Fuglelivet gør sig klar til nattergaletur 23. maj

Golfbanens fugleliv viser sig allerede nu frem. Det blev fx konstateret, da Herreklubben holdt match forud for sæsonstart-infomødet. Rørdrummen med den specielle stemme, der lyder som når man puster i en flaske, sidder igen i rørene ved hul 10 og pauker. Den kan høres på stor afstand.

Over vandet fløj to fiskeørne, der er på vej mod ynglepladserne, formentlig i Sverige, men de skulle lige undersøge om det var muligt at få lidt fisk på rejsen.

Også i år bliver der sat yderligere 30 stærekasser og især i nærheden af vores greens, så stærene kan hjælpe med skadedyrsbekæmpelsen. Der sidder allerede nu stære-hanner ved kasserne og prøver at synge en mage til sig.

De mange sangfugle er ikke ankommet, men vi håber der på plads, når vi afholder årets nattergale-tur onsdag d 23. maj kl. 19.30. Det kommer der mere information om senere.

Natur- og miljøudvalget

Henning Norstrøm og Jan Eriksen