Naturudvalg skaber bosteder for truede biller på golfbanen

Når du kommer rundt på golfbanen, får du ofte naturoplevelser, hvis du bare har øjnene lidt rettet til siderne. Og på det seneste er der kommet flere nye tiltag, der skal skabe grobund for flere dyr på banen. Som noget helt særligt er der lavet en indsats mod truede biller.

De får nu nogle særligt indrettet “billeboer”, som natur- og miljøudvalget har været med til at lave i samarbejde med Marie Bøge. Hun har de seneste måneder været tilknyttet Roskilde Golf Klub og Dansk Golf Union i sin praktiktid, inden hun bliver færdig som ingeniør for bæredygtigt design på Aalborg Universitet i København.

Projektet omkring billeboerne bliver nu udbredt til alle andre golfklubber, der har interesse for det, via Dansk Golf Union. Der bliver også lavet en manual, så det for andre er nemt at gå til. Og ideen må gerne “stjæles” af andre end golfklubber. Ideen er blevet så godt modtaget, at Dansk Golf Union netop har doneret 20.000 kr. til projektet via Golfsportens natur- og miljøfond. 34 klubber søgte om midler, men der var kun penge til fem klubber, heriblandt altså Roskilde.

 

Herunder kan du læse mere om projektet – og nederst er der flere billeder fra ombygningen af billeboerne.

 

Som led i vores gæstende praktikant Marie Bøges opgaveskrivning omhandlende øget biodiversitet på danske golfbaner, har natur -og miljøudvalget erhvervet nogle op mod 200 år gamle egetriller. Sammen har vi kløvet, udhulet dem, fyldt hulrummet med trøsket egesmuld hentet fra Vikingeskibsmuseet – for slutteligt at samle dem igen. Vi har lagt ler i bunden og boret huller i top og sider for at sikre rette betingelser.

Alt dette i et forsøg på at tiltrække nogle insektgrupper, som i deres livscyklus fuldstændig er afhængige af den nedbrydning, der sker i hulheder, naturligt opstået, i meget gamle træer (over 100 år). Især hårde trætyper som bøg, el og eg foretrækkes af langt de fleste træboende biller. Man har fundet ud af , at det i høj grad er det enkelte træs beskaffenhed (fugtighed, nedbrydningsgrad, volumen, soleksponering m.v.) der er afgørende for billernes valg af ynglested.

Vores ”billebo” er et forsøg på at efterligne naturlige levesteder for flere sjældne og truede billearter. Alle udviklingsstadier (æg, larve puppe og imago) forekommer i samme træ. Larvestadiet varer normalt 2-3 år, efterfulgt af ca. 2 ugers puppestadie. De fleste bliver til imago om efteråret, men overvintrer i stammen, og kommer først frem det følgende år i maj juni, for så at parre sig.

Billerne yngler aldrig i sunde træer og er derfor ikke skadelige!

Ud fra ovenstående må vi nok væbne os med tålmodighed for at se den helt store aktivitet ved stubbene. Vi må bare vente på, at bakterier, svampe og forskellige insekter flytter ind og den store nedbrydning kan komme i gang.

Vi forestiller os, at vi letter på låget nogle gange for at følge med i nedbrydninsprocessen,- om ikke andet bliver der da en mulighed for at titte ved den årlige nattergaletur.

Marie + natur- og miljøudvalget