Author Archives: hop@sprogtips.dk

Golfens Dag for alle søndag den 25. april 2021 kl. 10-14

Roskilde Golf Klub inviterer til Golfens Dag søndag den 25. april 2021. Vi byder på rundvisning med guide, let undervisning ved trænerne, mulighed for at spille hul 1 på par 3 banen samt en forfriskning.

Derudover har en heldig eller dygtig gæst mulighed for at vinde et gratis prøvemedlemsforløb til en værdi af 995 kr. ved en nærmest hullet konkurrence.

Du kan også høre om vores tilbud vedrørende prøvemedlemskab i foråret.

Her er siden med mere information om ni ugers prøvemedlemskab i foråret 2021.

Kender du nogen, der er på vej til at tage springet ud i vores herlige sport, så giv dem et praj om disse begivenheder. Forårssæsonen 2021 starter 3. maj, selvfølgelig under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes corona-restriktioner.

Der er åbent hus mellem kl. 10 og 14.

Udvalg for prøvemedlemmer

Hul 10 og 11 åbner tirsdag den 13/4 2021

Det har nu været tørt så længe, at hul 10 og 11 kan åbne fra tirsdag den 13. april 2021.

Det betyder, at det midlertidige udslag efter hul 9 mod greenen på hul 11 bliver lukket fra mandag, hvorefter vi kan spille hul 10 og 11 – og dermed er alle huller åbne.

Det er dog stadig fra midlertidige teesteder, men alle greens er åbne.

Der er endnu ikke åbnet op for golfbiler, ligesom puttinggreen også fortsat er lukket. Til gengæld er drivingrange og træningsområdet åbent.

Ved 58 teestedet på hul 11 – udslaget mellem de to søer – har fået en ny måtte. Det blev også efterlyst på generalforsamlingen. Det er muligt at sætte tees i måtten, men der er også lavet nogle huller til tee-holder. Der er lavet nogle hvide streger, der indikerer, hvor hullerne er placeret i måtten.

Hul 2, 3 og 9 på par 3 banen delvist lukket et par dage i uge 15

Nu kommer de første synlige tegn på, at den nye 9-huls bane bliver bygget.

I uge 15 – fra mandag den 12. april til fredag den 16. april – bliver der fældet træer ved hul 9 og renset buske ved hul 2-3. Dette arbejde varer 1-2 dage hvert sted, så når du kommer ud på banen, kan du risikere, at hul 3 og hul 9 er lukket – og at der er lavet en midlertidig green til hul 2 før åen.

Der er ikke sat præcis dato på arbejdet, så vi ved ikke, om der startes mandag eller først en af de andre dage i ugen.

Undervejs i byggeperioden kommer der andre tidspunkter, hvor det er nødvendigt at lukke enkelte huller. Men hele året vil der mindst være seks huller i spil – og som oftest flere end seks.

Der bliver sat skilte op ved de enkelte huller, så du ved, hvad der sker den pågældende dag.

 

Tilbud til nye golfspillere i 2021: Prøv golf i 9 uger for 995 kr.

I Roskilde Golf Klub har vi et rigtig godt tilbud til jer, som ønsker at få en introduktion til golfspillet.

Det er et prøvemedlemskab, som varer ni uger. Vi har afprøvet dette tilbud i 6-7 år, og har modtaget stor anerkendelse for det program, som du skal prøve kræfter med.

Golf er en sport for livet. Golf kan spilles fra 4-5 års alderen til langt op i firserne. Via vores prøvemedlemskab får du mulighed for at finde ud af, om golf er noget for dig.

Prøvemedlemskabet koster 995 kr. For de penge får du bl.a. undervisning, både på hold og individuelt, du kan frit træne på vores træningsområder samt spille på vores par 3 bane. Ydermere kan du gratis låne golfudstyr til de forskellige aktiviteter, og du får mulighed for mentorvejledning.

Vi starter hold mandage og torsdag 3. maj 2021 samt umiddelbart efter sommerferien.

Du kan altså melde dig til allerede nu. Desværre ved vi ikke – på grund af covid-19 – om vi har mulighed for at holde en informationsaften. Til gengæld vil vores mentorer gøre ekstra meget ud af introduktionen.

Hvis du vil tilmelde dig allerede nu, så kan du gøre det på siden med tilmelding. Her finder du også mere information og vores velkomstfolder med træningstider.

Venlig hilsen

Udvalg for prøvemedlemmer i Roskilde Golf Klub

Handicapparkering ved baghal er for handicappede

Fredag den 16. april starter Rehab-golfen og dermed også større behov for handicap parkeringspladserne både på den store parkeringsplads og ved bagladen.

Behovet er alle ugens dage og specielt om fredagen, hvor rehab-spillerne samles.

Hvis du har behov for en handicapparkering, kan du henvende dig i sekretariatet og få en P-tilladelse, som skal placeres synligt i bilens forrude.

Rehab-udvalget

Sekretariat åbner – udskriv scorekort og bekræft tider

Efter flere måneders lukning er det nu igen muligt at udskrive scorekort og bekræfte tider på GolfBox skærmen i klubhuset.

Sekretariatet åbner samtidig telefonerne og for personlig henvendelse.

Åbningen er dog betinget af kraftige corona-hensyn:

  • Der må max være tre i området ved GolfBox skærmene og skranken til sekretariatet
  • Er der flere i området, skal man vente udenfor
  • Alle skal bære mundbind
  • Der står afspritnings-dispensere ved skranken
  • Der bliver gjort rent i området hver dag
  • Brug gerne handsker, ærmet eller lignende, når du åbner døren, så vi ikke alle sammen rører ved håndtaget med hænderne

Der vil samtidig være adgang til toiletterne i klubhuset og til skranken hos Restaurant Birdie til afhentning af take away mad. Det er dog fortsat ikke tilladt at bestille take away og så sætte sig på terrassen og spise. Maden skal med hjem. Der bliver først udendørs servering fra 21. april – med coronapas. Mere om det, når vi kommer tættere på. Vi mangler endnu de præcise retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Bemærk, at klubhuset ikke generelt er åbnet. Det er IKKE muligt at sætte sig indenfor. Der vil være afskærmning ind til selve klublokalet.

Med adgangen til GolfBox-skærmen er det nu også muligt for flex-medlemmer at indløse deres greenfeebilletter til 18-huls banen. Det foregår enten via de udleverede kuponer eller via GolfMore-app’en. Der er en scanner ved touchskærmen, som kan scanne den stregkode, du finder i app’en.

Bemærk, at det også er muligt at bekræfte sin tid i GolfBox-app’en.

Sekretariatets åbningstider er som udgangspunkt kl. 10-15 mandag-torsdag for personlig henvendelse og kl. 10-13 mandag-torsdag via telefon.

Se siden med sekretariatets kontaktinformationer. 

 

 

 

Vil du spille med i Jyske Banks Åbningsmatch søndag 25/4?

Nu er der mulighed for at tilmelde sig Jyske Banks Åbningsmatch. Den finder sted søndag den 25. april – og vi er glade for at kunne afvikle denne match her i corona-tiden.

Netop på grund af corona bliver der denne gang ikke gunstart – altså start på samme tid for alle spillere. I stedet bliver der løbende start fra hul 1 hele dagen – og det betyder, at der er  plads til rigtig mange deltagere. Alle fuldtidsmedlemmer med et golfhandicap op til 48 kan være med.

Det er Jyske Bank, der er sponsor på matchen, og de kommer både med præmier og sørger i et samarbejde med Restaurant Birdie også for forplejning – sandsynligvis en banesandwich eller lignende + drikkevarer. Det er ikke endeligt faldet på plads endnu.

Jyske Bank vil på dagen gøre lidt ekstra reklame for deres bank.

Der er tilmelding via GolfBox. Når du er logget ind, så kig under “Klubturnering” nederst i menuen i venstre side. Bemærk, at der er to tilmeldingslink – ét for dem, der har under handicap 20 og ét for dem, der har handicap på 20 og op til 48.

Spillere med lavest handicap starter tidligt om morgenen – og så følger alle øvrige spillere herefter i handicaporden. De præcise udslagstider afhænger af antal deltagere – tiderne bliver offentliggjort senest fredag den 23. april kl. 12 – også via GolfBox.

Billedet er fra sidste års Jyske Bank match.

Golfbilerne får nye batterier – tre nye på vej

Roskilde Golf Klubs golfbiler får nu bedre batterier og bliver også opgraderet i antal. Klubben har overdraget bilerne til et firma, vi fremover lejer bilerne af – og det er så firmaets opgave at stå for eventuelle reparationer. Første synlige effekt af den nye aftale bliver, at alle bilerne får nye batterier, der ikke kræver påfyldning af vand.

Antallet af golfbiler har hidtil været otte, men nu kommer der i alt 11. To af de ekstra tre biler er to privatejede, som klubben nu overtager, mens den tredje er en bil, som udlejningsfirmaet kommer med.

Med de i alt 11 biler skulle der være nok – også de dage, hvor der er pres på udlejningen.

