En ny ø har set dagens lys på golfbanen

Der er kommet en ny ø på Roskilde Golf Klubs bane. Den ligger i den store sø ud for teested 58 på hul 11. Det er en flyde-ø, som fuglekassegruppen under natur- og miljøudvalget har fået inspiration til fra Nationalpark Vadehavet. Det er håbet, at den kan fungere som yngleplads for ænder, strandskade eller fjordterne.

“Vores” søer er ejet af forsyningsselskabet Fors, som synes, det er en god ide at kunne medvirke til at øge biodiversiteten.

Selve øen flyder, da den består at polystyren omgivet af en kant af træ. Kanten er i to af siderne skrånende, så evt. unger eller ællinger kan komme op, hvis de er faldet i vandet. Øen er forsynet med to ankre, så de skulle ligge stabilt igennem ynglesæsonen.

Planen er at lægge i alt seks flydeøer ud i de firkantede søer og så må vi se hvad der sker.

På billederne (taget af Jesper Bluhme.) optræder Per Korsgaard (i båden), som har konstrueret øen, Jesper selv og undertegnede.

På vegne af natur- og miljøudvalget

Jan Eriksen