Nattergal, stavtæge og supervejr til nattergaletur 2022

40 deltagere mødte op til årets nattergaletur på en smuk majaften mandag den 16. maj 2022.

Nattergalen svigtede ikke og mindst tre blev der hørt undervejs på turen, der bragte os omkring den nye bane og fortællingerne om de naturfremmende tiltag, der er og bliver gennemført på anlægget, f.eks. striber af nye blomsterbede i samarbejde med DLF Trifoleum, en ny bevoksning langs naboskellet og den store stenbunkes virke for insekter og krybdyr.

Videre til greenkeepergården, hvor en af redekasserne blev åbnet og vi kiggede ind i skovspurvens store rede med strå og fjer fra naboens høns og berettede om arbejdet med fuglekasserne.

Ved hul 5’s vandhul havde vandgruppen ved Mogens, Henning og Marianne forberedt en større aktivitet, hvor mange deltagere med fangst-net bragte mange af den lille søs insekter op i de hvide plastikbakker. Der var bl.a. en flot stavtæge og seks store guldsmedelarver, der tilbringer tre år i vandet som glubske rovdyr, inden de kommer op og flyver i sensommeren.

Ved søerne mellem hul 10 og 11 så vi tre smukke taffelænder og så ud på den nyetablerede flydeø, som allerede har haft besøg af et par fjordterner.

Et smut ned ad naturstien ved hul 15 gav et kig ind i naturskoven i Rørmosen og der blev informeret om klubbens arbejde med verdensmålene. Det blev konstateret at mål nr. 5 om ”ligestilling mellem kønnene” til fulde var opfyldt på denne tur.

Aftenen blev på vanlig vis sluttet af med kaffe og kage, inden deltagerne blev opfordret til at lytte på hjemturen efter koret af løvfrøer, der kvækker syd for drivingrangen, hvor de begynder lige efter solnedgang.

Jan Eriksen

Her kan du se natur- og miljøudvalgets side.

Herunder kan du se billeder fra turen – tak til de forskellige fotografer, der har sendt billeder ind.