Author Archives: hop@sprogtips.dk

Billeboer, sådan bliver de lavet – se instruktionsvideo fra Roskilde

I et halvt år har Marie Bøge haft et praktikophold i Dansk Golf Union og i Roskilde Golf Klub med fokus på biodiversitet. Nu har Marie afsluttet sit praktikforløb – og det har hun blandt med at lave en manual og en video omkring opbygning af særlige bosteder til truede billearter. Vi har tidligere omtalt projekter, men herunder kan du nu se instruktionsfilmen.

Marie er i lidt af et dilemma, da corona har forhindret hende i at besøge forskellige golfklubber for at fortælle om projektet. Derfor er hun afhængig af, at klubberne rundt om i Danmark får mere at vide om projektet på anden vis. Kender du natur-interesserede i andre klubber, må du derfor gerne give tippet videre.

Natur- og miljøudvalget i Roskilde planlægger i øvrigt endnu flere billeboer rundt om på vores bane.

Her finder du link til Maries manual til opbygning af et billebo.

Herunder kan du se instruktionsfilmen.

 

Læs mere:

Stemningsbilleder fra en snefyldt bane

6. januar blev banen drysset med sne – og her kommer så nogle stemningsbilleder fra en meget smuk vinterbane. Der er også lidt inde fra klubhuset, hvor køkkenet nu er ryddet og klar til de kommende måneders ombygning. Roskilde Golf Klubs “hus”-svaner er stadig i området. Det forlyder ellers, at de har været væk i 1-1½ måned, men nu er de tilbage. De bankede hul i den tynde is i den lille sø på hul 11 og gik så i gang med at dykke efter mad. På billederne er der fire unger sammen med de to svaner – det kunne tyde på, at en enkelt unge er gået til, for tidligere på året var der fem. Man kan undre sig over, at de ikke flyver til varmere himmelstrøg, men indtil videre holder de fast i deres sommer-tilholdssted. På marken over mod Boserup skov havde en hær på flere tusinde gæs slået sig ned, så der er andre, der er blevet i Danmark.

Flere skiløbere benyttede lejligheden til at løbe en tur i området – deriblandt RGK’s egne medlemmer, Gunvor Jensen og Steen Dahl. Det var dog lidt vanskelig sne at løbe på – måske var der lidt for meget tø i luften.

Vinterbane åben – klubhus og proshop lukket – hold afstand

Restriktionerne i forhold til corona-pandemien, som lige nu gælder til og med søndag den 17. januar 2021, giver ikke de store ændringer i Roskilde Golf Klub. Klubhuset vil fortsat være lukket. Restaurant Birdie må ikke modtage gæster, men må stadig sælge take away. Proshoppen skal holde lukket.

Der er dog kommet et forsamlingsforbud på 5 i stedet for 10 og ekstra krav om at holde afstand – fra 1 til 2 meter. Det skal vi være specielt opmærksomme på ved teesteder (ikke mindst hul 1) og på greens, men også i baghal, på drivingrange og andre steder, hvor vi traditionelt kommer tæt på hinanden. Afstandskrav på to meter og forsamlingsforbud på fem gælder derfor også, når/hvis Restaurant Birdie holder åbent for salg af pølser/bøfsandwich og drikkevarer i kiosken ved hul 12 samt besøg på toilettet samme sted. Dette toilet bliver i øvrigt rengjort hver dag.

Undgå også at røre ved flag, andre spilleres bolde, jern mv. – og gå hjem efter spil.

God fornøjelse med vinterbanen – heldigvis kan vi spille golf under disse kontrollerede forhold.

Her får du et overblik:

 • Afstandskrav: 2 meter
 • Maks antal forsamlet: 5 personer
 • Klubhus: Lukket
 • Toiletter: Lukkede – dog åbent i toilettet ved hul 12
 • Par 3 banen: Lukket
 • 18 hullers banen: Lukket
 • 18 hullers vinterbanen: Åben – kan bookes og spilles af alle medlemmer – greenfee for gæster er 200 kr., som overføres på mobile pay 69944 (150 kr., hvis man spiller med et medlem)
 • Baghal: Åben – dog er porten lukket, så du skal bruge kode for at kunne komme ind. Koden er 1/5 2020 sendt til alle medlemmer med skabe i baghallen. Husk mundbind
 • Proshop: Lukket
 • Sekretariat: Lukket for personlig henvendelse og telefoner, men der bliver svaret på mail sekretariat@roskildegolfklub.dk
 • Restaurant: Lukket for servering men åben for take away. Udvalgte dage er der desuden åbent for salg i kiosken ved hul 12. Læs mere om Restaurant Birdies tilbud

Bemærk, at forsamlingsforbuddet gælder overalt – hos os i golfklubben vil det altså sige på banen, ved klubhuset, i baghallen og på parkeringspladsen.

Lukningerne gælder til og med 17. januar 2021. Regering og sundhedsmyndigheder melder senere ud, om restriktionerne bliver forlænget.

Her finder du mere information om vinterbanen – herunder mulighed for at printe scorekort, se oversigtskortet og se, hvor mange slag du har på vinterbanen i forhold til dit handicap.

Godt nytår – se billeder fra 2020

Så er endnu et år gået – og hvilket et. Pandemien har overskygget alt og ændret vores hverdag. Golfklubben har været lukket, men heldigvis blev der åbnet igen, så selv om der har været mange restriktioner i løbet af året, og klublivet ikke har været helt som planlagt, så er der aldrig blevet spillet så mange golfrunder i Roskilde som i år.

Herunder kan du se et tilbageblik over årets begivenheder i form af en billedkavalkade.

Husk, at det er muligt at spille vinterbanen – det gælder både fuldtids-, flex- og par 3 medlemmer.

Julegave til alle medlemmer – nye ni huller klar til byggestart

Så er det sikkert og vist, at arbejdet på den nye 9-huls bane går i gang i 2021.

Der er netop skrevet kontrakt med den entreprenør, der skal stå for al arbejdet – og det er et firma, der både kender vores bane godt og som i det hele taget har erfaring med bygning af golfbaner.

Lars Thygesen og hans firma, Hovholm, har anlagt golfhuller i Smørum, Vallø, Greve, Korsør og Hørsholm + en del andre anlægsopgaver ved forskellige sjællandske golfbaner – og så har Hovholm også stået for par 3 banen, da den i sin tid blev bygget.

Med den underskrevne kontrakt går vi nu fra flere års intenst arbejde på skrivebordet inkluderende skiftende bestyrelser og udvalg. Mange frivillige har været inde over – og de sidste år har sekretariatet også brugt en hel del tid på projektet. Mange skal takkes for, at vi nu er nået så langt. Derfor har formand Kim Møller Behrend også sendt en tak rundt til mange af dem, der har været med undervejs.

 

Nye ni huller til glæde for medlemstilfredsheden

”Baneprojektet lå på mit bord, da jeg blev ansat for 4½ år siden. Siden har vi haft en lang, lang, lang proces, så det er en kæmpe fornøjelse nu at nå til det punkt, hvor vi skal til at se arbejdet gå i gang. Der har været rigtig mange udfordringer både omkring placering, finansiering, lokalplan og en masse andet, så jeg er meget glad for, at det nu er lykkedes,” siger daglig leder, Anders Schnack og tilføjer:

”Det har været det muliges kunst at komme til, hvor vi er i dag. Der er blevet klippet en hæl og hugget en tå mange steder – og jeg er sikker på, at mange har en masse spørgsmål om, hvorfor banen er blevet placeret lige der og kommer til at se ud som den gør. Fx er der flere, der spørger, hvorfor der ikke er et par 5 hul og hvorfor de ni huller ikke er lavet, så de kan supplere de 18-huller som en ekstra ”sløjfe” med samme længde og sværhedsgrad.”

”Svaret er, at der har været rigtig mange hensyn, vi har skullet tage for at komme igennem med projektet, men ingen tvivl om, at jeg på klubbens vegne er meget tilfreds med, at vi nu kan gå i gang med at bygge en ny bane. Det er supervigtigt for klubben. Vi er en af landets travleste golfbaner. Der er få steder, hvor der bliver spillet lige så mange runder golf som her i Roskilde, så uden baneudvidelsen kunne vi blive nødt til at blokere for medlemstilgang. Vi har jo et problem med at sikre flow på banen og starttider nok. Det er altid de to punkter, medlemmerne nævner, når vi har medlemsundersøgelser,” siger Anders Schnack.

 

Mindst seks huller i spil under hele ombygningen

På billedet nederst kan du se, hvordan den nye bane skal anlægges. Hul nummer 1 bliver, hvor det er, men på det øvrige areal kommer der til at ske mange ændringer. I dag ligger hullerne på par 3 banen meget tæt – og greens er meget små. Det bliver der ændret på nu, da 9-huls banen får tillagt et areal bag par 3 banen – op ad bakken ved det nuværende hul 3.

”Det bliver vejret, der kommer til at styre, præcist hvornår arbejdet går i gang. Der er lavet en plan for rækkefølgen af de forskellige arbejder, og på et tidspunkt i løbet af året bliver det selvfølgelig nødvendigt at gå ind på den nuværende par 3 bane. Men arbejdet starter på det nye areal, og i kontrakten er det aftalt, at der under hele anlægsprojektet mindst skal være seks huller på par 3 banen at spille på.”

Derfor bliver de nuværende greens på par 3 banen også liggende, hvor de ligger, i hele 2021. Først i 2022, når de nye greens er klar til spil, bliver de gamle nedlagt.

Der skal flyttes rundt på en hel del jord i forbindelse med anlæggelsen af en ny bane, men det er ikke nok bare at tromle jorden og kaste græs på. Det er en hel videnskab at anlægge en bane – ikke mindst på greens, der skal opbygges i flere lag og med indlagt dræn. Der skal også lægges vandingsanlæg både ved teesteder og greens på hele banen, og der skal anlægges bunkers. Inden da skal området også gøres fri for sten. I starten skal Roskilde Museum have adgang til området. Der er jo mulighed for fund af historisk materiale.

 

Aflevering i november – spil i 2022

Formelt afleverer entreprenøren den nye bane 1. november 2021, men præcis hvornår den nye banes teesteder, greens og fairways er robuste nok til golfspil, det bliver først afgjort senere. Formentlig bliver det sidst på foråret 2022.

Vores chefgreenkeeper, Nick Bosholdt, vil selvfølgelig følge projektet og entreprenørens arbejde løbende. Nick har Uve Jessen med til blandt andet byggemøder. Uve er spiller i klubben og har professionel erfaring med styring af den slags projekter.

Herunder kan du se et kort med placering af de nye huller. De hvide markeringer på kortet viser, hvor det er muligt at lave ekstra greens til enkelte af hullerne. Pladsen til disse ekstra greens er skabt, så greenkeeper-elever fra Roskilde Tekniske Skole har et sted at øve sig den dag, skolen er klar til at sætte det projekt på skoleskemaet. Banens hulforløb er lavet i samarbejde med Dansk Golf Union. Der er nemlig en række regler og standarder, man skal tage hensyn til ved bygning af en ny bane, herunder sikkerhedsafstand til naboer.

Nye afstandsmarkeringer på vinterbanen

Som noget nyt har greenkeeperne nu sørget for, at der på vinterbanen er markeringer, der viser 100 meter til flaget. Det er røde pæle sat op midt i fairway, der viser denne afstand – og det er noget nyt i forhold til tidligere år.

Når man spiller en bane, man ikke er vant til, så er det rart at få nogle indikationer med hensyn til afstand, og da vinterbanen ikke normalt er markeret og heller ikke er at finde i en baneguide, i en app eller i de golfure med afstand, som mange benytter, så vil de røde markeringer på fairway sikkert glæde mange.

Her kan du se siden med mere information om vinterbanen – herunder også et scorekort og information om, hvor mange slag du får tildelt i forhold til dit handicap.

Se, hvad der bliver ændret på 18-huls banen i 2021

Der sker hele tiden noget på banerne i Roskilde Golf Klub – og baneudvalget har netop haft møde og taget stilling til, hvad der skal ske af ændringer det kommende år.

Der bliver i forvejen nok at se til, da den nye 9-hullers bane bliver bygget op i 2021, men 18-hullers banen kommer altså ikke til at ligge stille. Her kan du læse om, hvad baneudvalget har aftalt af nye ting i samarbejde med chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

 

Opdeling af lange bunkers

Nogle af tingene har tidligere været omtalt – det gælder ikke mindst ændringer af bunkers på de sidste ni huller, hvor arbejdet med at opdele de meget lange bunkers i flere små, så de ligner dem på de første ni huller. Samtidig vil nogle bunkers blive erstattet af græs, men ikke bare en flad græsplæne, men derimod lidt kuperet. Flere steder bliver der lavet små forhøjninger, fx som det i dag er tilfældet bag greenen på hul 4. Så har greenkeeperne også et sted at placere overskudsjord fra andre projekter.

Opdeling af bunkers vil ske på hul 14 og 15 – men der kommer også en ændring af bunkeren på hul 16. Baneudvalget vil gerne have, at denne bunker bliver smal i spilleretningen og kommer til at gå mindre ind over fairway, end tilfældet er i dag.

”Det er meningen, at man kan ramme bunkeren, hvis man slår skævt”, og derfor vil vi gerne have, at den bliver drejet 90 grader og bliver gjort lidt længere,” fortæller formanden for baneudvalget, Torben Svendsen.

Som tidligere fortalt er der også planer om ændring af bunkeren på hul 7, par 3 hullet med en bunkers på tværs lige foran green. Denne bunker skal gøres lidt mindre i den ene side, primært for at forhindre græsrødder, der lige nu vokser sig ind i bunkeren i venstre side.

Det er ikke sikkert, at der bliver tid til alle disse ændringer i 2021, men har greenkeeperne tid, så er det disse projekter, der bliver prioriteret.

I 2021 kommer der også en kampagne for, hvordan man river sand i bunkers, efter man har slået. Mange river nemlig i dag sandet op af siderne, når de går ud af bunkeren, men i virkeligheden skal man rive modsat, så man ikke fjerner al sandet i midten af bunkeren.

Læs mere:

 

Mange holdninger til hul 11

Et af de oftest diskuterede huller er hul 11, som er et svært, men også spændende hul. Dette hul er samtidig et af de mest diskuterede, for mens nogle synes, det er spændende, synes andre, at det sikkerhedsmæssigt er udfordring, både for spillere på hul 10 og forbipasserende på stien.

Atter andre synes, at det ikke er ok, at vi har et teested (58) placeret med en måtte på en træforhøjning ude mellem søerne. De synes, at teestedet i stedet bør flyttes over til de nuværende 50’er teested, så man ikke skal slå over vandet. Beslutningen om dette er lige nu, at teested 58 bliver, hvor det er ude mellem søerne, men at der kommer en ny måtte og at træskelettet bliver frisket lidt op.

Baneudvalget og bestyrelsen har tidligere besluttet, at en banearkitekt skal kigge på andre mulige løsninger på hulforløbet ved hul 9, 10 og 11 til en evt. ændring i fremtiden, men på kort sigt er der også besluttet en konkret ændring, nemlig flytning af det vandløb, der går fra søen midt på hul 11 ned til Gedebækrenden (åen på tværs). Dette å-løb skal flyttes mere over til højre i spilleretningen, så der bliver et større areal at lande på.

Denne ændring er imidlertid endnu ikke godkendt hos Roskilde Kommune, men kommer godkendelsen, så bliver arbejdet lavet i det tidlige forår.

Læs mere:

 

Renovering af teested

I 2020 er teestedet (50 og 58) på hul 15 blevet rettet op – og planen fremover er, at der gerne skal renoveres mindst et teested om året. I 2021 er turen kommet til teestedet på hul 7.

 

Udskiftning af træbro

Der bliver indkøbt en træbro, så greenkeeperne hele tiden har en bro til renovering på greenkeepergården uden at der mangler nogen på banen. Næste bro, der skal udskiftes/renoveres bliver sandsynligvis den på hul 3.

 

Flere måder at samle blade på

Baneudvalget har også talt om de mange blade, der er på banen her i efteråret. Da træerne gror mere og mere op, kommer der også flere og flere blade, og som det er i dag, blæser greenkeeperne bladene ud i siden af fairways og klipper bagefter bladene i stykker af en af de store græsslåmaskiner. Det bliver der brugt rigtig mange greenkeeper-timer på i de 1-1½ måned, hvor bladene falder ned fra træerne, og i vådt vejr giver kørsel med de store maskiner også hjulspor på banen.

Derfor har baneudvalget talt med chefgreenkeeper Nick Bosholdt om, at der i fremtiden kan blive blæst blade op i nogle store bunker, som så efter nogle dage helt bliver kørt væk. Altså så bladene godt kan ligge ude i siden i nogle dage. Det betyder frigivelse af greenkeeper-timer, som så kan bruges til andre projekter. Så skal der imidlertid være en lokal regel om, hvad man gør, hvis ens bold lander og forsvinder i en stor bladbunke, så udvalget kontakter til regel- og handicapudvalget for at finde en regel-løsning.

 

Konkurrence om nye banenavne

Den nye 9-huls bane er jo på vej, og baneudvalget har derfor diskuteret navngivningen af vores to baner.

”Det kan godt virke lidt kedeligt at have en 18- hullers og en intermediatebane (9-hullers banen). Måske kunne vi finde på nogle bedre navne, og det kunne være sjovt at udskrive en konkurrence om de to navne. Det vender vi tilbage til i 2021,” fortæller baneformand Torben Svendsen.

 

Andre projekter

Årets største projekt bliver naturligvis anlæggelsen af 9-huls banen, og det kommer der snart mere om. Baneudvalget har også længe haft en forbedring af træningsområdet på ønskesedlen, herunder etablering af en større indspilsgreen i to niveauer. Men det koster mange penge, og med ny bane og renovering af køkken og evt. udvidelse af klubhuset, er det ikke sikkert, at der bliver penge til en indspils-green lige med det første.

 

Alle disse ændringer for 2021 er med forbehold for vejr og vind – og at andre projekter pludselig kræver greenkeepernes opmærksomhed og derfor bliver udskudt lidt.

Her på hjemmesiden følger vi ofte greenkeepernes gøren og laden – flere gange i løbet af året kommer der en status på projekter i de nærmeste måneder.

Læs mere: