Natur-praktikant studerer biodiversitet i vandhuller

I et samarbejde mellem Dansk Golf Union og Roskilde Golf Klub gæster Marie Bøge klubben i et afsluttende praktikforløb omkring biodiversitet.

Marie er ved at færdiggøre sig som bæredygtig design ingeniør på Aalborg Universitet i København, og er henholdsvis to dage om ugen i Dansk Golf Union og i Roskilde frem til december. Opholdet skal udmunde i en større rapport med forslag til, hvordan man kan øge biodiversiteten generelt i danske golfklubber.

Marie har primært valgt at tage udgangspunkt i Roskilde Golf Klubs vandhuller, netop fordi vi i klubbens overordnede vision/fokus inddrager to af FN’s verdensmål, “Livet på land” og “Livet i vand”. Vi kan møde Marie, når hun udfører feltarbejde, men ellers har hun fået tildelt plads bagerst i sekretariatet.

Henning Nordstrøm Pedersen

Formand for natur- og miljøudvalget

På det øverste foto står Marie sammen med Henning + Torben Kastrup fra Dansk Golf Union.