Levende naturtur i hælene på nattergalene

Der er registreret 125 forskellige fuglearter (eksklusive golfspillere) på Roskilde Golf Klubs bane. Det fortalte Jan Eriksen og Henning Nordstrøm til ca. 60 klubmedlemmer samt nogle inviterede naboer på den femte nattergaletur på en helt vidunderlig onsdag aften den 23. maj. Det var vindstille, lunt og en skyfri himmel. Kun myggene var lidt nærgående langs den urørte fredsskov ved hul 15.

På en to timers vandring banen rundt var der lejlighed til at høre 5-6 nattergale, tornsanger, rørdrum, gøg, m.fl., samt høre om det arbejde med forbedring af biodiversiteten på banen som klubbens natur- og miljøudvalg udfører i samarbejde med Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land. Et arbejde, som også klubbens naboer inddrages i.

På en levende måde fortalte de to ”vejvisere” om planer for etablering af en vanddam til klokkefrøer ved hul 15 og en kommende slåning af den lille eng med le, om såning af sommerblomster et par steder på banen som bl.a. skal tiltrække sommerfugle og bier, om opsætning af de mange fuglekasser, som skal tiltrække forskellige fuglearter (der var lejlighed til at kikke ind i et par kasser, hvor der var reder med unger), om planerne for ændring af søen på hul 5 samt om forhandlingerne vedr. en mulig udvidelse af nihuls-banen vest for den nuværende bane. Det sidste skete, mens tilhørerne stående på hul 3-teestedet så en blodrød sol gå ned i horisonten.

Efter endt tur var klubben som vanlig vært for en kop kaffe og et stykke kage i Restaurant Birdie, så turen kunne afsluttes med en fælles samling.

Den aften var nok en af de hidtil mest vellykkede nattergaleture.

Henning Jensen, tur-reporter

Jørgen Wicklow, tur-fotograf