Det koster 250 kr. at leje en golfbil til en runde. Medlemmer kan også være med i “Golfbilens venner”. Det er en ordning, hvor man for et fast beløb (1900 kr.) kan køre i golfbil på golfrunden i hele sommersæsonen.

”Golfbilens venner” er primært for ældre eller andre, som af forskellige årsager har svært ved at gå hele banen, men så længe der er plads til flere medlemmer, er det ikke et kriterie, vi håndhæver.

Med de nu 11 golfbiler er der langt mindre sandsynlighed for, at du som spiller og medlem af “Golfbilens venner” ikke har en bil til rådighed, når du kommer i klubben.

Bilerne får sat nye batterier i omkring 1. maj, hvor den nye lejeaftale starter. I dagene omkring udskiftningen vil der være færre biler til rådighed, men resten af sæsonen har vi altså flere biler end normalt.

Golfbilerne må her pr. 6. april 2021 endnu ikke køre på banen. Hold øje med “Banen i denne uge” på forsiden af hjemmmesiden, hvor greenkeeperne fortæller, hvornår golfbilerne igen må køre.

Her finder du siden med information om golfbilerne.

Vil du være mentor for nye medlemmer i 2021?

Golfsæsonen står for døren, og vi vil forhåbentlig se en masse nye, glade prøvemedlemmer i vores klub.

Vil du have et frivillig-job med indhold og superrespons, så er der brug for nye mentorer til at hjælpe prøvemedlemmer i gang. Vi er glade for alle de mentorer, vi har, men nogle falder jo fra eller holder pause, så vi mangler. Det kunne fx være medlemmer, der selv er startet i klubben inden for de sidste 3-5 år, også gerne nogen i alderskategorien 20-50 år, så vi har mentorer i alle aldre. 50+ må dog rigtig gerne fortsat melde sig. Jer kan vi ikke undvære.

Her finder du velkomstfolderen til de nye – inklusiv programmet til at printe ud.

Her finder du siden med information og tilmelding for prøvemedlemmer.

Perioden for prøvemedlemsskabet løber fra 3. maj til primo juli.

I denne periode forventer vi, at de nye får en fornuftig hjælp til rundvisning på vores anlæg, informeres om praktiske ting, såsom træningsmuligheder, spil på 3 banen osv. Samt de mange andre ting, som er specielle i vores golf-hverdag. Hver mentor får ansvar for 2-3 prøvemedlemmer.

På mailadressen sekretariat@roskildegolfklub.dk kan du give dit tilsagn om at hjælpe de nye. Desværre kan vi ikke holde info-møde i år, men nye mentorer vil komme på ”kursus” hos en erfaren mentor.

På gensyn

Udvalg for prøvemedlemmer

Roskilde hjælper med at udbrede rehab-golf i Danmark

Roskilde Golf Klubs rehab-afdeling har i et tæt samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Hjerneskadeforeningen etableret en styregruppe.

Denne styregruppes opgave/formål er at udbrede kendskabet til rehab-golf og hjælpe med råd og vejledning, så der kan etableres rehab-golf i flere klubber på landsplan.

Styregruppen er med en projektleder fra Hjerneskadeforeningen samt direktørerne fra henholdsvis Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Forbund, samt Hans Møllegaard og Hans Kristian Olesen fra Roskilde Golf Klub. På sigt vil styregruppen blive udvidet med en person fra en af de nystartede rehabklubber (Holstebro – Aarhus).

Til dette arbejde er der nu bevilliget et meget pænt beløb, som kan dække en stor del af de omkostninger, der vil komme i forbindelse med markedsføring og rådgivning til de klubber der gerne vil påtage sig at starte rehab-golf.

I første omgang vil de klubber, der har tilkendegivet interesse, blive kontaktet, så de kan blive informeret om, hvad det kræver at starte rehab-golf.

Dernæst vil der blive udarbejdet en liste med mulige klubber med rehab-golf. Denne liste vil tage hensyn til, at klubberne ikke skal ligge for tæt på hinanden.

Der vil blive udarbejdet målrettede introduktionsskrivelser til kommuner, golfklubber og organisationer.

Der laves en opdateret video ( baseret på den tidligere ), der fortæller om det at være rehab-golfspiller og ikke mindst hvilke faciliteter og praktiske ting, der børe være i klubberne.

Indtil nu ved styregruppen, at Holstebro er i gang, at Aarhus er klar til start i år og at Ebeltoft , Horsens, Langeland m.fl. har udtrykt interesse.

Hans Kristian Olsen

Her kan du se siden med rehab-golf.

På billedet er det Jens Pedersen, der er ved at gøre sig klar til at slå på banen i Roskilde.