Ringmærkning af stæreunger i Roskilde

“Behøver man være fem mand til det?”

…sagde en af klubbens spillere, da hun så os stå på to stiger. Men forklaringen gav mening.

Sammen med Henning Heldbjerg fra Aarhus Universitet ringmærkede fuglekassegruppen fra natur- og miljøudvalget stæreungerne i vores kasser på Roskilde Golf Klubs areal. I alt 45 unger blev ringmærket.

To stiger bliver sat op ad stammen, den røde klud sættes i hullet, siden åbnes og ungerne kommer ned i den lille blå sæk og transporteres hen til den medbragte vogn. Her noterer Henning kassens nummer og ungernes alder, de var alle mellem 8 og 11 dage og i hvert af de otte kuld var der kun en dags forskel!

Herefter påføres hver enkelt stær et en aluminiumsring med et unikt nummer, der betyder, at såfremt den findes, så vil ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum få besked og finderen får oplysning om alder og stedet hvor fuglen blev ringmærket (22/5-2022, RGK).

Når fuglen er mærket, anbringes den i den hvide pose og når kuldet er færdigmærket, puttes de enkeltvis ind i hullet og lægger sig ned i bunden og venter på at de flittige forældre bringer dem mad. På 18 dage fra de kommer ud af æggene og vejer seks gram til de flyver ud i verden har de opnået en vægt forøgelse på ca. 75 gram eller de vejer 12 gange mere.

Så om ca. 8-10 dage kan du se små stæreflokke på banen blive til flere og flere og i løbet af sensommeren nå til Sønderjylland, hvor de kan ses med 100 tusinder af andre stære lave sort sol om efteråret.

Det bliver spændende at se, om en eller flere af ungerne returnerer til næste år og bliver ynglefugle og anvender 2 1/2 kg larver til at opfodre kuldet med. Husk, at en gåsebille- og stankelbenslarve vejer kun 1 gram, så de indsamler 25000 larver og hjælper dermed greenkeeperne og golfbanen mod insektangreb.

Hvis du ser en stær med ring på benet – hører vi gerne om det.

På vegne af natur- og miljøudvalget

Jan Eriksen

Læs mere:

Herunder kan du se en masse billeder af mærkningsprocessen: