Vandhaner og toilet lukker for vinteren

Frosten har sat ind og konsekvensen på golfbanen er, at vandhanerne på Store Skjolds hul 1 og 4 nu er lukkede for vinteren, da vandledningerne ikke er frostsikre. Det samme gælder toilettet mellem hul nr. 3 og 4.

Toilettet ved hul 12 er dog stadig tilgængeligt – og der er selvfølgelig også toiletter i klubhuset.

Vand ved vaskepladsen ved det gule hus mellem klubhuset og bag-hallen er også lukket af.

Der har været udfordringer med vandet, der skal vaske boldene på drivingrange, når de bliver samlet sammen. Det problem bliver der arbejdet på at få løst.