Author Archives: hop@sprogtips.dk

Mange millimeter regn lukker hul 10 og 11 – spil kort hul 11

Der bliver ved med at komme regn fra oven – og vejrudsigten siger, at det bliver ved de kommende dage. Derfor lukker greenkeeperne pr. 29. oktober 2020 nu for spil på hul 10 og 11. Disse to huller bliver alt for våde at spille på.

Som erstatning for hul 11 bliver der sat nogle teestedsklodser ved siden af greenen på hul 9. Så kan man bruge dette teested til at slå op på hul 11´s green. Det giver i alt 17 huller at spille.

“Lad være med at bruge hul 1 på par 3 banen eller indspilsgreenen på træningsområdet som det 18. hul på den store bane. Disse to steder skal vi bruge, når vi senere går i gang med at spille vinterbanen. Derfor skal vi passe lidt på de to huller lige nu,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Det er stadig muligt at spille resten af banen til sommergreens – dog skal vi lægge bolden op på fairway. Det betyder, at du skal placere bolden oven på noget græs inden for et scorekorts afstand af, hvor din bold er landet – dog ikke nærmere hullet. På den måde skåner vi de steder, hvor der ikke vokser så meget græs.

Færre åbningstider i sekretariatet frem til 1. marts 2021

Sekretariatet har normalt åbent hver dag, men fra 1. november 2020 til 1. marts 2021 er åbningstiden for personlig henvendelse indskrænket til kl. 10-13 mandag til onsdag.

Sekretariatet har normalt færre timer åbent i vinterhalvåret, men det er ekstra færre timer i år på grund af corona. I stedet vil sekretariatet arbejde hjemmefra. Der kan også være perioder, hvor sekretariatet er bemandet flere timer end de nævnte tre dage, men man kan ikke være sikker.

I juleferien er der helt lukket i sekretariatet.

Skal du have fat i sekretariatet, kan du altid sende en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk.

Her finder du siden med sekretariatets medarbejdere og opgaver.

 

Corona: Vi kan stadig spille golf, men ikke forsamles mere end 10

De nye corona-restriktioner, der træder i kraft i denne uge, giver os heldigvis fortsat mulighed for at spille golf, men der er dog nogle opstramninger, som også gælder i golfklubben.

Først og fremmest er det forsamlingsforbuddet på 10 personer foreløbig de næste fire uger. Det får den konsekvens, at det ikke er muligt at lave matcher med gunstart – og at grupperinger på mere end 10 ikke længere må mødes før spil for at hygge og fx trække lod om spilletider. Aktuelt har seniorgolf derfor valgt hver uge at sende spilletidspunkter ud til alle spillere i stedet for at alle møder kl. 8.45 til gunstart. Lignende grupper, fx Morgenherrerne og Præsidenterne, skal også indrette sig på det med maks 10 personer samlet.

På søndag den 1. november er der andematch i klubben med rigtig mange deltagere. Men den match kan også gennemføres, fordi alle deltagerne kommer på forskellige tidspunkter, spiller runden, går i restauranten og får frikadeller og kartoffelsalat – og derefter tager hjem.

“I restauranten gælder fortsat, at der må være op til 50, men de enkelte grupperinger må ikke være større end 10, så fx til andematchen, så går det ikke at sidde i flere timer efter spillet, for når der hele tiden kommer nye spillere ind, så bliver der for mange. Heller ikke andre steder i og omkring klubhuset må man ikke klumpe sig sammen,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

I klubhuset er der som i dag mundbinds-påbud, når man står og går. Kun når man sidder på sin plads i restauranten, kan man tage mundbindet af. Mundbinds-påbuddet gælder fra nu af også i proshoppen, da hele detailhandelen har fået pålagt mundbind.

Forbereder sig på beslutninger om brugen af ny 9-hullers bane

Hvilke klubber i klubben skal spille på den nye 9-hullers bane, når den er klar – og hvilke tilbud skal der være til alle dem, der ikke er en del af de faste grupperinger?

Det blev diskuteret på et møde i klubhuset den 22. oktober, hvor repræsentanter fra bestyrelsen, flere aktivitetsudvalg og klubber i klubben var med.

Den nye bane bliver anlagt i løbet af 2021 og står måske og forhåbentlig klar til sæsonen 2022. Til den tid skal alting ikke være som det plejer. Det har bestyrelsen for længst signaleret. Den nye bane giver mulighed for, at de medlemmer og klubber i klubben, der normalt kun spiller 9 huller, rykker væk fra 18-huls banen og dermed skaber plads der.

Men 9-hullers banen må heller ikke blive for belastet med forhåndsreservationer. Der skal være plads til frie bookinger og til nye medlemmer. En af grundideerne med den nye bane er netop, at nye kan øve sig på en bane med huller, der i sværhedsgrad ligner dem på den store bane – og så bliver det fremover muligt at blive skrevet ned i handicap. Det kan man i dag ikke på par 3 banen. Den nye bane kan derfor gøre det nemmere at blive rustet til at spille på den store bane.

De fleste af deltagerne på mødet repræsenterede de nuværende klubber i klubben, der som udgangspunkt gerne vil beholde de tider og det fællesskab, de har i dag. For at få alle med til forandringer skal der derfor en længere proces til – og den er nu sat i gang. De fleste deltagere var da også med på, at der i fremtiden ikke skal være flere klubber i klubben og forhåndsreserverede tider, men helst færre.

Men samtidig sender bestyrelsen et kraftigt signal, at det er en stor force, at så mange som muligt er med i en eller anden form for fællesskab. Det er nemlig det sociale, der sørger for at holde medlemmernes fanget i sporten og i klubben.

På mødet kom der ingen klare konklusioner. Men bestyrelsen fik en masse ideer at arbejde videre med – og i forvejen er der en lang række beslutninger, der skal tages frem mod ibrugtagning af den nye bane. Fx om der skal laves om på de nuværende medlemskaber.

En af de aktivitetsideer, der kom frem på mødet, handlede om særlige enkeltstående matcher/spil med tilmelding fra gang til gang – målrettet dem, der måske ikke har lyst eller endnu ikke føler sig komfortable til at deltage i de store sponsormatcher, og dem der ikke kan afse tid til at være medlem i en klub i klubben og spille på et fast tidspunkt hver uge. En anden idé er, at klubberne i klubben fortæller om dem selv ved seancer, hvor nye medlemmer er samlet.

Bestyrelsen samler nu op på idéerne – og de første beslutninger bliver sandsynligvis fremlagt til generalforsamlingen i 2021.

På billedet ses alle repræsentanter fra udvalg og klubber i klubben, der var med til mødet. Fra bestyrelsen deltog formand Kim Møller Behrend og Annette Carlsson.

Usædvanligt år i golfklubben – det bliver 2021 også

Glade golfspillere har vi haft mange af i 2020 – trods corona lykkedes det at få sæsonen til at køre, og aldrig er der blevet booket så mange tider og spillet så meget golf som i år. Hvor har vi været privilegerede situationen med corona taget i betragtning.

Det har været usædvanligt år på mange måder – også for klubbens bestyrelse, udvalg og ikke mindst for klubbens ansatte.

Her kan du læse lidt om sæsonen set med sekretariatets briller – og du kan også læse lidt om, hvad der er på vej i 2021. For 2020 har – udover alle mulige ændringer og corona-tiltag – også budt på planlægning af de to store projekter, som klubben forventer at gennemføre næste år, nemlig den nye 9-hullers bane + ombygning af køkkenet i klubhuset.

”Til en start vil jeg gerne beklage, hvis vi i sekretariatet – ikke mindst mig selv – indimellem har været mindre servicemindet og måske også lidt spids i nogle situationer, hvor vi i sekretariatet har siddet med store planlægningsopgaver samtidig med, at medlemmerne har haft brug for hjælp ved skranken. Normalt bruger vi vinteren på sæsonens planlægning, budget og regnskab, så vi så vidt muligt kan hjælpe medlemmerne om sommeren. Men i år har alting været anderledes,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

Det anderledes har bestået af to forskellige ting:

 1. Corona – nedlukning, oplukning, ændringer, ombookinger, oprettelse af coronabane i GolfBox, nye matchdage, informationer, plakater, nyhedsbreve, mundbind, håndsprit, restriktioner, anbefalinger…
 2. Planlægning af de kommende projekter

”Alt omkring corona har været meget synligt for alle medlemmerne – og vi har tydeligt kunnet mærke, at alle har været glade for at kunne komme ud og spille, når mange andre ting i samfundet har været lukket ned. Så her har alle fulgt med og rettet ind, så både spil på banen, spisning i restauranten og vores forskellige arrangementer har kunnet lade sig gøre med de restriktioner, der har været.”

Travlhed i sekretariatet

”Men som nævnt har det betydet, at vi i sekretariatet ikke har været lige så hurtige ved skranken, som vi gerne vil være. Hver dag kommer der ca. 100 mails, vi skal tage os af. Hvis hver tager 2-3 minutter i gennemsnit, så går der 3-4 timer hver dag alene med det. Hertil kommer, at vi i år har været udleveringscentral for præmier og også har taget os af alle de andre opgaver, der dumper ind. Og her er der ikke to dage, der er ens. Det er en del af charmen ved at være her.”

”Noget andet har været vores planlægning af de store projekter. Her har vi været i gang med alt det usynlige arbejde – alt det, der er basis for, at vi forhåbentlig næste år kommer i gang med to store projekter, ombygning af køkkenet og etablering af den nye 9-huls bane.”

”Vi har arbejdet sammen med advokater, arkitekter, jurister, bank- og kreditforeningsrådgivere, landmålere og en masse andre for at få alt på plads omkring projektplanlægning, lån, køb og bytning af jord og meget andet papirarbejde. Det har været en ordentlig omgang – også mere, end jeg havde regnet med – men når der er så mange instanser involveret, der alle har deres fokusområder, sagsbehandlingstid og deadlines, så må det nødvendigvis være lidt omstændeligt og tage tid.”

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunen – her gik et par nøglemedarbejdere på pension midt i forløbet, så en nyansat jurist måtte overtage det hele og sætte sig ind i alt fra bunden, men også det er gået godt.”

”Lige nu mangler vi stadig den sidste tinglysning, men forhåbentlig falder det på plads. Alligevel er vi ikke helt sikre på præcis hvornår vi kan komme i gang. Omkring køkkenprojektet så skal vi snart i gang med udbudsprocessen, så arbejdet kan ske i januar og februar.”

Vikingegrav og måske andre fund

”Starttidspunktet for bygning af den nye bane er mere usikkert – og det handler både om vejr men også om eventuelle arkæologiske udgravninger. Når man sætter gang i et byggeprojekt, så bliver Roskilde Museum involveret, for arkæologerne skal have en mulighed for at undersøge, om der ligger fortidsminder i jorden. Jeg har allerede hørt, at der er sandsynlighed for fund af en vikingegravplads på det nye område, men forhåbentlig kommer museumsudgravningerne ikke til at påvirke vores projekt væsentligt,” siger Anders.
Under alle omstændigheder bliver 2021 endnu et usædvanligt – og igen travlt år.

”Men nu skal vi i gang med alle de synlige ting – og det bliver sjovt. Der er dog ingen tvivl om, at vi igen får pres på vores baner i 2021, inden vi forhåbentlig i 2022 står klar med en ny 9-huls bane, som åbner mange muligheder for spil både for vores begyndere og rutinerede spillere. Samtidig kan de mange, der i dag nøjes med at spille 9 huller, flytter over på den nye og stærkt forbedrede 9-huls bane, og det vil jo mindske presset på 18-hullers banen. Bestyrelsen og jeg er i dialog med vores forskellige udvalg og klubber i klubben for at finde gode løsninger.”
”Men i 2021 bliver der altså pres på banerne – og det kommer til at kræve tålmodighed af os alle. På par 3 banen bliver det nok sådan, at der undervejs i byggeprocessen kun vil være seks huller åbne. Vi vil undgå at lukke helt, for ellers kommer vi til at svigte alle vores par 3 medlemmer, begynderne og rehab-spillerne. Men uden tålmodighed kommer det ikke til at gå. Det gælder også på den store bane, der bliver meget belagt.”

”Samtidig får vores greenkeepere mere end rigeligt at se til. Selv om selve anlægsarbejdet skal gennemføres af eksterne firmaer, så er vores greenkeepere naturligvis involveret i processen, så her bliver der også travlt. Det er ikke en klagesang, men fakta, og vi er alle sammen glade for, at vi nu er nået så langt, at vi kan se frem til selve anlægsarbejdet,” fortæller Anders Schnack, der samtidig sender en tak til de to frivillige afløsere i sekretariatet, Tina Janne Thorsø og Niels Yde, der undervejs i sæsonen har holdt sekretariatet åbent nogle fredage, så Anders har kunnet gå til møde eller holde fri.

”På andre tidspunkter er der nok nogen, der er gået forgæves, når vi har været til møder i åbningstiden. Det beklager vi naturligvis, men jeg håber, at vi alle i løbet af 2021 får mulighed for at opleve de synlige forbedringer, vi glæder os meget til at få gennemført.”

Mindre larm og mindre mad-os

”9-hullers banen bliver et kæmpe løft for klubben – både vores kommende nye medlemmer og os nuværende – og ombygning af klubhuset vil også medføre store forbedringer. I første omgang sætter vi gang i fase 1, som er ombygning af køkkenet. Her er det selvfølgelig mest køkkenpersonalet, som kommer til at mærke forbedringerne – og det er tiltrængt, for køkkenet er virkelig slidt. Men med forbedret ventilation og fjernelse af maskinen, der styrer fadølsanlægget, så kommer vi også til at mærke mindre mad-os og mindre larm i selve klubhuset.”

”Næste fase i ombygning af klubhuset bliver med involvering af proshoppen, sekretariatet og mødelokalet, så vi kan få et ekstra lokale, der både kan være til glæde for restauranten og når vi har møder. Hvornår det bliver afhænger af, hvad de to første projekter kommer til at koste.”

På billedet er det Tina Donstrup og Anders Schnack siddende ved computere med kassevis af trøjer til de frivillige på bordet. Et billede på et virkeligt travlt år – vi glæder os til et nyt i 2021.

Læs mere:

Spil til gule flag, når det er rimfrost

Det er ved at være tiden, hvor der nogle gange er rimfrost om morgenen. Det betyder også, at hvis frosten er der, når du spiller, så må du ikke spille på de normale sommergreens, men skal spille til de gule flag, som greenkeeperne har sat op.

Spil på sommergreens ved rimfrost vil give store skader på greens med nedslagsmærker, der ødelægger græsset, så hjælp hinanden med at huske at spille til de gule flag i frostvejr.

 

Rygtet passer – Roskilde Golf Klubs kok er nu også i Hedeland

Man siger at det ikke er så svært at forstå Einsteins relativitetsteori – man skal bare acceptere, at lyset har den hurtigste hastighed af alt.

Lige efter lysets hastighed kommer rygtet…

Og rygtet siger, at vi har overtaget Cafe Hedeland i Hedeland Golfklub.

Det har allerede givet anledning til en række spørgsmål og dem vil jeg gerne uddybe lidt her.

Og jo, det er ganske vist. Aftalen er kommet i stand efter en dialog med formændene for henholdsvis Roskilde Golfklub og Hedeland Golfklub. I Hedeland var der et ønske om at skifte restauratøren og jeg blev spurgt om jeg ville hjælpe dem i en overgangsperiode. Det var med meget kort betænkningstid, faktisk var der mindre end 14 dage til at starte op og der var – og er – immervæk en del overvejelser at gøre i den forbindelse.

Men ikke desto mindre, så giver vi det et forsøg, først og fremmest frem til og med februar 2021. Mit kriterie for succes er, at det på ingen måde går ud over vores drift i Roskilde. Hedeland skal være en selvkørende enhed, hvor min funktion er definition af kvalitet, sparring og en del af det administrative.

Hverken jeg selv eller restaurantens øvrige medarbejdere bliver taget væk fra hverdagen i Roskilde.

For at sikre at det kan lade sig gøre, så har jeg ansat Christina Noer (der i øvrigt er Antons kone) som daglig leder med fuldt mandat til at disponere forretningen. Jeg ved ikke om det kan dækkes ind under Einsteins teori, men faktum er, at fordi man har to restauranter, så får man ikke 2 x 24 timer i døgnet. Så det var helt naturligt for mig at have en daglig leder ansat fra dag 1.

Vi har fået en rigtig god start i Hedeland, hvor både medlemmerne og klubbens ledelse har taget rigtig godt imod. Christina har udvist et kæmpe naturtalent for at møde gæsterne positivt, og det er min oplevelse, at den ånd, vi har i Roskilde, også kan fungere i Hedeland.

Mine fremtidsplaner inkluderer 100 procent Roskilde Golf Klub. Jeg er overordentlig glad for at være restauratør i klubben og i skrivende stund er der forhandlinger om kontraktforlængelse.

Det er mit håb, at ovenstående har givet lidt svar på, hvad der foregår. Og I er naturligvis alle velkomne til at komme og spørge, hvis der er noget I vil vide omkring Restaurant Birdie og Cafe Hedeland.

Vel mødt til jer alle – begge steder

Peter Lassen

Her kan du læse nyheden på Hedeland Golfklubs hjemmeside.

Få pladser tilbage til populær andematch med ny sponsor

I mange år har andematchen i november været en af klubbens mest populære matcher. Sådan er det også i år. Det kan vi allerede nu konstatere. Uden særlig reklame er der 124, der har tilmeldt sig matchen, der finder sted søndag den 1. november – og der er plads til i alt 140, så altså kun 16 pladser tilbage.

Matchen har tidligere været sponseret af Slagter Frimann, men i år er sponsoratet gået over til Restaurant Birdie og autoværkstedet og rustbeskyttelsescentret AR Roskilde på Darupvang. Læs mere på www.anti-rust.dk.

Matchen bliver i år lidt anderledes, end den plejer. Der er stadig masser af ænder som præmier – til de syv første i hver række – men i år afvikles matchen på grund af corona ikke som en fælles gunstart men derimod med løbende start fra ved 7-tiden om morgenen til omkring middagstid. Der bliver derfor ikke en fælles samling efter matchen, men deltagerne kommer i stedet ind efterhånden som de har spillet de 18 huller og får frikadeller med kartoffelsalat i restauranten.

Som noget nyt i år er der også en puttekonkurrence for alle efter spillet. Præmien er netop en putter sponseret af Frølich Golf.

Andematchen bliver afviklet som en par-match. Man spiller to sammen, begge slår ud fra teestedet, og her vælger man så den bedste bold og skiftes så til at slå, til bolden er i hul.

To spillere har jo to forskellige handicap, og reglen ved matchen er sådan, at spilleren med laveste handicap tæller 60 procent, mens spilleren med højeste handicap tæller 40 procent, når det bliver udregnet hvor mange ekstra slag, parret har.

Bemærk, at matchen afvikles søndag den 1. november – Danmark er på dette tidspunkt gået over til vintertid. De første skal derfor slå ud kl. 7 efter vintertid for at alle kan nå at komme igennem matchen, inden det bliver mørkt om eftermiddagen.

Der er præmier til de otte første i hver af de to rækker (de syv af dem modtager ænder).

Der er også præmie til længste drive på hul 2.

Matchledere er Inger-Lise Jørgensen og Niels Yde.

Der er tilmelding til andematchen via GolfBox.

Rehab-golferne i Roskilde vil gerne være landsdækkende

Der er stigende interesse for rehab-golf – altså golf for mennesker, der har været udsat for en hjerneblødning eller anden form for hjerneskade og/eller lammelse i en del af kroppen.

Roskilde Golf Klub har i 2020 været den eneste klub med dette særlige tilbud til handicappede, men nu er interessen ved at brede sig ud over landet – og det er ikke helt tilfældigt. Rehab’erne i Roskilde presser nemlig selv på for at andre klubber bliver interesserede i at give dette særlige tilbud om golf for handicappede.

“Vi vil meget gerne have nogle andre klubber at spille imod, så derfor har vi i år gjort en indsats for at blive kendte og vi tager gerne ud og mødes med repræsentanter fra andre klubber for at hjælpe dem i gang,” fortæller Hans Kristian Olesen fra Rehab-golf-udvalget.

Deres aktiviteter er blevet grundigt omtalt både i Golfavisen og i et indslag på TV2 – og da Hjerneskadeforeningen også har set muligheden for en god aktivitet for deres medlemmer er de også meget interesserede i at få flere klubber over hele landet med.

“Alt dette har gjort, at vi nu har fået kontakt med flere klubber, som ønsker at gå i gang. Rehab’erne i Roskilde er blevet kontaktet af Aarhus Golf Klub, Ebeltoft Golf Club og Holstebro Golfklub. Sidst er længst fremme og har nu fire rehab-golfere, og vi håber, de to andre klubber også kommer godt i gang – og at flere følger trop. Golf er en rigtig god aktivitet for deltagerne. Golf styrker muskulaturen og styrker også mentalt. Det ved vi fra tilbagemeldinger fra vores egne deltagere, som meget nødigt vil undvære det ugentlige fredags-spil,” fortæller Hans Kristian Olesen.

Årets ugentlige rehab-golf på par 3 banen stopper nu for sæsonen 2020. Fredag den 16. oktober er sidste gang for i år med det store koncept, hvor der er hjælpere på. Enkelte møder måske alligevel op en gang imellem for at spille nogle huller eller slå på drivingrange, men det store fredags-setup er slut for i år.

Dog er der en enkelt aktivitet mere, nemlig juleafslutningen der igen i år foregår med simgolf i Grøndalscentret i København.

Læs mere:

Se siden med Rehab-golf.

90 spillede banen på kryds og tværs sammen med Carlsberg

Så fik vi afviklet årets næstsidste klubmatch, “Carlsberg Cross Country”.

Banen var ændret, så der blev spillet på kryds og tværs af den normale bane. Selv par 3 banen var i brug.

Vejret var med under hele matchen og morgenen startede med de flotteste padehatteskyer i horisonten mod nord.

Der var 90 spillende medlemmer så den afsatte tid blev en smule overskredet.

Vindere:

Herre A

 1. John Sønderup 40 point
 2. Kim Sonne 38 point
 3. Henrik Lyngkjær 38 point
 4. Karsten Jensen 37 point

Herre B

 1. Thorkild Jessen 42 point
 2. Jesper Bluhme 40 point
 3. Mads Hensrik 39 point
 4. Niels Træden 39 point

Damer

 1. Lisbeth Jonstrup 29 point
 2. Anne Vinter 28 point
 3. Lene Gliese 28 point
 4. Lene Rasmussen 27 point

Klappepræmier: Brian Wayert, Jens Kjær, Morten Sørensen, Ole Strangholt,  Anne Grethe Clausen,  Jannie Brandt.

Præmierne kan afhentes i golfklubbens sekretariat.

Matchudvalget

Klaus Bønløkke