Corona og efterår har ikke sat stopper for et aktivt naturudvalg

Natur- og miljøudvalget holder fanen og aktivitetsniveauet højt – trods efterår og corona.

Udvalget er blevet udvidet med en række nye frivillige, der deltager i forskellige underarbejdsgrupper, og de tre meget aktive frivillige i selve natur- og miljøudvalget har travlt med en række projekter i samarbejde med greenkeeperne, sekretariatet og udvalgets kontaktperson i bestyrelsen, Mette Jessen.

Her kommer et lille overblik over udvalgets nuværende aktiviteter.

Først og fremmest er udvalget involveret i naturplanlægning i forbindelse med den nye 9-hullers bane. Ideen er, at naturtiltag skal tænkes ind fra starten. Derfor har udvalget og chefgreenkeeper Nick Bosholdt haft en repræsentant fra Roskilde Kommune på en banevandring på det nye areal, hvor forskellige naturtiltag blev drøftet. Også repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening Roskilde har været forbi. Det er tanken, at der i den kommende tid skal foregå et samarbejde og en brainstorm mellem klubben, kommunen, naboer, Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde, Nationalpark Skjoldungernes Land og andre relevante interessenter.

Naturfredningsforeningen er desuden interesseret i at få lavet en banevandring for deres medlemmer – den er der dog endnu ikke sat dato på.

”Golfbanen er selvfølgelig interessant for alle os medlemmer, men vi har mange gæster via de stier og den natur, der er i området, og det bliver ikke mindre de kommende år, hvor den nye bane med flere udsigtspunkter kommer og hvor Skjoldungestien også bliver gjort mere farbar inde i skoven fra indgangen på hul 15. Denne store interesse gør, at vi også gerne vil samarbejde om, hvordan adgangsforhold og naturtiltag skal være i fremtiden,” fortæller Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget.

Udover turene på det nye 9-hullers areal så har udvalget også være på rundtur på den nuværende 18-huls bane sammen med kommunens repræsentant, Morten Vincents. Her blev der blandt andet kigget på de seneste års projekter med ændring af søen på hul 5 og det nye padde-vandhul i området mellem hul 15 og 16.

På hul 5 ser det overordnet godt ud. Der er dog en lille bekymring for, at der trods tømning af søen ved omlægningen har overlevet enkelte fisk, der vil spise paddernes yngel.

”Vi håber, at de fisk, vi har set, er ”ferskvands-løjer”, der ikke generer padderne, men hvis det fx i stedet er skaller, så er padderne i fare, og så er der ingen anden udvej end at få tømt søen igen, for ellers overlever padderne ikke, og så ryger hele ideen med hjælpen til løvfrøerne,” siger Jan Eriksen.

Udvalget bliver ofte spurgt, om de vil holde indlæg eller deciderede foredrag i andre klubber, så det bringer dem vidt omkring – blandt andet også i greenkeeperforeningen. Her i efteråret skulle udvalget også have været på inspirationstur til Gotland, men turen er udskudt på grund af corona.

Udvalget består fortsat af Henning Nordstrøm, Jan Eriksen og Lars Carlsen – Henning har hidtil været formand, men den stafet er nu gået over til Lars.

Udvalget har desuden samarbejdet med biodiversitet-praktikant Marie Bøge, der har huseret i både Dansk Golf Union og Roskilde Golf Klub her i efteråret. Der kommer mere information om Maries projekt snart, herunder nyt om den spørgeskemaundersøgelse, hun har gennemført blandt interesserede medlemmer.

Der kommer også snart mere nyt om hendes projekt `billeboer`.

Læs mere:

Billedet er fra turen rundt på banen med Roskilde Kommune. Fra venstre er det Henning Nordstrøm (RGK), Marie Bøge (biodiversitet-praktikant), Morten Vincents (Roskilde Kommune), Jan Eriksen (RGK) og Nick Bosholdt (chefgreenkeeper).