen bliver nogle færre, men større affaldsstationer placeret ved klubhus, baghal og på centrale steder på banen – formentlig ved hul 1 og ved hul 12.

Der bliver sortering i følgende grupper:

  • Mad / organisk affald
  • Glas og pant (flasker og dåser)
  • Plast
  • Papir/pap
  • Restaffald
  • Metal

”Det er et lovkrav, at vi nu skal kildesortere på samme måde som i de private husholdninger og det vil vi selvfølgelig leve op til. Vi har været glade for de flotte skraldespande, som Schrøders Metal har produceret til os – og dem kommer vi til at genbruge på de særlige affaldsstationer, der nu bliver lavet. De kommer så til at stå sammen i grupper og vi vil sørge for tydelige piktogrammer oven på stativerne, så vi er sikre på, at der bliver sorteret rigtigt,” siger daglig leder, Jesper Wedersøe.

Affaldssorteringen får den betydning, at du som spiller ikke kan komme af med dit affald på hvert hul, men skal tage det med dig til næste affaldsstation eller tage affaldet med hjem.

Den nye ordning vil blive indført gradvist henover efteråret.

På kortene herunder kan du se, hvor de kommende skraldestationer skal placeres.