Medlemsundersøgelse sætter fokus på plads og flow på banen

Den nye 9-hullers bane, der bliver bygget i 2021, er ventet blandt mange medlemmer – og den kan forhåbentlig også være med til at lette presset på 18-hullers banen og dermed gøre noget ved de udfordringer, som oftest bliver påtalt af medlemmerne.

Det viser det seneste års medlemsundersøgelse, Golfspilleren i centrum, som netop er blevet opgjort. Antallet af besvarelser passer nogenlunde med de seneste år og derfor er det muligt at sammenligne og finde ud af, hvor det går bedre og hvor der er forbedringspotentiale.

Overordnet er der fire punkter, der ifølge medlemsundersøgelsen er særlige opmærksomhedspunkter og hvor der også er kommet mange kommentarer. Det er:

 1. Antallet af klubber i klubben
 2. Starttider
 3. Flow på banen
 4. Kvaliteten af bunkers

”Punkt 1-3 er de samme, der blev nævnt sidste år. Selvfølgelig vil den nye bane gøre det muligt at fordele vores medlemmer bedre og tilfredsheden med at spille på en god 9-hullers bane frem for vores nuværende par 3 bane bliver forhåbentlig meget større. Men 9-hullers banen løser ikke alle udfordringer. Der er derfor ikke tvivl om, at vi i bestyrelsen i det kommende år skal træffe nogle svære, men også nødvendige beslutninger for at sikre mere tilfredshed med plads og flow på banen,” fortæller formand Kim Møller Behrend.

De svære beslutninger handler blandt andet om fortrinsretter til klubber i klubben i primetime. Tilfredsheden med ledige starttider er nemlig lav blandt de medlemmer, der ikke er medlem af en klub i klubben.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at mange er glade medlemmer, fordi de netop er med i en klub i klubben eller på anden vis er en del af et fællesskab. Det betyder noget for rigtig mange, at vi udover golfen også har gode venner/spillekammerater og at stemningen i klubben er god – og det viser både tal og kommentarer da heldigvis også. Men der er også mange, der af den ene eller anden årsag ikke er med i en klub i klubben, og disse medlemmer er markant mere kritiske i forhold til plads på banen. Det bliver vi nødt til at lytte til og gøre noget ved,” siger Kim Møller Behrend.

Bestyrelsen har allerede været i dialog med klubberne i klubben om at finde en god balance mellem antal og fortrinsretter – og så øvrige medlemmers mulighed for at komme til at spille. I januar holder bestyrelsen et seminar, hvor konkrete løsningsforslag kommer på bordet.

Det var egentlig meningen, at der inden jul skulle være afholdt et medlemsmøde – blandt andet med information om medlemsundersøgelsen og den nye 9-hullers bane, men på grund af corona er dette medlemsmøde udskudt indtil videre.

 

Sådan fungerer medlemsundersøgelsen

I medlemsundersøgelsen er alle blevet bedt om at give karakterer mellem 1 og 10 på en lang række spørgsmål. Ud fra disse karakterer kan man så efterfølgende se, hvor der er tilfredshed og utilfredshed – og man kan også finde ud af, om tallene skiller sig ud for bestemte medlemsgrupper.

Undersøgelsen er udarbejdet på en helt særlig måde, som også andre golfklubber måler sig efter – og derfor kan man ikke alene sammenligne resultaterne med sidste år, man kan også sammenligne resultaterne med hele landet eller den region, man selv bor i, i vores tilfælde Region Sjælland.

Udover karaktererne er der også mulighed for at komme med kommentarer.

Tallene er opdelt i to kategorier:

 1. Ambassadørscore: Et tal, der fortæller noget om, hvor glade medlemmerne er for at være i klubben – dette tal bliver opgjort efter spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Roskilde Golf Klub til venner, familie eller kolleger?” – det er den såkaldte ambassadørscore. Medlemmerne skal svare på dette spørgsmål med et tal fra 1 (vil slet ikke anbefale) til 10 (vil helt klart anbefale). Alle svar med tallene 1-6 bliver betragtet som negative og trækker ned, tallene 7-8 er neutrale og tæller ikke, mens tallene 9-10 er positive og trækker op. Alle de negative svar bliver så trukket fra de positive og det ender med en score, der bliver kaldt ambassadørscoren. Den kan ende med minus 100, hvis alle har svaret på spørgsmålet med et tal mellem 1 og 6. Det kan også ende med plus 100, hvis alle har svaret 9 eller 10
 2. Servicescore: Den anden kategori er alle øvrige spørgsmål i undersøgelsen, hvor tallene er opgjort som et gennemsnit af alle svar. Disse tal bliver opgjort på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget dårligt og 100 ekstremt godt

Sådan er systemet bygget op, og det er en international anerkendt måde at måle scores på. I Danmark er det et eksternt firma, der står for spørgeskemaundersøgelsen for Dansk Golf Union og klubberne.

 

Resultaterne i Roskilde

I Roskilde Golf Klub er vores ambassadørscore i 2020 på 31 – et udmærket resultat, men dog mindre end de 40, tallet var på i 2019.

Både i forhold til andre klubber på Sjælland og andre klubber i hele landet er vores tal 18 point mindre, uden det helt kan forklares hvorfor, men sandsynligvis har plads og flow på banen noget med det at gøre.

På andre spørgsmål (servicescore) ligger vi generelt også lidt lavere end andre klubber, men på de fleste spørgsmål alligevel pænt højt (mellem 70 og 85 points). Dog er der flere opmærksomhedspunkter, fx plads og flow på banen samt kvaliteten af bunkers. Det kan du læse mere om herunder.

I medlemsundersøgelsen er der også spørgsmål om restauranten, og her er niveauet hævet fra sidste år, så restaurantens forskellige måleresultater næsten er oppe på niveau med både lands- og regiongennemsnit.
Proshoppen og træning har haft en lille nedgang i 2020, men er på niveau med andre klubber.

Og så bare lige som en ekstra bemærkning: Tallet for ambassadørscore (31) kan altså ikke sammenlignes med tallene for servicescores (der ligger mellem 70 og 85 point), da de bliver opgjort på to forskellige måder og med to forskellige måleenheder.

 

Her er et udpluk af nogle af spørgsmålene, der scores lavest – med eksempler på kommentarer nedenfor

Antallet af klubber i klubben er passende

Svar: 71 points ud af 100 for dem, der er med i en klub i klubben, 50 for dem, der ikke er med (7 lavere end sidste år og 16 lavere end andre klubber på Sjælland)

Der er ledige tider i klubben, når jeg ønsker at spille

Svar: 55 points ud af 100 for alle medlemmer, 62 points fra dem, der spiller tre eller flere gange om ugen, 46 for dem, der spiller mindre end en gange om ugen, 61 for dem, der er med i en klub i klubben og 46 for dem, der ikke er med i en klub i klubben. Alle disse tal er mellem 7 og 13 point lavere end sidste år.

 

Herunder kan du se nogle eksempler på kommentarer om ledige tider, klubber i klubben og flow på banen. Nogle af kommentarerne handler om det samme, men indeholder holdninger, der er forskellige. I de tilfælde er eksempler på begge typer kommentarer taget med for at synliggøre, at det ikke er alle problemstillinger, der er en enkelt løsning på. Vi er forskellige som medlemmer og spillere og har derfor også forskellige behov og ønsker.

 • Mere åbenhed om klubberne i klubben – hvordan man kommer i gang i dem
 • Jeg synes der mangler lidt fra fx kaninmatch til at komme ind i damedagsklubben. Måske en kontaktliste, hvor “nye” kan finde sammen. Kan godt virke lidt “lukket” at komme ind i klubber i klubben, hvis man er ny
 • Genindfør max. spillehandicap på 36 til stor bane og genindfør 10 min mellem boldene. Sæt 2 bolde sammen til 4 bolde. Max handicap på en 4-bold = 120
 • Gøre mere for at orientere alle om ”Ready golf”. Spil når du er klar, minimer prøvesving, indfør reglen med to strafslag efter out off bounds
 • Nye spillere, som bliver lukket ud på store bane, er ikke i tilstrækkelig grad undervist i, hvorledes man bevæger sig på banen. Resulterer i meget langsomt spil med stor irritation til følge
 • Sikre flere ledige spilletider i weekenden (så eksempelvis weekendklubben ikke konstant har blokeret de attraktive morgentimer), så vi, der er på arbejdsmarkedet og kun har mulighed for at spille i weekenden, også har mulighed for at kunne få weekendtider i Roskilde
 • Der er mange ildsjæle og man kan altid finde nogle at spille med, hvis man melder sig ind i en af klubberne i klubben
 • Give klubber i klubben bedre muligheder for reserverede tider
 • Der har hen over dette forår og sommer været alt for få muligheder for at booke 18 hullers om eftermiddagen eller i weekenden. Vi har skullet booke over 1 uge i forvejen for at få tider
 • Lave starter igen med 10 min. intervaller. Sørge for at nye spillere har forstået reglerne for at lade andre bolde spille igennem. Indprente spillere, at det er nødvendigt også at se bagud for evt. hurtigt spillende bolde. Ikke lade nye spillere med høje hcp gå ud i 4-bolde. Det hjælper forhåbentlig, når vi engang får en ordentlig par 3 bane. Vi har i det hele taget for mange medlemmer, og jeg er ikke tilbøjelig til at anbefale klubben til andre af netop den årsag
 • Jeg har haft den store fornøjelse som ny golfspiller at spille 18 hullers banen rigtig mange gange hen over de seneste tre måneder. Og de fleste gange har det været ganske fornøjeligt. De fleste golfspillere i klubben er rigtig venlige, hjælpsomme og respekterer de vejledende tider på scorekortet. Og skulle der være lidt kø hist og pist ind imellem, respekterer og forstår de fleste spillere også dette. Men, der er desværre også spillere i klubben, for hvem det synes vigtigere at komme hurtigt igennem 9/18 huller. Det er rigtig “øv”, når spillere ikke respekterer de vejledende tider og ønsker at forcere deres gennemspil af banen. Det forstyrrer spilflow og koncentration hos de spillere, de mener bør “lukke dem igennem”. Jeg vil inderligt appellere til, at der udvises den nødvendige respekt for spillere foran en og at spillere, der har så travlt, væbner sig med tålmodighed
 • Færre klubber i klubben – især weekendklubben, helt gak-gak, at morgentiderne i weekenden er spærret pga. denne klub. Det er her, hvor jeg bedst kan finde tid til at spille
 • At der er mulighed for at markere i en booket tid, at man meget gerne ønsker flere på “bolden”. Jeg ved godt, at man jo kan skrive sig på, men jeg personligt er bange for at forstyrre en evt. 2 bold, og det kan afholde mig fra at booke mig på tiden og spille
 • Der bør sættes et betydeligt lavere maks. på antal bookinger frem i tiden, så de samme grupper ikke kan besætte de mest attraktive tider tre uger frem hele tiden. Det er frustrerende, at det er så svært at få tider på gode tidspunkter, fordi de samme hele tiden genbooker og kan booke rigtig mange tider

 

Bunkers er godt vedligeholdt

Svar: 66 points ud af 100, jo lavere handicap, jo mere kritisk.

Bunkervedligehold står netop på programmet i disse år – blandt andet er der her i efteråret sket forbedringer på hul 17 og tidligere er der også lavet større ændringer på hul 12 og 1 – og flere er på vej. I år var der desuden et kraftigt regnvejr, netop som bunkers var blevet fyldt op med sand, og det gjorde, at sandet skyllede væk igen.

Læs mere:

Eksempler på kommentarer:

 • Sandet er meget bastant i flere bunkers – og nogle har en så fremtrædende kanter, at det stort set er umuligt at slå bolden op på green
 • Forbedre bunkers, der er langt under standard i forhold til andre klubber. Der mangler sand – fx blot på niveau med bunkeren ved drivingrange
 • Bedre bunkers med sand og uden “tagskæg”, som jeg ikke synes at se så meget af på andre baner … og jeg spiller ret mange fremmede baner om året. Bunkers skal være til at komme op af

 

Dette var et lille udpluk af karakterer fra medlemsundersøgelsen, og de repræsenterer de områder, som bestyrelsen ønsker at gå videre med. Der er jo resultater for en lang række andre områder, men ingen så markante som ovenstående.

Dog skal I ikke snydes for medlemmernes syn på 18-hullers banen.

Banen fremstår velholdt

Svar: 83 ud af 100 points – generelt højt hos alle, men dog 5 points under sidste år. Måske har det i år noget at gøre med kritikken af bunkers?

 

Eksempler på kommentarer inden for andre områder:

 • Klubben har gjort gode tiltag i forhold til at forlænge spilsæsonen med overdækket drivingrange og udslagsmåtter. Rigtig flot bane og velholdt. Meget lidt skrald at se. Plads til fugle på banen er supergodt. De allerfleste medlemmer opfører sig venligt og forstående
 • Der er en god omgangstone, og de fleste hilser på P-pladsen og når man mødes. Der er en god forståelse af, at alle skal have glæde af at spille i klubben – uanset talent og evne. Handicapgolferne har måske også givet en god forståelse af, at vi skal alle være her
 • En klub i fremgang – glæder os til den nye 9-hullers bane – gode beslutninger i bestyrelsen, godt sekretariatet, god information
 • Gøre det nemmere at udvide netværket, flere tiltag og aktiviteter, der bringer medlemmerne sammen, fx flere klubturneringer, vinaftener, foredrag. Sørge for en mere ensartet kvalitet af maden i restauranten, den svinger fra dag til dag og har bevirket, at vi er flere, som ikke spiser efter runden mere. Der skal flere gode oplevelser til at ændre en dårlig oplevelse
 • Sørg for, at de mange nye medlemmer også får lov til at være nye på banen. Vi har alle sammen være nye
 • SGO-ordningen er et 100% must for mit medlemskab af RGK, bl.a. pga. det er et super alternativ, når RGK banetiderne er så booket/blokeret som tilfældet er og har været i alle de år, hvor jeg har været medlem
 • Sæt mere fokus på de unge juniorer – de bliver ofte overset, og deres gøren og laden i klubben drukner hurtigt i de ældre juniorers gøren og laden. En ting kunne være at nævne mere omkring ung-juniorerne i nyhedsbrevet eller på hjemmesiden – når de har spillet holdturnering eller individuelle turneringer, eller de bare har haft en fællestræning
 • God stemning når man kommer i klubben (men føler sig velkommen som ny/uøvet). God til at informere om, hvad der sker i klubben
 • Venligt sted at mødes. God bane, god restaurant, god proshop og godt sekretariat, samt en god bestyrelse
 • Jeg synes, det er dejligt, at alle typer mennesker er velkomne i klubben
 • Maden i restauranten er på det seneste blevet bedre, men der er fortsat plads til forbedring (skal gerne betale lidt mere, hvis det er det, som skal til for at forbedre kvaliteten)
 • Et ønske til udslagsmåtterne på rangen. Jeg savner muligheden for at placere “gummi-tee’en” i hullet i måtterne. Man kommer til at bruge en masse træ- eller plastiktees, hvoraf mange bliver slået ud på rangen. Jeg ved ikke, om greenkeeperne samler dem op, men i modsat fald er det da lidt træls, at plastik bliver efterladt i naturen
 • Banen er er meget smuk og bliver passet fint
 • Jeg synes maden i restauranten har været mindre god i en periode – MEN der er klart sket en forbedring – bliv ved i samme spor – så kommer vi og spiser mere
 • Kaninmatcherne – kæmpe ros til dem og de frivillige bag
 • Designet af hul 11 er ikke optimalt. Teestedets placering gør, at der med fordel kan spilles i mere “sikker” retning mod forløbet på hul 10. Dumt og farligt og en procedure, der sænker spiltempoet
 • Roskilde Golf Klub har en rigtig god bane placeret i et helt fantastisk naturområde, Og det er jo bare en fornøjelse at være der og spille golf

Der er langt flere kommentarer end de viste.

I alt er der kommet 418 kommentarer:

 • 191 om ”Det gør vi godt”
 • 227 om ”Det, der kan forbedres”

Sekretariatet har samlet alle tal og kommentarer – og alt er blevet sendt til både bestyrelse, greenkeepere, proshop og restaurant.