Author Archives: hop@sprogtips.dk

Seniorer på tur til Sverige

31 seniorer har været en tur i Sverige.

Søndag 2. juni var de første 27 fremme i Araslöv og havde en rigtig hyggelig pizza- og sangaften under åben himmel.

Mandag og tirsdag spillede 31 de to gode baner i et helt fantastisk sommervejr.

Imellem matcherne var der god tid til socialt samvær, herunder en dejlig 3-retters menu mandag aften i klubbens restaurant.

Araslöv Golf & Resort har et godt koncept og snart er der kapacitet til 100 personer til overnatning og i restaurant, to gode og afvekslende 18-hullers baner, ude- og indeservering og i det hele taget en god service.

Det var en rigtig hyggelig sommertur, som det også kan ses af stemningsbillederne.

Ejvind N. Jensen

Formand for seniorgolf

Brudevals som afslutning på fantastisk match

F.J. Poulsen Match d. 2/6 2019 blev afviklet i dejligt dansk sommervejr og dermed også dejligt golfvejr. Der var gunstart kl. 9, 97 spillere delt op i tre rækker.

Se alle billederne nederst.

Vindere af C-rækken:

 1. Jan Skov 38 point.
 2. Ole Strangholt 36 point.
 3. Jørn Degn Hansen 34 point.

Vindere af B-rækken:

 1. Jørn Schade 36 point.
 2. Pernille Bruun 36 point.
 3. Jan Hoffmeyer 36 point.

Vindere af A-rækken:

 1. Mads Viemose Larsen 41 point.
 2. William Bredtved Hansen 37 point.
 3. Carsten Nielsen 37 point.

Der var også præmier til nærmest flaget på

 • Hul 5: Mike Sheridan, 3,82 m
 • Hul 7: Andreas Frandsen, 1,93 m
 • Hul 13: Martin Nicky Pedersen, 0,87 m
 • Hul 17: Carsten Nielsen, 2,06 m

Samt længste drive på hul 18:

 • Herrer: Martin Nicky Pedersen
 • Damer: Anne Danborg

Inden præmieoverrækkelsen fortalte Erik Christiansen fra OK (OK er en af vores største leverandører ( olie og strøm), og samtidig har vi en” provisionssponsor aftale” med OK) om de fordele klubben har, hvis du som medlem af RGK vælger OK kort og bruger OK som leverandør. Klubben får 10 øre pr. liter benzin/olie og 5 øre pr. KWH. Jeg kan fortælle, at Erik Christiansen efter Matchen var meget tilfreds: Mange havde henvendt sig og fået OK-kort.

Efter præmieoverrækkelsen fik Torben Madsen (bestyrelsen) ordet: Han takkede F. J. Poulsen for matchen og samtidig holdt han en lille tale for Finn og Randi i anledning af deres guldbryllup for få dage siden. De fik blomster og gave og måtte stille op til brudevalsen. Det klarede de flot!! Jeg tror faktisk, de var lidt ”rørte”.

En stor tak til F.J. Poulsen.

En rigtig dejlig dag i Roskilde Golf Klub.

Matchledelsen

Inger-Lise Jørgensen

Morgenherrer på tur til Tyskland

Onsdagsmorgenherrerne besøgte i dagene 27.-29. maj for fjerde gang golfbanen ved Timmendorfer Strand.

24 deltagere var tidligt oppe mandag morgen. På vejen ned blev der spillet på en meget kuperet bane, Brodauer Mühle ved Beusloe, som næsten tog pusten af flere spillere. De to efterfølgende dage spillede gruppen nordbanen ved Timmendorfer Strand. Alle tre dage i super golfvejr.

Traditionen tro var det ene aftensmåltid på Golfresidenz i Timmendorf ”Deutsche Spargel”, som blev skyllet ned med Grauburgunder hvidvin ad-libitum. Der var god stemning i hele gruppen under turen.

Henning Jensen

Vidste du…? Masser af viden om naturen på golfbanen

En lille beretning fra nattergaleturen med Henning Nordstrøm og Jan Eriksen den 28. maj 2019

Kære læser

Vidste du, at der er opsat ikke mindre end 250 fuglekasser i miljørigtigt lærke- eller douglastræ rundt om på banen? Eller vidste du, at hullerne på den forventede udvidelse af par 3 banen mod vest vil blive passet og plejet miljørigtigt uden brug af nogen form for kemi?

Eller at hekseringene i roughen i venstre side af hul 4 – der har du måske aldrig været – er dannet af den fine, spiselige svamp vårmusseron? Eller, at der i Rørmosen er en betydelig bestand af både rådyr og dådyr, som går ud i bunkerne for at slikke mineraler, og at der er opsat såkaldte sliksten fire steder på banen i håb om, at hjortene vil få dækket deres mineralbehov der?

Eller, at de mange visne asketræer i Rørmosen er ramt af svampesygdommen asketoptørre, som rammer ask i det meste af Europa? Eller, at ørreder hvert år i januar trækker op i bækken – den der er en udfordring på mange af hullerne – for at gyde? Eller, at Roskilde og Omegns Lystfiskerklub i det gamle hønsehus ved greenkeepergården hvert år producerer 150.000 stykker ørredyngel, såkaldt smolt, til udsætning i bl.a. Gedevadsrenden?

Eller, at der i vandhullet ved hul 18 lever den sjældne løvfrø? Eller, at der er observeret 125 fuglearter på og omkring golfbanen lige fra den kæmpe store havørn til den bittelille gærdesmutte?

Alt det og mere til fik jeg sammen med 25 andre interesserede at vide på Henning Nordstrøm og Jan Eriksens årlige nattergaletur. Vidende og entusiastiske, som de begge er, var det en fornøjelse at følge og lytte til dem og de mange fuglestemmer på den godt to timer lange naturvandring på golfbanen. Henning er formand for – Jan menigt medlem – af klubbens natur- og miljøudvalg, som yder en kæmpeindsats for miljøet på banen.

Mange af de synlige resultater var vi rundt om på naturvandringen, bl.a. den smukke nye sø ved hul 5. Vandet i søen er udelukkende regnvand. Vegetation og dyreliv i søen er helt miljørigtigt overladt til naturens luner. Karperne fra den gamle sø ved hul 5 lever i bedste velgående sammen med bl.a. kæmpeskaller i den store sø ved hul 11.
Og hvilke hørte og så vi så af de 125 forskellige arter? Det har jeg ikke tal på men kunne i hvert fald opremse mindst 40. Her blot et lille udvalg: Gransanger, gulspurv, gærdesmutte, kærsanger, rørsanger, rørspurv, munk, musvit, blåmejse, vipstjert og sangdrossel.

Og for resten har svaneparret syv unger – ikke blot fire, som der stod i indbydelsen til nattergaleturen. Nattergale? Der var mindst fem, men vist på grund af det kolde vejr holdt de lidt igen med ’galeriet’. Det gjorde til gengæld ikke de mange rågeunger fra kolonien i Rørmosen. Sikken en larm der var omkring hul 15.

Den største af de mange fine naturoplevelser på turen, var for mit vedkommende, fiskeørnen, som med en stor fisk i fangerne fløj hen over os ved ’Hennings Hjørne’ mellem hul 4 og hul 5. Om det var en af de store skaller eller en af karperne, der måtte lade livet, var ikke til at se.

Efter turen rundt på banen var klubben vært ved en tiltrængt kop kaffe eller the og et stykke drømmekage fra Brovst. Under kaffedrikningen orienterede Henning og Jan om natur- og miljøudvalgets arbejde med at implementere 12 af de 17 verdensmål. Ambitionerne er store, men med et par frontløbere som de to ildsjæle, tror og håber jeg, at udvalget formår at finde bæredygtige løsninger, der tilgodeser helheden, både socialt, biologisk og økonomisk.

Til Henning og Jan: Tak for en fin og udbytterig aften i jeres selskab.

Tekst: Jens Krøyer, fotos: Frank Gravesen

 

 

Par 3 match lørdag d. 15. juni kl. 9.45

Nu afholdes den første weekendmach på par 3 banen i denne sæson.

Matchen lørdag den 15. juni er for prøvemedlemmer, par3 medlemmer, flexmedlemmer og fuldtidsmedlemmer med et DGU-handicap over 36.

Der er mødetid senest kl. 9.45, hvor der udleveres scorekort fra det lille mødelokale med dør ud til hul 1 på par 3 banen. Når alle er mødt, giver par 3 bane aktivitetsudvalget en kort information om matchen, og alle deltagere går til de anviste huller, så vi er klar til start kl. 10.

Efter matchen er der præmieuddeling og spisning i klubhuset. Matchfee er 100 kr. i kontanter eller mobilepay (40347197). Beløbet anvendes til præmier samt 3 stk. smørrebrød, drikkevarer er for egen regning.

For at være evt. præmieberigtiget skal spilleren have deltaget i mindst en tirsdagsmatch og der fået et par3 handicap. Matcherne afvikles efter samme regler som tirsdagsmatcherne.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 13. juni kl. 22.

Her finder du siden med info og tilmelding.

Evt. afbud efter dette tidspunkt gives til mail: christahj@gmail.com eller sms til 40 34 71 97.

Aktivitetsudvalget for par 3 banen.

Igen bornholmsk succes for rehab-golferne

I den årlige store internationale tredages golfturnering på Bornholm for handicappede golfspillere fik Roskilde Golf Klub som sædvanlig stor succes idet:

Rehab-Golf-rækken blev vundet af Kenneth Daugaard, Rogk med Kim Jacobsen som nummer to, Børge Wisén som nummer tre og Eric Seem som nummer fire.

3×9 hullers turneringen blev vundet af Torben Amsinck, RoGK

I ledsagerrækken blev Anne-Marie Lindegaard nr. 3

Hans Møllegaard ikke havde held i køllerne og måtte nøjes med en 8. plads i det 70 mand/kvinder store felt.

 

Oprydning i baghallen

Som det fremgår af billederne her i bunden af nyheden, så er der ikke altid så pænt i baghallen.

Vi har derfor besluttet at give hallen en større omgang med oprydning og fejning om ca. 2-3 uger. Klubhusets venner, vores flittige udvalg som hjælper med at holde områderne omkring klubhuset pænt, har lovet at bidrage. Tak for det😊

Alt udstyr, som ikke er i skabene, vil ved den lejlighed blive fjernet. Du har altså to uger til at fjerne dit udstyr, hvis du har noget liggende udenfor skabet.

Husk at fjerne græs mv. fra din vogn, dine sko og dit udstyr inden du går i baghallen. Der er trykluft mv. lige uden for porten.

Brug også affaldsspandene. Der efterlades desværre ofte scorekort, flasker og andre genstande i baghallen.

Det er meget behageligere for os alle sammen, hvis hallen bliver holdt pæn og ren. Det er vores alles ansvar. Altså – i kort version: Ryd op efter dig.

Hilsen
Anders i sekretariatet

Nattergaletur tirsdag aften – alle er velkomne

Så er nattergalen kommet, endda flere af slagsen, så Henning Nordstrøm og Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget står klar kl. 19 tirsdag den 28. maj ved klubhuset, klar til at guide alle fremmødte en tur rundt på banen.

Vi vil fortælle om det, vi hører og ser samt orientere om de synlige miljøtiltag, der er i gang på banen, fortæller Henning Nordstrøm, der selv har konstateret, at der i hvert fald er fem nattergale, der hver især har sit territorium, så der skulle være gode chancer for at lytte sig frem til, hvor en eller flere er. Desuden er klubbens svanepar blevet stolte forældre til fire svaneunger, som bliver udstillet i bassinerne.

Alle er velkomne til at gå med på turen. Henning og Jan er meget vidende om både dyr og planter, så det bliver en rigtig natur-nørde-tur. Mødetid er som nævnt kl. 19 og efter turen bliver der serveret kaffe i klubhuset.

du kan komme uden tilmelding.

 

9. juni: Kom og spil match mod dygtige paragolfere

Den 9. juni vil være i ”paragolf” sportens navn her i Roskilde.

Dels afholdes der en åben match for paragolfspillere og medlemmer af Roskilde Golf Klub, dels afholdes der Rehab match på par 3 banen.

DGU står for matchen sammen med RoGK, og vi forventer, at der kommer dygtige paragolfere fra hele landet.

Bl. a. har vi en forventning om, at der kommer spillere fra paragolflandsholdet. Vi taler altså om rigtigt dygtige golfspillere med meget lavt golfhandicap.

Du har muligheden for at spille med i matchen – det er bare at tilmelde sig i GolfBox. Almindelige golfspillere og paragolfere spiller mod hinanden på helt lige vilkår efter de almindelige handicapregler, så der vil være gode muligheder for at få ”smæk” af en golfspiller, som har et fysisk handicap.

Vi er sikre på, at det bliver en fantastisk dag – og i det hele taget en fantastisk oplevelse. Meld dig til nu 😊

Der er ikke noget matchfee i denne match. Spillere udefra betaler almindeligt greenfee.

På par 3 banen afholder vores egne rehab’ere match, og her er der også inviteret spillere fra andre klubber med rehab-golfspillere.

Efter matchen vil der være samlet frokost og præmieoverrækkelse for begge arrangementer. Frokosten vil være mod betaling, men vi får en god aftale i stand med Restaurant Birdie.

Kom og støt op arrangementet med din deltagelse 😊 – eller und dig selv at tage en smut ud og se på noget anderledes, men flot golfspil.

Her kan du læse mere om Rehab-golf i Roskilde og handciapgolf i det hele taget – bemærk, at der er stor forskel på “paragolf” og “rehab-golf” – det kan du læse mere om på siden, hvor der også er link til en film om rehabgolf.

Billedet er fra en rehabmatch på par 3 banen. Men paragolfspillerne kan altså begå sig på den store bane – og mange af dem har et meget lavt handicap.