Flere ændringer af bunkere på vej de kommende år

Baneudvalget og greenkeeperne arbejder oftest med langsigtede planer, så der er en rød tråd i, hvordan vores golfbane skal udvikle sig – og for nylig har der igen været møde om de kommende års projekter. Dem kan du læse mere om her.

Først og fremmest bliver det næste år helliget opbygning af den nye 9-hullers bane, men da meget af det arbejde skal varetages af eksterne entreprenører, så bliver der stadig tid til at passe og i et vist omfang videreudvikle 18-hullers banen. Og videreudviklingen kommer denne gang primært til at bestå i ændringer af bunkers. Hullerne på bag-ni er lavet på et andet tidspunkt, hvor ”bunker-moden” skiftede end de første ni huller. Derfor er bunkers også forskellige – men det er gradvist ved at blive lavet om. I år er nogle lange bunkers på hul 12 og 18 blevet lavet om til flere korte – og samme øvelse skal til at foregå på hul 14 og sandsynligvis også på hul 15.

”Vi planlægger også, at flere bunkere skal erstattes af græsområder, dog stadig i lavninger, så det ikke er lige så nemt at slå videre fra som på fairway. Det gør vi de steder, hvor bunkers i forvejen er meget lange – det kan samtidig spare greenkeeperne for noget tid til vedligeholdelse, som de kan bruge bedre andre steder,” fortæller formanden for baneudvalget, Torben Svendsen.

Der er ikke sat præcis tid på, hvornår de enkelte ændringer kommer til at ske. Det afhænger af vejret og øvrige greenkeeper-opgaver.

 

Fjerner træ ved hul 17

Allerede nu er arbejdet med nye bunkers på hul 17 ved at være færdigt. Her er to meget dybe bunkers blevet gjort mere flade, så de både er nemmere at vedligeholde og også nemmere at slå op fra.

På hul 17 er der desuden planer om at fjerne det træ, der står til venstre for de to teesteder. Træet står i vejen, hvis flaget er placeret til venstre på greenen.

”Vi har undersøgt, om det er muligt at flytte træet, men dels er det en dyr affære, dels er der ingen sikkerhed for, at træet overlever. Så i stedet er det planen at plante et nyt træ lidt mere til venstre for det, der bliver fældet,” fortæller Torben Svendsen.

 

Bedre plads til ”pensionister” på hul 7

En anden ændring kommer til at ske på hul 7, par 3 hullet med en stor bunker foran. Her bliver bunkeren flyttet lidt til højre, evt. gjort lidt mindre. Det åbner mulighed for, at spillerne i højere grad kan slå mod venstre og dermed komme uden om bunkeren. Det er der i forvejen mange, der gør – i folkemunde bliver den løsning kaldt ”pensionistvejen”, da det er en måde at slippe for et bunkerslag, hvis man ikke har længden til at slå over bunkeren.

”Denne ændring bliver lavet primært, fordi rødder fra træerne er i vejen. De ”æder” sig ind i bunkerens kanter,” fortæller Torben Svendsen.

Baneudvalget har også behandlet en række forslag og kommentarer fra medlemmer – disse har fået svar fra udvalg, sekretariat eller bestyrelse. Her kan du se emnerne:

Forslag om mere sand i bunkers: Forslaget kom på et tidspunkt, hvor sandet var skyllet væk, så problemet er løst nu

Forslag om en drikke-vandhane ved drivingrange: Udvalget mener ikke, at behovet er stort nok

Forslag om advarselsklokker på hul 12 og 15: Udvalget mener ikke, vi bør have flere klokker. På de to huller kan medspillere gå lidt frem for at se, om de forangående er kommet langt nok frem. Klokken på hul 4 er blevet ændret, så den er nemmere at høre

Forslag om nedlæggelse af måtte-teested på hul 11 – og i stedet flytte 58-teestedet over på den anden side af søerne: Baneudvalget og bestyrelse har behandlet forslaget. Se link til nyhed længere nede

Forslag om at hæve teested 50 på hul 17, så slaget mod green bliver mindre opad: Udvalget mener, at udslag op ad bakke er helt almindeligt på en masse golfbaner og også bidrager til, at Roskilde Golf Klubs bane har forskellige udfordringer, så udvalget ønsker at beholde teestedet som det er

Læs også: