Nyt om svaner, stære og vilde blomsterblandinger

“Rygterne om min død er stærkt overdrevne”

Således skrev Mark Twain og sådan kunne vores hun-svane også have sagt, hvis den kunne.

Mange har frygtet den var væk eller i værste fald spist. Men ved selvsyn kan vi konstatere, at den lever i bedste velgående. Vi har ikke kunne se den på reden som de andre år, men et sted i rørskoven må den jo have været.

Ynglesuccessen er til at overse. Der er nemlig kun én unge i år. Der bliver passet godt på den af de to forældre-fugle, så mon ikke Roskilde Golf Klub påny leverer til bestanden af vores nationalfugl, knopsvanen.

Vi kan allerede nu konstatere, at vores ”medhjælpere” til at bekæmpe skadelige insekter i vores greens – stærene – kun har beboet færre end 10 af de mange stærekasser. Det er desværre en voldsom generel tilbagegang for bestanden af stære, som mestendels nok skyldes forfølgelse på vinteropholdspladserne i Sydeuropa.

Greenkeeperne har nu sået tre områder til med vilde blomsterblandinger til fryd for vores øjne, sommerfugle og andre insekter. I det fjerneste hjørne på 9-hulsbanen og på hul 4 og ved stien mellem hul 15’s green og hul 16’s teested. Planterne er på vej op.

God sommer fra natur- og miljøudvalget.

Her kan du se natur- og miljøudvalgets side – blandt andet med links til Danmarks Ornitologiske Forenings database over registrerede fuglearter på Roskilde Golf Klubs område.

Foto: Anne Planch – taget fra Facebookgruppen, “Roskilde Golf Klub – fra medlem til medlem”. Det er lidt svært at se, men svaneunger ligger mellem mors vinger, skriver Anne.