Author Archives: hop@sprogtips.dk

Nu spiller vi vinterbane – også par 3 og flexmedlemmer

Så er det vinterbanetid. Chefgreenkeeper Nick Bosholdt har kigget på vejrudsigt samt sliddet på de normale greens – og så truffet den beslutning, at det er nu (fra fredag den 14. december 2018), vinterbanen kommer i spil.

Vinterbanen er en særlig tilrettelagt 18 hullers bane med særlige huller, der ligger væk fra de normale greens og fairways. Meningen er, at de områder, hvor der normalt bliver spillet om sommeren, så vidt muligt bliver friholdt for spil om vinteren. På den måde bliver både greens og fairways skånet og er hurtigere klar i en bedre kvalitet, når vi kommer til foråret.

Her kan du finde en beskrivelse af vinterbanen.

Har du ikke spillet vinterbanen før, så kig godt på kortet. Der er dog også placeret “next tee”-skilte, ligesom der er malet pile på græsset for at man kan finde vej. Det er nemlig en helt anderledes bane end normalt. I forhold til vinterbanen sidste år er der kun foretaget små justeringer, fx er greenen på vinterbanens hul 18 nu den nye indspilsgreen på øvelsesområdet. Greenen på vinterbanens hul 7 er nu lavet længere oppe på bakken ved hul 5, så vintergreenen ikke skråner så meget som sidste år. På billedet er det Niklas og Ulrik, der gør hul 7 vinterbane-greenen klar.

Vinterbanen er for alle medlemmer. Det vil sige, at par 3 og flexmedlemmer også gerne må spille vinterbanen så meget, de har lyst.

Sådan gør du, år du skal ud og spille:

 • Der skal bestilles tid i GolfBox (vælg 18 hullers banen) – par 3 medlemmer skal dog kontakte sekretariatet, helst pr. mail eller også pr. telefon
 • Når du kommer ud i klubhuset, skal du bekræfte din tid på en af skærmene over for sekretariatet
 • Der bliver ikke udskrevet scorekort på printeren – i stedet skal du tage et vinterbane-scorekort, der ligger på hylden under lugen ind til sekretariatet

Bemærk, at:

 • Vi tee’er op over det hele (undtagen i hazard’er). Det vil sige, at også slag ude på banen skal foregå på den måde, at du sætter en tee i jorden og lægger bolden på den, inden du slår. Da vinterbanen mange steder går over den normale rough, så må du her godt slå uden at tee op, men de fleste steder vil det være en fordel at gøre det
 • Vi lægger op i bunkers. Hvis bolden er landet i et hul, er det tilladt at lægge din bold op i et bedre leje tæt på nede i bunkeren. På et tidspunkt bliver riverne også helt fjernet, og så vil der komme ekstra mange huller
 • Der skal droppes fri fra alle sommergreens og teesteder. Oversat betyder det, at det er strengt forbudt at slå til sin bold, hvis den er landet på en af de normale sommergreens og -teesteder. I frostvejr er det ikke tilladt at hente bolden, hvis den er landet på sommergreens eller -teesteder

Putting greenen er også blevet lukket.

 

Jytte er årets Optimist hos Optimisterne

Optimisterne mødtes i Restaurant Birdie fredag den 7. december. Vi startede med at klippe/klistre, inden der blev serveret en lækker frokost.

Jytte Carstens blev kåret til årets Optimist for sit gode humør, når hun møder frisk op tirsdag morgen til en golfrunde direkte fra nattevagt.

På billedet øverst ses hun sammen med Marianne Hoffmeyer.

 

Sponsorer med til at betale nye bænke – salg i gang nu

Nu går sponsorudvalget i gang med at finde sponsorer til alle de nye bænke, der skal sættes op på banen i løbet af foråret.

Sydbank var den første, og det skete i forbindelse med en samlet aftale omkring forskellige andre synlighedstiltag og aktiviteter, som banken ønsker at lave i Roskilde Golf Klub fremover.

Formand for sponsorudvalget, Stig Nelkop, mødtes derfor sammen med den nye filialdirektør for Sydbank Erhvervscenter Roskilde, Johnni Kristiansen, og de kunne sammen kigge på prototypen af den nye bænk, som er produceret af Schrøder Metal og designet af Morfo. Her kan du læse mere om bænkene.

Der kommer i alt 22 bænke, og på hver bænk er der plads til to sponsorer. De er lavet, så der ryglæn på midten, men så man i hver ende kan sidde i alle retninger.

“Pengene, der kommer ind via disse sponsorater, går til at dække omkostningerne ved at købe de specialdesignede bænke, som vi glæder os til at få op på hele banen. De er nemlig både funktionelle og rigtig pæne. Bænkene bliver leveret i løbet af foråret, og vores ambition er selvfølgelig at få solgt så mange sponsorpladser som overhovedet muligt. Hvis det lykkedes, kan vi nemlig hurtigst muligt følge op med lige så nye og flotte skraldespande, som Schrøders Metal og Morfo også har designet til os. Men dem har vi ikke råd til i første omgang,” fortæller Stig Nelkop.

Prisen for en bænksponsorat er 1.500 kr. pr. år – eller 3.000 kr., hvis sponsoren vælger en periode på tre år.

Her finder du kontaktpersonerne i sponsorudvalget – og du kan også tage fat i sekretariatet.

Rehab-golferne sluttede af med simgolf

12 ud af 21 Rehab golfere og fem hjælpere holdt 1. december afslutning på sæsonen.

Dagen startede med simulatorgolf, hvor alle fik lejlighed til se, hvordan man slår + får svar på alle de øvrige spørgsmål, der er i den forbindelse.

Der blev undervejs givet mange kommentarer til den enkeltes teknik mm. Disse kommentarer udløste mange gode grin.

Efter simulatorgolfen kørte alle til Roskilde Golf Klubs klubhus, hvor der blev hygget over en øl og Birdies gode smørrebrød – og vi kunne ønske hinanden glædelig jul og godt nytår og på gensyn, når sæsonen starter ca. 1. april.

Rehabspillere og udvalg ønsker alle medlemmer i klubben en glædelig jul og et godt nytår.

PS: En julegave til Rehab-golfen vil være flere hjælpere til næste år

Hans Kristian Olesen

Rehabudvalget

Se 2019-golfreglerne – deltag i julekalender-quiz i december

I 2019 skal vi spille efter helt nye regler. Der er lavet mange nye ændringer, som skal give mere flow i spillet og derfor er til glæde for alle.

I Roskilde Golf Klub planlægger regel- og handicapudvalget at holde flere informationsmøder, når vi kommer tæt på sommersæsonen, så her kommer en oplagt mulighed for at blive sat godt ind i, hvad der gælder fra 2019.

Men der findes allerede meget information til os, der er nysgerrige. Herunder kan du se flere videoer om emnet, men først linker vi til en julekalender-quiz, som Dansk Golf Union afvikler i hele december.

Golf.dk/julekalender kan du fra den 1. til den 24. december hver dag deltage i konkurrencen om flotte præmier fra Golf Experten. Der er desuden en stor, samlet præmie i form af en golfrejse fra Golf Plaisir, som der trækkes lod om blandt alle dem, der har deltaget i konkurrencen. Julekalenderen har netop golfreglerne som tema, så hver dag får du mulighed for at svare på et nyt regelspørgsmål.

På Golf.dk er der også lavet et overblik over de 20 vigtigste ændringer – her er der også link til Golf.dk’s podcast “Spil med”, hvor der er en udsendelse om de nye golfregler.

golf.dk kan du finde mange videoer med tv-kommentator og regelkyndig Henrik Knudsen, der forklarer både overordnet og detaljeret om de nye golfregler.

Du kan selv klikke dig rundt på golf.dk og se videoerne, men de bliver efter aftale med Dansk Golf Union også løbende vist her på hjemmesiden de kommende måneder.

På Youtube er der også mange videoer, der forklarer om de nye regler. Herunder kan du på engelsk se en gennemgang af de 20 vigtigste regelændringer, godt og enkelt forklaret af Yves C. Ton-That, regelekspert hos firmaet Expert Golf.

Bestyrelsen forbereder de kommende års investeringer

Der er mange ideer og projekter på tegnebordet i Roskilde Golf Klub – nu kommer prioriteringerne, så målene bliver nået men også så pengene slår til.

Bestyrelsen har derfor været samlet til seminar, hvor der med udgangspunkt i den tidligere vedtagne vision og nye formålsparagraf blevet diskuteret, hvad det er, der skal prioriteres og sættes ekstra ind over for de kommende år.

“Vi har kigget på, hvilke udfordringer vi har for at leve op til vores målsætninger – det gælder lige fra gode baner og træningsfaciliteter, flere ungdomsspillere og en god og social medlemskultur, hvor vi har det godt med hinanden og tager pænt imod nye,” fortæller formand Kim Møller Behrend efter bestyrelsens seminar.

Tidligere på efteråret blev der holdt en strategidag for diverse udvalg og de store “klubber i klubben” og alt sammen skulle gerne medvirke til, at der i årene fremover bliver sat flere og flere initiativer i gang for at nå målene.

“Nogle af tingene kræver forbedrede rammer. Vi er en af de få store klubber i Danmark, der alene har 18 huller at spille på. Andre klubber i tilsvarende størrelse har 27 eller 36, og derfor er udvidelsen af par 3 banen til en større, bedre og samlet set mere interessant bane et af vores vigtigste fokusområder. Hvis vi skal fastholde alle de nye medlemmer, der kommer i disse år, så kræver det udvidet banekapacitet men også bedre klubfaciliteter, så derfor er en udvidelse af klubhuset højt på prioriteringslisten,” lyder det fra formanden.

Målet er i første omgang at skabe et overblik over mulige investeringer. Dette overblik skal så præsenteres på generalforsamlingen for at få “trykprøvet”, om det også er den vej, medlemmerne synes, klubben skal gå.

“Vi har en sund økonomi, men der er så mange investeringsønsker, at vi bliver nødt til at prioritere for at få pengene til at slå til,” så det investeringsoverblik vil vi gerne fremlægge på generalforsamlingen,” siger Kim.

I alt ligger der ønsker for omkring 15 millioner kroner over de næste fem år. Ca. en million om året kan klubben finansiere selv, resten skal lånes, skaffes via fonde eller lignende.

Her er brutto-ønskelisten:

 • Løbende udskiftning af udrangerede maskiner
 • Større forbedringsprojekter på 18 hullers banen (udover almindeligt vedligehold)
 • Etablering af ny “rated” par 3 bane, hvor man har mulighed for at spille sig ned i golfhandicap
 • Forbedringsprojekter på drivingrange og indspilsområdet
 • Ombygning/modernisering af klubhus
 • Forbedring af køkkenfaciliteterne
 • Forbedringsprojekter af hus og lager, kølerum mv. i “Rasmussens hus”
 • Forbedringsprojekter baglade
 • Forbedringsprojekter greenkeepergård
 • Øvrigt (møbler, LED-lys, golfbiler, osv.)

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28. marts 2019.

Klar med 2019-aktiviteter – nye tiltag for begyndere

Så er planen klar for alle aktiviteter i Roskilde Golf Klub i 2019.

Alle udvalg, klubber i klubben og bestyrelse har haft planlægningsbrillerne på – og sekretariatet har samlet alle trådene. Det betyder, at der nu er en samlet aktivitetsplan klar med alle større aktiviteter, matcher, møder og lignende.

Mange af aktiviteterne er som de plejer at være, men der kommer også nye ting på programmet. Det gælder ikke mindst for klubbens nye medlemmer og for spillere, der har over 36 i golfhandicap.

Ekstra kaninmatcher og lørdag forbeholdt begyndere

“Vi har besluttet at forlænge sæsonen med kaninmatcher om mandagen, så vi også spiller i september. Og så laver vi en ny ting den sidste lørdag i hver måned, hvor der om eftermiddagen bliver reserveret tider til højhandicappede. Vi vil gerne gøre noget ekstra for de medlemmer, der er blevet nye medlemmer, men som måske ikke er klar til at være med i de forskellige klubber i klubben, fx fordi de har et for højt handicap,” fortæller formanden for kaninudvalget, Henning Doktor.

De præcise retningslinjer for lørdagsarrangementerne er ikke fastsat endnu, men tanken er, at de bliver for fuldtidsmedlemmer samt for flexmedlemmer – for begge gruppers vedkommende bliver der sat et krav om, hvor højt et handicap, man må have for at være berettiget til at deltage.

Kaninmatcherne om mandagen bliver fortsat både for begyndere og flexmedlemmer. Her må flexmedlemmerne gerne have et lavt handicap, men de skal spille på begyndernes betingelser. Flexmedlemmer med lavt handicap skal derfor også vejlede de nye undervejs på runden.

Tidligere klubmesterskaber og en match i mørke

Klubmesterskaberne bliver også afviklet på en ny måde i 2019. Den præcise ændring er ikke detailplanlagt, men det bliver sådan, at klubmesterskaberne i slagspil og i stableford allerede bliver afviklet 10.-11. august. For eliten bliver slagspilsmesterskaberne samtidig udtagelse til Danmarksturneringens 5. og 6. spillerunde, der afvikles 17.-18. august.

Dermed bliver der frigivet en weekend i september til almindelig booking.

Matcherne i 2019 bliver de sædvanlige med Jyske Banks Åbningsmatch som den første. Skriv allerede nu datoen søndag den 28. april ind i kalenderen.

Sommeren kommer dog også til at indeholde en helt ny match, Mørkematch, om aftenen den 6. juni. Det er proshoppen, der står bag denne match. Mere om det senere.

Her kan du se hele aktivitetsplanen i pdf-udgave til evt. print. Der kan komme enkelte ændringer, men hovedlinjerne er lagt fast.

 

Vintergreens – vurdering fra dag til dag

De seneste dages frost har betydet, at der på 18-hullers banen nu er spil til vintergreens. Men situationen bliver vurderet fra dag til dag, specielt nu hvor der igen er plusgrader. Så hold øje med “Banen i denne uge” her på forsiden af hjemmesiden, hvor greenkeeperne om morgenen skriver, hvis der er ændringer på banen.

Bemærk, at par 3 banen i øjeblikket er åben til de almindelige sommergreens – det er alene 18 hullers banen, hvor der er spil til vintergreens (det er områder på fairway, der er klippet lidt ekstra ned og hvor der er lavet et hul med et gult flag). Det er ikke tilladt at spille på sommergreens ved frost og rimfrost.

“Der har været frost i greens, og derfor blev de lukket. Det kan være, vi snart åbner op for sommergreens igen, men vi vurderer det fra dag til dag,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der altså ikke har truffet en generel beslutning om permanent skift til vintergreens og heller ikke et permanent skift til vinterbanen.

Om vinteren er der nemlig en særlig 18 hullers bane, der endnu ikke er taget i brug. Det er en bane, der første gang blev lavet sidste år – med stor succes. Så det er en gentagelse af denne bane – med lidt små justeringer. Fx kommer hul 18 til at være med den nye green på træningsområdet.

Banen kommer til at gå på tværs af par 3 og 18 hullers banen, og derfor bliver den normale par 3 bane lukket. Til gengæld må par 3 og flexmedlemmer gerne spille på vinterbanen.

Her på siden kan du se kortet over vinterbanen, men der kommer flere informationer om scorekort og lignende, når vinterbanen bliver taget i brug.

Slut med golfbiler, men vi spiller stadig til sommergreens

Vinteren nærmer sig, men vi er fortsat langt fra tidligere års meget våde november, snefald og frost. Derfor er det stadig muligt at spille til sommergreens, og hul 10 og 11 kan også stadig spilles. Det er normalt dem, der først bliver lukket på grund af vand.

Første tegn på vinterens komme er, at der fra på mandag den 26. november er lukket for kørsel med golfbiler og scootere. Kørsel med disse køretøjer vil give spor, som ikke er til at rette op nu, hvor græsset ikke længere gror.

Flere af 58-teestederne er lukket, mens der spilles stadig fra 50-teestederne – og til sommergreens. Det er dog muligt, at vi snart skal til at spille fra flere vintertee-steder, men greens er foreløbig åbne. Hold øje med “Banen i denne uge” på forsiden af hjemmesiden. Det er her, greenkeeperne skriver fra dag til dag, hvis der er nyt.

“Det er dejligt, at vi kan holde greens åbent så længe, specielt da vi i nogle af de foregående år har været nødt til at lukke tidligt på grund af frost eller vådt vejr. Det er dog stadig sådan, at skulle der komme rimfrost, så spiller man til de gule flag (vintergreens),” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Akilleshælen i forhold til greens er som altid nedslagsmærker, så hjælp hinanden med at huske på at få rettet dem op – og ret gerne lidt flere op, end du selv har lavet, så har vi mulighed for at holde greens åbne lidt endnu.

Nye træer og ny placering til boldmaskine

Greenkeeperne har i øvrigt brugt de sidste uger på at plante en hel del nye træer. Nogle er erstatning for træer, der er gået ud, andre er nyplacerede. Der er bl.a. kommet træer ved hul 4, 8, 14 og 16 – samt ikke mindst en hel del buske for enden af drivingrange. Det var et led i aftalen omkring overdækningen af udslagsstederne, så naboerne i retning mod domkirken fortsat får mest grønt at kigge på, når de retter øjnene mod golfklubben.

Endelig er greenkeeperne snart klar med det sidste omkring indretning af boldskur. Boldmaskinen er flyttet under halvtag, og den øvrige del af skuret skal bruges til golfudstyr for klubbens prøvemedlemmer. Selv om boldmaskinen er flyttet under halvtag, så er det fortsat sådan, at det ved frost ikke er muligt at vaske bolde. Vandforsyningen til boldmaskinen er nemlig ikke frostsikker.