Ny ”motorvej” ved hul 5 skal hjælpe fisk to meter op

I naturmæssig forstand er det en bred ”motorvej”, der er ved at blive gravet ud til tæt på hul 5 på Roskilde Golf Klubs 18-huls bane, Store Skjold.

De daglige golfspillere og naturvandrere i området har den sidste måneds tid kunnet se store gravkøer grabbe sig ned i området og nu er projektet kommet så langt, at man kan se, hvad det skal ende med.

Er der kø på golfbanen, og dermed ikke tid til en nærmere besigtigelse på en golfrunde, så gør dig selv en tjeneste en anden dag og gå forbi stedet – evt. via Kongemarksvejen, hvor man virkelig kan se det store anlægsarbejde tage form.

”Motorvejen” er en udvidelse af den del af Langvad Å, der er mellem St. Kattinge Sø og Sankt Hans Vest. Her bliver åen mellem fire og otte meter bred – i stedet for det knap en meter brede lille vandløb, der i dag løber uden for banen bag træerne langs hul fem – og som næsten ikke er til at se.

Selve Langvad Å systemet starter i den nordlige del af Køge og Ringsted kommuner og ender via Lejre og Roskilde til sidst ude i Roskilde Fjord. På vejen kommer å-systemet til flere søer, fx Bue Sø, Svogerslev Sø og St. Kattinge Sø – og det er sidstnævnte sø, der er den egentlige årsag til det kæmpestore projekt, der endeligt bliver gennemført nu, efter at have været forberedt i 10 år.

 

To meter fald på tre kilometer

”Hele projektet handler om et påbud fra EU om at sikre faunapassage, altså dyrenes bevægelighed, og i tilfældet med Langvad Å og St. Kattinge Sø er problemet, at søen er to meter over niveau i forhold til fjorden. Derfor har fx ørreder meget svært ved at komme op i åen fx for at gyde og svært ved at komme tilbage igen,” fortæller projektleder i Roskilde Kommune, Jens Asger Andersen, der på billedet står oppe i det nye fugletårn uden for banen bag ved teestedet på hul 6.

Ved Kattinge Værk, hvor der er en vandmølle, er der flere gange lavet forsøg med fisketrapper, men uden det store held – og derfor er det nu endt med det helt store projekt, hvor der over en strækning på tre kilometer bliver lavet et å-løb, der skal fordele faldet på to meter. Og der er så meget vand, der i fremtiden vil presse sig på, at det har været nødvendigt med en meget bred ”kanal”. For anskuelighedens skyld bliver ordet ”motorvej” brugt, men når der først er kommet vand i og vegetationen er kommet i gang, vil den visuelt falde naturligt ind i landskabet.

”Til november, når projektet er færdigt, og vi begynder at lukke vand ud, så vil der også flyde frø fra planter, der vil starte vegetationen både i selve åen og på bredderne. Vi planter nemlig ikke noget – vegetationen kommer helt af sig selv og med de arter, der kan klare sig, og jeg håber, at man allerede i løbet af næste år vil se stor forandring,” siger Jens Asger Andersen.

 

Sten og træstammer som skjulesteder

Han fortæller, at der i dag løber ca. 20 liter vand pr. sekund fra Gedebæksrenden henover golfbanen og ud i ud til fjorden ved Skt. Hans Vest. I den nye – udvidede å – kommer der til at løbe op til 2000 liter pr. sekund, 100 gange så meget, dog ulige fordelt i forhold til årstiderne. Om sommeren er vandtilførslen typisk mindst.

Bag ved teestedet på hul 6 – pas på brændenælderne, hvis du vil hen at kigge – har Roskilde Kommune på opfordring fra golfklubben nu placeret et fugletårn og står man oppe i det, får man et rigtigt godt overblik over det nye, brede å-forløb. Der er endnu kun meget lidt vand i – så lige nu ser det noget goldt ud.

Der er smidt sten i bunden af åen, som er med til at gøre udsynet lidt råt – men stenene er der en mening med.

”De skal være med til at sikre skjulesteder til fiskene + evt. gydepladser – og der bliver også flere steder smidt store træstammer ned med samme formål,” siger Jens Asger Andersen.

Men hvad betyder sådan en stor forandring for vand i det øvrige område, der grænser op til Langvad å – kommer der fx mere vand eller bliver det mere tørt? Det er golfklubben og især dens natur- og miljøudvalg meget spændte på, dels i forhold til naturens gang, men for golfspillet også i forhold til muligheden for fortsat at skaffe vand til vanding i tørre perioder og afvanding i våde perioder. Netop hul 10 og især 11, der ligger tæt på, er jo de huller, klubben ofte må lukke, når området bliver for fugtigt – og det er en af årsagerne til, at Roskilde Golf Klub netop har nedsat et vandudvalg under natur- og miljøudvalget.

”Langvad Å projektet er dog planlagt efter, at grundvandsstanden IKKE kommer til at ændre sig, så jeg tvivler meget på, at der sker ændringer i forhold til golfbanen og i vandbassinerne (ved hul 11),” lyder det fra projektlederen.

Selve projektet er en del af at kunne opfylde ”EU’s vandramme direktiv” – og det er derfor finansieret 75 procent af EU selv, mens de sidste 25 procent kommer fra Fiskeristyrelsen.

 

Vilde marker tæt på golfklubben

”Det er EU-direktivet, der har styret processen, men i Roskilde Kommune håber vi naturligvis også, at området udover naturforbedringerne også får en stor rekreativ værdi for alle, der bor i Roskilde. Det er ikke alle naturudfordringer, der bliver løst med dette projekt, men det er en del af en større indsats, som jo fx også omfatter udledning af næringsstoffer fra landbruget. I forhold til golfklubben bliver naturindsatsen også synlig andre steder. Fx har Roskilde Kommune besluttet at stoppe med forpagtning af jord til dyrkning i flere områder nær golfklubben. Det gælder fx den mark, der ligger på toppen af bakken til venstre for jeres nye 9-huls bane. Det bliver fremover vild natur – og det samme kommer til at gælde andre markområder tæt på. Det er en del af det, der bliver kaldt Boserupkilen,” siger Jens Asger Andersen.

I alt bliver der flyttet omkring 24.000 tons jord i forbindelse med Langvad Å projektet. Fra fugletårnet kan man se, at en del af jorden fra gravearbejdet bliver lagt ind i lavere liggende områder på den tilstødende mark – og den lille detalje rummer også noget forhistorisk.

 

Har fundet muslingeskaller

”Boserup har engang i stenalderen været en ø, så de laveste områder har været dækket af vand. Derfor er vi og museumsfolk også spændte på, hvad vi støder på af interessante fund. Indtil videre er det ”kun” blevet til fund af muslingeskaller, men det kunne jo ske, at vi stødte ind i et vikingeskib,” siger projektlederen, der dog ikke helt ser ud til selv at tro på, at det vil ske.

En sidste praktisk ting er, at grusvejen Kongemarken bliver lukket i en periode sandsynligvis i oktober. Kongemarken løber fra Boserupvej til greenkeepergården, men er også er adgangsvej til beboerne på vejen og naturinteresserede til det nye fugletårn. I forbindelse med å-udvidelsen skal der placeret en træbro over vejen – og mens den bliver anlagt, vil vejen være lukket. De præcise datoer kommer senere.

I næste måned bliver fugletårnet officielt indviet.

Læs mere:

Her er fotos fra å-udvidelsen – taget i midten af september 2023: