Author Archives: hop@sprogtips.dk

Lene blev årets kanin og fik både gulerødder og bolde

Kaninernes ”afslutningsmatch” blev afviklet mandag den 2. sept. med fællesspisning, idet Peter i Restaurant Birdie havde tændt op i grillen.

Aftenen blev afviklet i godt vejr, og der var stor tilfredshed med arrangementet og ros til arrangørerne.

Der var tilmeldt 80 deltagere = 20 stk. 4-bolde, som spillede Texas scramble.

Til spisningen mødte der yderligere otte udvalgsmedlemmer op samt Annette Carlsen, der præsenterede sig for spillerne som vores repræsentant i bestyrelsen. Hun roste udvalget for deres arbejde, og spillerne for at møde så talstærkt op. Og hun opfordrede i øvrigt spillerne til at benytte sig af de forskellige tilbud, der er i klubben.

Holdene på 1., 2. og 3. pladsen kom ind med samme score på 36 slag, der så blev listet efter handicap:

 1. René Jensen, Gert N. Pedersen, Simon Oldrup Nielsen, Claes Rostrup
 2. Henrik Nielsen, Johnny Christensen, Preben Gondolf, Michael Rasmussen
 3. Niels Hvas Olsen, Hanne Winge, Lene Thormann, Benny Jørgensen

Herudover blev årets kanin fejret med tøjkanin, gulerødder og bolde. Det blev Lene Luplau Gliese, der var dykket fra  hcp. 54 til 36.

Der blev efterfølgende uddelt mange klappepræmier, herunder en skaldyrsmiddag for to personer, som var sponseret af Restaurant Birdie.

Kaninmatcherne er ikke slut endnu, men fortsætter september ud med ny starttid kl. 16.30.

Her kan du se siden med mere information om kaninmatcherne.

Herunder kan du se billeder fra kaninmatchen den 2. september:

Hjælpere søges til rehab-mesterskab 4/10

Fredag den 4. oktober holder Rehab-golferne i Roskilde klubmesterskab – og de har brug for hjælpere. Det er i formiddagstimerne.

Rehab-golferne er spillere med forskellige former for handicap, der trods deres udfordringer har stor glæde ved golfspillet.

Der kræves ingen særlige kundskaber at hjælpe, blot at du har et overfladisk kendskab til golf .

Klubmesterskabet afvikles på par 3 banen og spilles i to rækker:

 1. Højrehånds- og to hånds spillere
 2. Venstre håndsspillere, som er født højrehåndet og nu er lammet i højre side

Som hjælper får du en meget hyggelig dag med nogle glade handicappede mennesker. Vi spiller 9 huller på par-3 banen og det tager normalt ca. to timer. Hjælperne inviteres til at deltage i den afsluttende frokost.

De enkle og særlige regler, der gælder for rehab-golf, udleveres på startdag.

Tilmelding til Hans Møllegaard, tlf. 30423672, eller til Anders eller Tina i sekretariatet.

Rekordmange til årets generationsmatch

Der var rekorddeltagelse med 52 tilmeldte spilere til Generationsmatch 2019. Man spillede i hold á to og to og spilformatet var greensome stableford. Der var gunstart og efterfølgende frokost med præmieoverrækkelse.
Vinderne med 43 point blev Mathias- og Naomi Harbinson-Hansen, nr. 2 blev Ryan- og Noah West-Buske og 3. pladsen gik til Jan og Mads Gerlach Skov.
Næstsidstepladsen fik en lektion hos trænerne og gik til Jørn Kristiansen og Tina Donstrup.
Peter Bornæs, ungdomsudvalget

Naturudvalg går videre med 12 af FN’s verdensmål

Natur- og miljøarbejdet i Roskilde Golf Klub er fortsat højt oppe i gear. To gange har klubben været nomineret til golfsportens natur- og miljøpris uden at vinde, og det kunne have fået andre til at blive skuffede og drosle ned på ambitionerne.

Men sådan er det ikke i Roskilde. Tværtimod.

Natur-og miljøudvalget har udarbejdet et dokument, der overordnet beskriver vision og mission for mål og tiltag med udgangspunkt i 12 ud af FN’s 17 verdensmål. Dette dokument vil så løbende blive opdateret – og der vil blive udarbejdet handlingsplaner for hver af de 12 områder.

”Vi håber, at både os i udvalget, men i særdeleshed klubben får rigtig meget ud af at arbejde med natur og miljø ud fra de 12 verdensmål, som vi har vurderet kan give mening i vores golfklub. Det samlede ”manifest” er beskrivelsen af vores overordnede mål, og inden for de 12 områder går vi så de enkelte mål igennem både på kort og lang sigt og udarbejder en plan for hver,” siger Lars Carlsen fra natur- og miljøudvalget. Det er Lars på billedet i færd med at nærstudere naturen på banen på en golfrunde.

Roskilde Golf Klub arbejder videre med følgende 12 verdensmål:

 1. Mål 3. Sundhed og trivsel
 2. Mål 4. Kvalitet i undervisning og formidling
 3. Mål 5. Ligestilling mellem kønnene
 4. Mål 6. Rent vand og sanitet
 5. Mål 7. Bæredygtig energi
 6. Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 7. Mål 11. Lokalsamfundet
 8. Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 9. Mål 13. Klimaindsats
 10. Mål 14. Livet under vand
 11. Mål 15. Livet på land
 12. Mål 17. Partnerskab for handling

De fem mål vi ikke finder relevante for klubben er mål 1: ”Afskaf fattigdom”, mål 2: ”Stop sult”, mål
9: ”Industri, innovation og infrastruktur”, mål 10: ”Mindre ulighed” og mål 16: ”Fred, retfærdighed
og stærke institutioner”.

Natur- og mijøudvalget har udarbejdet en vision med udgangspunkt i de 12 verdensmål. Navnene på disse indgår direkte i visionen og er sat ind med store bogstaver:

”Vores vision er at være en klub, hvor der er adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er
med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, hvor alle får en KVALITETSUDDANNELSE, hvor kvinder og
mænd udnytter deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. En klub
med fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og som skaber ANSTÆNDIGE JOBS som en
aktiv del af et BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND, og takket være en målrettet KLIMAINDSATS,
bidrager til at begrænse den globale opvarmning. En klub hvor både VANDMILJØET og LIVET PÅ
LAND trives, fordi klubben har sikret ANSVARLIGT FORBRUG. Alt dette skal klubben opnå bl.a.
fordi den arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING.

Vores mission er at gøre verdensmål til hverdagsmål.”

Her kan du læse hele dokumentet med beskrivelse af Roskilde Golf Klubs planer inden for de 12 verdensmål.

Her kan du se, hvem der sidder i natur- og miljøudvalget.

Holdmatch 1/10 til støtte for Mads Vibes golfkarriere

Kunne du have lyst til at støtte protræner Mads Vibe-Hastrup i hans bestræbelser på at vende tilbage til Europatouren – og vil du selv blive glad for en dag med masser af golf, foredrag, lækker mad, netværk – og måske en tur i en af de nye Volvo-modeller?

Så har du muligheden tirsdag den 1. oktober, hvor Mads Vibe-Hastrup inviterer til “Mads Vibe Invitational 2019”. Det er en tilbagevendende begivenhed, som denne gang foregår i Roskilde, hvor Mads i år er træner.

Det drejer sig om en holdmatch, så man skal melde sig fire ad gangen. Det koster 4.000 kr. eksklusiv moms at være med, og her er programmet for dagen:

 • Kl. 7.30: Morgenmad i Roskilde Golf Klub
 • Kl. 9: Gunstart i en fire-personers holdturnering med de tre bedst tællende scores stableford. Der er præmier til de bedste tre score individuelt og de tre bedre hold samt nærmest flaget og længste drive
 • Kl. 14-15.30: Netværk og tapasbuffet hos Volvo Nellemann på Betonvej 1 i Roskilde. Her fortæller Mads Vibe-Hastrup om sæsonen, hvilke udfordringer han står over for ved deltagelsen i European Tour School. Her er der også præmieoverrækkelse
 • Kl. 16: Tak for i dag

Under matchen får deltagerne mulighed for at spille et hul sammen med Mads samt bruge hans “gode” score ved holdturneringen.

Tilmelding foregår direkte til Mads på tlf. 53 71 62 66 eller på mail: mads@vibe-hastrup.dk.

Målet for i år har hele tiden været deltagelse i tourskolen.

“Jeg skal afsted fra den 9.-12. oktober – det bliver formentlig i Portugal, men det kan også være Frankrig. Her er vi 156 deltagere pr. bane på i alt seks baner, der kæmper om 20 pladser på hver af de seks baner, så det er lidt af et nåleøje at kvalificere sig til Europa-touren,” fortæller Mads, der har prøvet tourskolen 5-6 gange før og kvalificeret én gang. 2019 bliver forhåbentlig gang nr. 2.

Her kan du se invitationen til “Mads Vibe Invitational 2019” i Roskilde.

Har vi langsomme greens i øjeblikket?

Nogle medlemmer har bemærket, at greens er lidt langsommere, end de plejer at være – og nogle har også fået opsnuset, at den rullemaskine, som greenkeeperne bruger til at få ensartede greens, er gået i stykker.

Her kommer lidt fakta:

Rullemaskinen er ganske rigtigt gået i stykker. Til gengæld har klubben lånt en anden, som greenkeeperne kan bruge – dog ikke alle dage, da den også er udlånt andre steder. Greenkeeperne arbejder på at få den oprindelige maskine ordentligt repareret – den er nemlig kun et par år gammel.

Men når det er sagt, så er der faktisk en anden årsag til, at hastigheden på greens er lidt langsommere i øjeblikket. Det skyldes, at græsset får lov at gro en anelse mere i øjeblikket for at imødegå svampen Dollarspot, som greens tidligere har været angrebet med og som der desværre ser ud til at være tegn på igen. Af samme årsag er adgangen til forgreen flere steder spærret, så buggier og vogne ikke kommer derhen og vi golfspillere kommer til at gå mindre på disse områder.

På billedet er Bent Henning Hansen, der ved en tidligere lejlighed er ude at køre med rullemaskinen.

Nyt lys, nye bænke og nye måtter på driving range

Der er gang i flere forbedringer på og omkring banen i disse dage.

De nye bænke på banen er nu sat op – der er lagt fliser, så bænkene står solidt og det hele ser pænt ud. Enkelte steder må brugen af bænken lige vente til, at græsset omkring er groet rigtig op.

Næsten alle sponsortavler på bænkene er også solgt – tilbage er alene tre hele og to ”halve” bænke, så er du interesseret i at blive synlig på en bænk, så kontakt sekretariatet.

Forbedret lys på vej ved parkeringspladsen

På parkeringspladsen er der lige nu ved at blive gravet op. Hullerne skal bruges til at grave ordentligt isolerede kabler ned, så lyset på selve parkeringspladsen, på vejen langs drivingrange og på gå-arealerne op mod klubhuset bliver meget bedre.

Sidste år var der brud på flere kabler med dyre reparationer til følge, og nu er der igen konstateret tre nye brud med det resultat, at lyset ikke virker ordentligt. Kablerne har tidligere ikke været lagt professionelt nok – og der er standere, der er bøjede og med for dårligt lys, så man næsten ikke kan se noget.

Nu bliver der LED-lys, der er langt bedre og billigere – og som kan forbedre trygheden ved at færdes i området.

Nye måtter mellem udslagshusene

Endelig er der også nye måtter på vej til det åbne udslagsområde mellem skurene på drivingrange. Måtterne ligger allerede klar i store ruller, og firmaet bag dem skal nu komme og skære dem til, så de kan lægges ud. Det bliver måtter i hele længder med afskærmning mellem de enkelte udslagssteder.

Måtterne bliver lagt i starten af næste uge (uge 35 2019).

Der har også været arbejdet på at rette stenbelægningen op mellem de to udslagshuse – hele arbejdet har trukket lidt ud tidsmæssigt, så der har været udslag fra græsset foran udslagsstederne i nogle uger, men nu kan vi snart rykke tilbage – og får nogle gode måtter at slå ud fra.