Nyt udvalg skal tage sig af udfordringer med vand

Nogle gange har vi for meget vand – andre gange for lidt. Begge situationer påvirker golfbanen kraftigt og som alle andre steder på jorden er der en tendens til, at udsvingene til både den ene og anden side bliver større.

Det er en af hovedårsagerne til, at Roskilde Golf Klub nu danner et vandudvalg, der skal kigge på udfordringerne med for lidt og for meget vand på banen. Udvalget er i første omgang nedsat af bestyrelsen som et underudvalg under natur- og miljøudvalget i foreløbig to år.

Mette Jessen fra bestyrelsen, der i forvejen har bane og natur/miljø som sit ansvarsområde, bliver formand for udvalget, der også består af Jan Eriksen og Lars Carlsen fra natur- og miljøudvalget, chefgreenkeeper Nick Bosholdt, daglig leder, Jesper Wedersøe, og så Steen Øgaard Dahl, der er golfspiller og RGK-medlem, men i hele sit arbejdsliv netop har beskæftiget sig med miljøvurderinger af vandressourcer.

”Allerede i dag har vi udfordringer med perioder med for lidt vand på banen om sommeren og for meget vand på banen om vinteren. Derudover er der kommet mange nye og komplekse påvirkninger fra området uden om golfbanen og det vil helt sikkert fortsætte de kommende år. Dels på grund af generelle klimaforandringer, men også fordi der er nogle markante ændringer af vores naboområder på vej. Derfor har vi brug for et udvalg, der alene tager sig af udfordringen med vand,” fortæller Mette Jessen.

”I bestyrelsen håber vi, at et ad hoc vandudvalg kan koncentrere sig om denne udfordring og ”nørde i dybden” ved at finde relevant viden om reelle og tænkte udfordringer og finde forslag til løsninger og muligheder for den gode vandbalance på banen. Opgaven er for stor til at putte oven i baneudvalgets eller natur- og miljøudvalgets øvrige opgaver.”

Forandringerne uden for banen handler primært om et projekt for Langvad Å, der er i fuld gang bl.a. med gravearbejde tæt på hul 5 på Store Skjold, som startede op i august. Her bliver åen udvidet kraftigt og hvordan det vil påvirke tilførslen af vand, dræning og lignende på banen er uafklaret.

”Derfor er vi nødt til at have nogen til at sætte sig mere ind i tingene og følge udviklingen, så vi forhåbentlig kan komme problemer i forkøbet og samtidig sørge for løsninger, der kan give os mere vand, når vi har brug for det og mindre vand, når det er til gene for os,” siger Mette Jessen, der tilføjer, at projektet også bliver afgørende for et af klubbens kommende store anlægsprojekter.

”Vi vil meget gerne gøre vores indspilsområde bedre, men inden vi går i gang med at anlægge nye store træningsgreens og lignende, så er vi nødt til at have styr på, hvordan vi kan komme til at vande dette nye område. Ellers skyder vi os selv i foden og bruger en masse ressourcer på at bygge noget op, som vi efterfølgende ikke kan vande.”

”Vandudvalget skal derfor også være med til at klæde bestyrelsen på til at træffe gode beslutninger om, hvad vi i fremtiden kan med vores anlæg,” fortæller Mette om det nydannede udvalg, der netop er blevet godkendt af bestyrelsen.

Billederne viser forskellige situationer både med tørke og nærmest oversvømmelse af banen.