Julenumre på fuglekasserne

Spøg til side, men det er rigtigt, at der nu kommer numre på alle vores fuglekasser.

Den nye arbejdsgruppe på fem personer, der beskæftiger sig med fuglekasserne, er gået i gang med det store registreringsarbejde. På alle kasserne påføres et nr., som fx kan være 15 A 6. Det betyder, at kassen findes på hul 15, det er type A og kasse nr. 6 på hul 15.

Indtil nu har gruppen mærket kasserne på hul 4, 6, 7, 8 og 15 og det er foreløbig blevet til 93 kasser.

Vi er meget spændte på hvor mange kasser, der i alt er på banen. Når vi mærker kassen, renser vi den og noterer hvilken art, der har ynglet i kassen, dens højde over jorden og hvad retning hullet vender, så får vi forhåbentlig en viden, vi kan anvende fremadrettet. Allerede nu kan vi se, at der yngler rigtig mange musvitter og blåmejser i kasserne med de små huller, men her har vi også fundet reder efter rødstjert og skovspurv.

Stærene har også bygget i mange af kasserne og her er der næsten altid fjer fra naboens høns og i mejserederne mos og hår fra hjortene eller de islandske heste ved hul 15.

Her er en forklaring på de bogstaver, vi skriver på kasserne.

  • A = stær
  • B = musvit
  • C = blåmejse
  • D = allike
  • E = ugle
  • F = falk
  • X = dem med en 3/4 forside

På drivingrangen vil hul nr. være skiftet ud med DR, omkring klubhuset KH og P3 på par 3 banen.

Arbejdet med nummerering og rensning af kasserne fortsætter, men i januar vil arbejdsgruppen tilbringe en hel dag i værkstedet på greenkeepergården og producere lidt flere kasser, for registreringen afslører jo også, hvor der kan hænge nogle flere.

Arbejdsgruppen kommer med en samlet opgørelse over kasserne, når vi er færdige med nummereringen. Derefter er det meningen at alle kasserne vil blive efterset og rengjort en gang om året.

To af billederne er eksempler på de nye nummererede kasser, kasse nr. 4 på hul 5 en musvitkasse (B) og kasse nr. 6 på hul 15 til et par stær (A).

En kasse blev ikke rengjort af gruppen forleden, for i kassen sad der en dværgflagermus, som havde stukket hovedet ned i redematerialet og sov. Det kan du se på det sidste billede.

På vegne af natur- og miljøudvalget og fuglekasse-arbejdsgruppen

Jan Eriksen