RoGK er med i opløbet om “Golfsportens Natur- & Miljøpris”

På Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde lørdag den 18. marts bliver ”Golfsportens Natur- & Miljøpris” overrakt, og Roskilde er med blandt kun tre klubber, er med i opløbet.

De tre indstillede klubber er:

  • Smørum Golfklub
  • Herning Golf Klub
  • Roskilde Golf Klub

Prisen er på 75.000 kroner, og Jan Eriksen samt Lars Carlsen fra klubbens natur- og miljøudvalg tager den lørdag i marts til Kolding for at overvære afsløringen af vinderen – selvfølgelig i håbet om, at de vender hjem som nummer 1.

Natur- og miljøudvalget har sammen med sekretariatet og chefgreenkeeper Nick Bosholdt udarbejdet en længere ansøgning, hvor alle de mange tiltag på og ved banen bliver ridset op. Og selv om man ikke tænker over det i hverdagen, så er det faktisk ikke så lidt.

På natur- og miljøudvalgets side kan du se hele ansøgningen med tilhørende bilag.

2016-09 Greenforsøg 02Ansøgningen er delt op i tre områder; natur, miljø og samspillet med det omgivende samfund. Her er et lille udpluk – læs resten via ovennævnte link:

  • Gennem de seneste seks år er der opsat mere end 400 fuglekasser, først og fremmest stærekasser til biologisk bekæmpelse af gåsebillelarver og stankelbenslarver
  • Den store fugleinteresse har ført til at Roskilde Golf Klub nu er oprettet som selvstændig lokalitet på Dansk Ornitologisk Forenings indberetningsportal, og her fremgår det at klubbens medlemmer (og andre) nu har indberettet 121 observerede arter
  • Roskilde og Omegns Lystfiskerklub har lejet det gamle hønsehus på greenkeepergården og opdrætter fiskeyngel til udsætning i de lokale vandløb – herunder golfbanens
  • Greenkeeperstaben arbejder målrettet på at nedbringe gødnings- og kemikalieforbruget
  • Klubben er med i et samarbejde med Oslo Universitet for at fremme den økologiske drift og mindske pesticidforbruget – ultimativt at blive pesticidfri.

Via ovenstående link kan du også finde en tv-udsendelse fra Kanal Roskilde, hvor Jan Eriksen og Henning Nordstrøm fortæller om fuglelivet på golfbanen.

Billederne her på siden viser chefgreenkeeper Nick Bosholdt sammen med en repræsentant fra Oslo Universitet og en repræsentant fra DGU samlet for at vurdere første green på par 3 banen i forbindelse med et forsøg, der har kørt her henover efteråret og vinteren.