Nyt å-forløb ved golfklubben med 2000 liter vand i sekundet

At naturinteressen i og omkring Roskilde er stor, fik man bekræftet, da der mandag eftermiddag den 27. nomber 2023 – i hundekoldt frostvejr – var åbning og indvielse af et nyt å-forløb fra Kattinge Sø mod Sankt Hans og ud i fjorden – tæt op af Store Skjold banens hul 5.

Jo, der var fint besøg af både borgmester Tomas Breddam og miljøminister Magnus Heunicke, men det var tydeligt, at det var oplevelsen af at se åbningen af den store gennemstrømning af vand, der var planlagt, der havde lokket mange til. En stor gravemaskine stod klar og efter et par indledende taler satte miljøministeren sig op i gravkoen og blev instrueret i, hvordan han skulle grave hul i dæmningen. Det syntes han åbenbart var sjovt, for han var ikke til at drive væk igen…

Og hul kom der også forholdsvist hurtigt – og dermed noget at kigge på for de mange tilskuere – ca. 200 – heraf rigtig mange medlemmer fra golfklubben.

Borgmester Tomas Breddam fortalte, at der nu bliver sat gang i en proces med navngivning af det nye å-forløb og han nævnte nogle navnemuligheder, men pointerede, at han ikke selv har noget at have sagt i den forbindelse. Det var navne som Kattinge å, Roskilde å, Langvad å og Sankt Hans å og endnu flere kan komme i spil.

Divisionsdirektør Claus Lorenzen fra HedeDanmark, der har stået for gravearbejdet, fortalte, at erfaringer fra tidligere projekter viser, at naturen indretter sig så hurtigt på den slags forandringer, at det allerede til foråret bliver svært at se, at å-forløbet er helt nyt.

Det kan vi som golfspillere løbende følge, da åen ligger så tæt på banen – og i øvrigt løber lige ved siden af det nye fugletårn uden for banen men tæt på teestedet ved hul 6. Fugletårnet blev indviet tidligere på efteråret.

Å-udvidelsen er sat i gang for at sikre faunapassagen til et af Sjællands største å-systemer, som strækker sig over både Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner. Udfordringen har været, at Kattinge Sø er to meter over niveau i forhold til Roskilde Fjord. Derfor har fx ørreder haft meget svært ved at komme op i å-systemer for at gyde. Ved Kattinge Værk er der flere gange lavet forsøg med fisketrapper men uden det store held. Nu er der gravet et å-forløb, der gør det muligt for ørrederne at komme til Kattinge Sø med en fordeling af de to højdemeter over flere kilometer i stedet for en meget stejl fisketrappe lige til sidst.

I alt er åen ca. 3,3 km. lang og 6-8 m. bred. Den kan flytte op til 2.000 liter vand i sekundet.

Projektet er finansieret med 75% fra EU og 25% fra Fiskeristyrelsen. Roskilde Kommune har deltaget i projektstyringen.

Læs mere:

Herunder kan du se billeder fra indvielsen: