Author Archives: hop@sprogtips.dk

Svar på læserbrev om golfbaneudvidelse

Der har her i starten af januar været bragt et læserbrev fra en af naboerne til golfbanen i forbindelse med den lokalplan, der er ved at blive udarbejdet og som vil sikre en udvidelse af par 3 banen. Læserbrevet var i Roskilde Avis og i Dagbladet Roskilde.

Formand Kim Møller Behrend har sendt et svar til begge aviser – herunder kan du læse svarbrevet:

 

Må jeg i al stilhed korrigere læserbrevet fra Ole Have Rasmussen, hvor han skriver om at ”inddrage store landområder i Roskildes flotteste natur til udvidelse af den nuværende golfbane”.

Roskilde Golf Klub vil udvide vores ni hullers par 3 bane med 7,5 ha. i forhold til et allerede eksisterende areal til hele golfbanen på 62 ha, så der er altså tale om en lille udvidelse.

I golfklubben arbejder vi målrettet for at sikre biodiversitet og naturforbedring.

For eksempel har vi sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune etableret to vandhuller til løvfrøer, vi har plantet 3000 m2 blomsterenge til for at hjælpe de trængte insekter og vi har opsat mere end 300 fuglekasser.

Vi har taget aktivt del i kommunens arbejde med den grønne og blå strategi og vi vil med golfbanen sikre, at landskabet vil forblive åbent.

Der er adgang ad offentlige stier og veje til og på golfbanen, som vi med fornøjelse hjælper med at vedligeholde for de vandrende.

Så vi er på ingen måde enige i, at denne lille udvidelse af golfbanen vil være et tilbageslag for naturen. Tværtimod vil vores arbejde medføre en forøgelse af levesteder og dermed betyde flere arter til glæde for naturen selv og alle os der går i området, hvad enten du spiller golf eller kommer for at nyde vores dejlige dyreliv og natur.

Kim Møller Behrend

Formand for Roskilde Golf Klub

De søgte en dame… …og fik Mette

Når man føler sig godt modtaget, er glad for at komme i klubben, nyder den flotte natur og i øvrigt er blevet glad for at spille golf…

…så kigger man lige en ekstra gang, når man ser et udvalg lede efter en nyt medlem, hvor kvalifikationerne passer næsten 100 procent.

Sådan var det i hvert fald for 52-årige Mette Jessen, der som forholdsvis nystartet i klubben på hjemmesiden så, at baneudvalget søgte et nyt medlem, der næsten ”fod-i-hose” passede på Mette.

De søgte og fik…

Forfatteren Lise Nørgaard blev som ung reporter sendt ud for at referere et møde i en forening og blev mødt med sætningen ”Vi bad om en journalist – og så sendte de en dame”.

– I golfklubbens tilfælde ”søgte de en dame”, og det fik de, griner Mette, der nu er ene høne i baneudvalget og her sidder på en vigtig post. Baneudvalgets øvrige medlemmer er nemlig dels mænd, dels spillere, der har mange års golferfaring og er noget længere nede i handicap end Mette.

Derfor var det med fuldt overlæg, de ledte efter en spiller med en anden profil end de nuværende baneudvalgsmedlemmer. På den måde kan udvalget bedre tage beslutninger, der tager hensyn til alle medlemsgrupper.

– De skrev også, at det gerne måtte være en med erfaring fra landskabsarkitektur, biologi, jordbrug, jordarbejde eller lignende og så kunne det ikke passe bedre. Jeg er uddannet planteskolegartner og landskabsarkitekt og kommunal erfaring med planlægning, udvikling og drift af grønne områder, fortæller Mette, der godt kunne være lidt spændt på at skulle begå sig i et golfudvalg som begynder.

Langtidsplanlægning er vigtigt

Men nu er hun kommet godt ind i udvalgets arbejde og kan godt se, at hun kan få en funktion, selv om hun er lidt ”grøn”, når det gælder golfspil.

– Det skal sikres, at alle uanset niveau har passende udfordringer på banen. Derfor skal vi heller ikke lave banen for let. Snarere tværtimod. Der må godt være forskel på at komme fra par 3 banen eller den nye 9-hullers bane, som forhåbentlig snart bliver en realitet, og så over til den store bane. Det er ikke meningen, at de 18 huller skal indrettes, så de er nemme at spille for begyndere, siger Mette, der via sin faglige baggrund godt kan li´, at baneudvalget planlægger ud fra et langt perspektiv.

– Det tager kun fem minutter at fælde et træ, der måske har været 70 år om at vokse op, så derfor skal vi tænke os godt om, når vi laver forandringer. Vi skal sikre, at banen fortsat er en naturoplevelse og ikke bare en ”mark”, og det glædes jeg over, hver gang jeg kommer i klubben. Her er bare så smukt, siger hun.

Golf har kun stået i hendes kalender i ca. to år, hvor hun og hendes mand, Uve, besluttede at starte på golf sammen.

– Vi er blevet rigtig godt modtaget. Klubben har mange gode kvaliteter, vi kan li´ at komme her, så derfor ville jeg gerne være med til at bidrage på samme måde, som mange andre bidrager i forskellige udvalg.

 

Facebookgruppe for juniorer, mikroer og forældre

Ungdomsudvalget i Roskilde Golf Klub opfordrer alle mikroer, juniorer, forældre og bedsteforældre mv til at melde sig ind i ungdomsudvalgets Facebook-gruppe. Den hedder “Roskilde Golfklub – Juniorer og Mikroer”.

“Gruppen blev oprettete sidste år, men vi vil gerne have flere med. Den er for alle juniorer og mikroer samt deres forældre og bedsteforældre mm. Her gør vi opmærksom på, hvilke aktiviteter der foregår for juniorerne og mikroerne samt poster billeder fra de forskellige arrangementer. Så har er der mulighed for at følge med i alt hvad der sker i juniorgruppen,” fortæller Peter Bornæs fra ungdomsudvalget.

Her er det direkte link til Facebookgruppen – du skal anmode om at blive medlem og når det er godkendt, så kan du se, hvad der sker for juniorerne.

Aktuelt er der 37 medlemmer i gruppen – lad os se, hvad lidt reklame kan gøre for antallet….

Roskilde Golf Klub har andre Facebook-grupper. Du finder dem altid nede i bunden af hjemmesiden – men nu får du dem også her:

 

 

 

 

 

Læs 2019-afsnittet om klubbens historie

Henning Jensen fra Morgenherrerne, der gennem årene har været med i mange gøremål i klubben, blandt andet modtagelse af nye medlemmer, har nu skrevet et nyt afsnit til golfklubbens historie, nemlig om året 2019.

Her kan du læse om sidste år – samt finde en opsamling på alle øvrige år.

Har du gamle billeder fra klubbens start, så vil jeg gerne have nogle af de bedste tilsendt, så der kommer billeder på fra de enkelte år. Skriv gerne årstal og fortæl, hvem der er med på billederne. Har du ældre, trykte fotografier, der skal scannes, så må du også gerne give besked.

Henrik Overgaard Pedersen, webmaster

50 har svaret på skema om hjemmesiden – kan vi nå 100?

Der er kommet 50 besvarelser på den undersøgelse om Roskilde Golf Klubs hjemmeside, som informationsudvalget satte i gang i november. Langt de fleste besvarelser er positive, og det er vi rigtig glade for. Men vi kunne rigtig godt tænke os i hvert fald at komme op på 100 besvarelser.

Derfor sætter vi nu undersøgelsen på igen i håb om, at flere vil reagere og være med. Hvis du er tilfreds, så skriver du bare det, men vi hører også meget gerne forslag til forbedringer.

Hilsen

Informationsudvalget.

Herunder kan du se nyheden fra november – med spørgeskemaet nederst:

 

I 3½ år har vi kørt med den version af hjemmesiden, vi bruger lige nu.

Efter den første sommersæson i 2016 lavede vi en spørgeskemaundersøgelse og fik rigtig mange positive tilbagemeldinger.

Nu er der imidlertid gået tre år – og vi synes derfor, det er tid at høre medlemmerne igen. Er hjemmesiden, som den skal være – eller er det tid til forandringer?

I må gerne give input til al klubbens kommunikation, både hjemmeside, nyhedsbreve på mail, klubbens Facebook-side og den lukkede Facebookgruppe “Roskilde Golf Klub – fra medlem til medlem“.

Lige som sidst vil vi gerne høre fra alle medlemsgrupper, alle aldre, nye som gamle medlemmer og gerne også gæster fra andre klubber, der også kunne have en mening om Roskilde Golf Klubs hjemmeside set med en greenfee-gæsts øjne, så må I også meget gerne medvirke.

 

Vi har igen lavet et lavpraktisk spørgeskema uden karakterer mellem 1 og 10. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil have nogle konkrete input.

Det er ikke et krav, at du skriver dit navn – vi er mest af alt interesserede i at få input. Men har du ikke noget imod det, så ser vi selvfølgelig helst, at vi kan se, hvor forslag og kommentarer kommer fra. Så har vi også mulighed for at give dig svar, hvis du kommer med ideer, kommentarer eller spørgsmål.

Bedste hilser fra

Informationsudvalget

Herunder kan du udfylde spørgeskemaet:

  • Skriv gerne din mening om nyhedsbreve på mail, klubbens Facebook-side og den lukkede Facebook-gruppe, "Roskilde Golf Klub - fra medlem til medlem" - det er her, I kan debattere med hinanden.

Medlemsmøde tirsdag 4. februar kl. 19 – med tilmelding

Kom ud i klubben og hør om aktiviteterne for den kommende sæson, om planerne for banen og øvrige projekter i klubben. Samtidig ønsker bestyrelsen også at hylde natur- og miljøudvalget og Rehab-golf for de priser, de har modtaget i efteråret 2019.

Informationsmødet foregår tirsdag den 4. februar kl. 19 i klubhuset. Klubben er vært ved lidt at drikke.

Klubbens udvalg bliver også spurgt om at komme med indlæg på mødet, så det bliver et informationsmøde med mange emner.

Der er tradition for stor interesse for møderne, så der er igen tilmelding. Vi opfordrer til, at du kun tilmelder dig, hvis du er sikker på at komme. De seneste gange har der nemlig været lidt for mange tomme stole i forhold til antal tilmeldte.

Der er ingen tilmeldingsfrist, men der er et maksimum på antal deltagere, så vi melder udsolgt, hvis der kommer flere tilmeldinger end 130.

Ja, jeg vil gerne være med til medlemsmødet tirsdag den 4. februar kl. 19 i klubhuset:

Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:

 

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

Navn
Lisbeth Lyder Jacobsen
Hanne Jensen
Helmer Jensen
Miriam Staffeldt
Henning Staffeldt
Henrik Jakobsen
Lotte Mortensen
Preben Gondolf
Bente Mørch
Klaus Truesen
Poul Erik Pyndt
Dorte Jepsen
Charlotte Nimand Hansen
Mogens Ellebæk
Niels Træden
Lotte Thing
Lasse Hertz
Ellen Lund
Aase Sørensen
John Reynolds
Knud Christian Christensen
Bente Pristed
Brian Wayert
Søren Klok
Jan Eriksen
Susanne Borup
Jannie Brandt
hans bomholt-jacobsen
Søren Egholm Hansen
Per Vransø
Bo Jørgensen
Henning Nordstrøm
Marianne Hoffmeyer
Jan Hoffmeyer
Erik Schwartz
Marianne Buch-Hansen
Susanne B. Jensen
Henning Jensen
Henning bent Sørensen
Karin terp sørensen
Jesper W Gottlieb
Anette Gottlieb
Christian Buch-Hansen
John Rasmussen
Hans Kristian Olesen
Finn Ruben Dam
Hanne Tvede
Finn Tvede
Birthe Gjelstrup
Eli Christensen
Henning Doktor

 

Se alle årets aktiviteter i Roskilde Golf Klub

Hvor meget golf skal du spille i 2020? Og hvad er der egentlig af tilbud i Roskilde Golf Klub?

Det første spørgsmål skal du selv finde svaret på, men via tilbuddene i klubben kan du i hvert fald få et overblik – og takket være udvalg og sekretariat er alle årets aktiviteter nu planlagt.

Få et overblik via aktivitetskalenderen. Husk også, at du kan komme til at spille en hel masse, hvis du melder dig ind i en klub i klubben. Få et overblik over disse muligheder via links til klubberne i klubben. Dem finder du i menuen “Klubber i klubben” i den øverste menubjælke eller i i boksen “Spil med i en klub i klubben” på forsiden under aktivitetskalenderen i højre side.

 

Aktivitetskalenderen

Her på denne side ligger aktiviteterne for sæsonen.

Her vil du kunne se tid og sted for aktiviteter, som er for større grupper. Faste spilletidspunkter fx for “klubber i klubben” vil ikke fremgå af aktivitetskalenderen. Listen bliver opdateret med aktiviteter, efterhånden som der er sat dato på dem.

Du kan se aktiviteterne som en samlet liste eller som en grafisk visning, hvor du kan vælge enten at se alle arrangementer eller vælge blandt nogle kategorier.

Indlæser… Indlæser…

Julehilsen fra sekretariatet, der også går på juleferie

Tak for I år

Så går året på hæld, og julefreden er ved at sænke sig over os alle – også her i sekretariatet 😊.

Det har været en fin sæson – på trods af en, til tider, lidt fugtig luft, og det har været en fornøjelse at se så mange glade golfspillere her i klubben.

Nu er planer og budgetter stort set på plads, så vi er klar til en ny sæson, som helt sikkert kommer til at byde på masser af nye muligheder og udvikling af vores dejlige golfklub.

Tak til alle de frivillige, som har givet en hånd med at få alle de mange hjul i klubben til at køre rundt.

Vi ses i det ny år!

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle!

Sekretariatet.

Anders og Tina

Julehilsen fra bestyrelsen og årets billeder

Så nærmer julen og nytåret sig med hastige skridt og det er tid til at tænke lidt tilbage på året, der er gået.

Roskilde Golf Klub har i den grad sat sit aftryk på landkortet i år både lokalt og nationalt, ja endda internationalt hvor vores miljøarbejde er blevet publiceret i et internationalt golftidsskrift.

Vi er rykket i 1. division med vores herre- og damehold, ungdomsholdene blomstrer og hvor golf Danmark har tilbagegang, så har vi medlemsfremgang.

Oven i alt dette har klubben her i efteråret modtaget en lang række priser og anerkendelser for vores arbejde, hvilket gør det svært at få hænderne ned.

En stor tak til alle medlemmer i Roskilde Golf Klub – for med smil, glæde og engagement at skabe vores fantastiske klub.

Til sidst er der bare tilbage at ønske alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår. Speciel tak til vores mange sponsorer, som støtter op omkring klubben.

Bestyrelsen i Roskilde Golf Klub

Herunder ses et galleri med årets billeder: