Author Archives: hop@sprogtips.dk

93 kaniner fik besøg af 17 divisionsspillere

Mandagens meget flotte vejr var en perfekt ramme til afviklingen af ‘kaniner og eliten’.

Der var i alt 93 tilmeldte kaniner, som mandag aften fik selskab af 17 af vores divisionsspillere, der så spillede med i de enkelte bolde.

Formålet med dagens arrangement var dels af præsentere vores elitespillere for klubbens medlemmer, dels at elitespillerne kunne give inspiration og viden fra sig i de enkelte bolde.

Det var lidt et forsøg, men bedømt på de meget positive tilbagemeldinger, der kom efter dagens runde, bliver det ikke sidste gang, vi gennemfører sådan et arrangement. Såvel divisionsspillere som kaniner havde en hyggelig golfaften, også selv om det tog lidt længere tid at afvikle dagens runde.

Gerhard Klaschka

Eliten spiller med kaninerne i aften

I forbindelse med kaninmatchen i aften, mandag den 20. maj, får alle kaninerne besøg af en række af klubbens elitespillere. Spillerne på klubbens bedste hold for kvinder og mænd kommer og spiller med – for at synliggøre eliten men ikke mindst for at elitespillerne kan være med til at give lidt gode råd fra sig. Spillerne bliver fordelt på de forskellige hold, der som normalt bliver fordelt på hele banen.

Der er over 80 tilmeldte spillere til aftenens kaninmatch, der finder sted hver mandag i hele sommerperioden.

Her kan du læse mere om kaninmatcherne.

Ekstra hjælp i sekretariatet

Da vi kun er 1½ ansat i sekretariatet (Tina og Anders), så har vi allieret os med Tina Janne Thorsø og Niels Yde, som gerne vil passe sekretariatet en række fredage han over sommeren.

Det er vi meget glade for, da vi ellers ikke kan få timerne til at række.

Tina Janne og Niels tager sig af medlems- og gæsteservice. Når det gælder andre forhold, så tager de mod besked, hvorefter Tina / Andes tager kontakt den følgende mandag.

Vi er sikre på, at dette nok skal gå fint, og vi beder alle tage pænt imod Tina Janne og Niels og bære over med, at der nok kommer til at mangler nogle ”svar på spørgsmål” den første tid 😊.

Første gang, Niels har vagten er den 24. maj, og Janne er der første gang den 31. maj.

Hilsen
Anders i sekretariatet

Mange glade vindere ved Pink Cup

Til Pink Cup søndag den 12. maj var der 44 deltagere, 20 damer og 24 herrer, så vi besluttede at lægge damerækkerne sammen til en række.

Vi havde gunstart kl. 9 og spillede i sol og lidt blæst.

Efter matchen var der fællesspisning med en lækker buffet fra Restaurant Birdie, kinesisk lotteri og præmieoverrækkelse. Se billeder fra præmieoverrækkelsen længere nede.

Vinderne blev i herrerækken:

 1. John Sønderup 33 points
 2. Klavs Much Koefoed 33 points
 3. Kurt Hjortsø Kristensen med 32 points
 4. Martin Nicki Pedersen 30 points
 5. Brian Wayert 30 points
 6. Jan Skov 30 points
 7. Torben Svendsen 29 points

 

Vinderne i damerækken:

 1. Britta Andersen 35 points
 2. Alice Wind 29 points
 3. Dorte Koch Andersen 28 points
 4. Lene Rasmussen 27 points
 5. Trine Møller 27 points
 6. Birthe Helbæk 26 points
 7. Ebba Harboe 26 points

Ved pointlighed talte laveste handicap.

Der var også præmie for længste drive på hul 15 for herrer, Jan Skov, og for damer, Naomi Harbison-Hanen, for tættest på hullet på hul 5 til Graves Lauridsen, mens ingen nåede på green på hul 13 i drivet.

Der var god gang i det kinesiske lotteri, hvor vi søger en vinder på lod nr. 19. Præmien er to greenfee billetter til Korsør Golf Klub. Henvendelse til Lene Rasmussen.

Vi kan dermed støtte Pink Cup og dermed Kræftens Bekæmpelse med 11.750 kr.

Damedagen takker Restaurant Birdie og Frölich Golf for de flotte sponsorpræmier.

Lene Rasmussen fra Damedagen.

 

Plads til 108 deltagere i F. J. Poulsen match søndag 2. juni

Alle fuldtidsmedlemmer er velkomne til F. J. Poulsen Anlægsgartnerimatch søndag den 2. juni. Der er plads til 108 spillere (efter ”først-til-mølle”-princippet).

Alle starter kl. 9 (gunstart) – og efter dagens 18 huller byder dagens sponsor, F. J. Poulsen A/S, på mad og drikke i Restaurant Birdie.

Udover præmier til vinderne i de tre rækker er der også præmier til længste drive og nærmest flaget.

Tilmelding er startet i GolfBox. Det koster 100. kr. at være med og sidste tilmelding, hvis der ikke er udsolgt, er onsdag den 29. maj.

Her finder du siden med visning af deltagere og senere resultater fra GolfBox. Du skal dog logge direkte på GolfBox for at tilmelde dig.

 

Gør pladser klar til nye bænke på den store bane

De 22 nye og flotte bænke, der fremover skal stå udvalgte steder på den store bane, er nu kommet og gjort klar til at komme ud på banen.

Frivillig-hjælper Bent Henning Hansen har haft gang i bore- og skruemaskinen og sørget for, at metalskelettet nu er suppleret med træ-bund og ryg. Lige nu står de på greenkeepergården og er egentlig klar til at komme på græs.

Det kommer imidlertid ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Bænkene skal nemlig placeres på områder, der først skal gøres klar med grus og efterfølgende fliser, så de nye bænke kommer op, efterhånden som greenkeeperne kan nå det.

Arbejdet starter imidlertid i denne uge, så det varer ikke længe, inden du udvalgte steder både kan nyde synet og sætte dig til rette, hvis der er lidt ventetid eller du lige trænger til at hvile benene.

Arbejdet med opsætning af den enkelte bænk sker i følgende rækkefølge:

 1. Først skal der graves ud
 2. Så skal der lægges to forskellige typer grus/sand
 3. Grus/sand bliver vibreret, så det ikke synker
 4. Der lægges fliser
 5. Bænken sættes på og boltes fast

Bænkene er produceret og designet af Schrøders Metal/Morfo i Hedehusene, som også har stået for klubbens skilte på banen og i området ved klubhus, baghal og drivingrange.

Bænkene er lavet, så de på den ene side vender en bestemt retning, hvor man kan sidde med ryglæn, men samtidig, så man i begge sider kan sidde uden ryglæn og derfor vende sig mod andre retninger og fx holde øje med spillerne både foran, bagfra og fra siderne.

I første omgang bliver bænkene placeret sammen med en boldvasker. Der bliver imidlertid også gjort plads til nye skraldespande, men dem skal der først findes penge til (fx via sponsorer), så de kommer ikke i første omgang.

Det er muligt at købe sponsorplads på bænkene. Flere skilte er allerede solgt, men der er mange tilbage.

Læs mere om sponsorater på de nye bænke.

Læs mere om design og produktion af bænkene.

Se oversigten over, hvor bænkene skal placeres.

 

Opretter et amatør- og ordensudvalg i klubben

Bestyrelsen har besluttet at oprette et amatør- og ordensudvalg i Roskilde Golf Klub – og udvalget er allerede nedsat. Det får Rune Tarnø som formand, Leo Skive og Dorte Qvist som medlemmer og Menno Maat som suppleant, hvis der er sager, hvor et af de øvrige medlemmer er inhabile.

”Vi vil gerne sikre, at hvis der opstår tvister, er indberetning af dårlig opførsel eller lignende, så bliver de sager behandlet fair, professionelt og upartisk. Derfor har vi nu dannet et udvalg, hvis afgørelser bliver suveræne og kun kan ankes til amatør- og ordensudvalget i Dansk Golf Union. Udvalgets afgørelser kan altså ikke ændres i klubben, hverken af sekretariat, udvalg eller bestyrelse,” fortæller formand Kim Møller Behrend.

Udvalgets første formand er Rune Tarnø, der er advokat og dermed har en juridisk baggrund, og netop det har bestyrelsen ønsket. Rune var senest i aktion som dirigent ved klubbens generalforsamling.

”Det er jo ikke meningen, at vi skal bruges i større omfang, og heldigvis er der ikke mange sager med klager over opførsel og lignende. Men udvalget skal bruges til at sikre alle involverede i eventuelle sager en uvildig og saglig vurdering og håndtering. Vi skal søge afklaring og forhåbentlig sikre en mindelig løsning, men der er også nogle sanktioner, vi kan bruge – og ankeinstansen er så DGU”, fortæller Rune Tarnø.

Hvis der bliver brug for sanktioner, har udvalget følgende muligheder:

 1. Advarsel
 2. Karantæne (kan fastsættes fra 1 til 12 måneder)
 3. Eksklusion

Amatør- og ordensudvalget kommer i aktion, hvis der kommer klager over ”tilsidesættelse af etiketteregler”, overtrædelse af klubbens ordensregler, dårlig opførsel, eller lignende.

Sådan klager du

Der er lavet en beskrivelse af, hvordan du klager.

 • Du skal indlevere en skriftlig fremlæggelse af den passerede hændelse, som du ønsker at indberette
 • Indberetningen skal ske senest 48 timer efter hændelsen
 • Indberetningen mailes til sekretariatet, sekretariat@roskildegolfklub.dk, som kvitterer for modtagelsen og videreformidler til Amatør- og ordensudvalget
 • Indberetningen skal indeholde beskrivelse af hændelsen som ønskes indberettet samt implicerede personer og eventuelle vidner til hændelsen. Desuden angivelse af sted på banen eller på klubbens område samt tidsangivelse

Her finder du en oversigt over udvalgets medlemmer.

Her kan du læse retningslinjerne for udvalget.

Her kan du læse processen omkring indberetninger og behandling af klager.

På billedet er der Rune Tarnø i aktion som dirigent på generalforsamlingen.

Ny organisering i bestyrelsen

Nu har bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen. De fleste poster er uforandrede, men der er alligevel foretaget en del små og store justeringer.

Først og fremmest er det nu Stig Nelkop, der er kasserer. Han afløser Jens Krøis, der fremover har informationsudvalget og som noget nyt også matchudvalget under sig.

Annette Carlsson, der er nyvalgt i bestyrelsen, får hele indslusningen af nye medlemmer som ansvarsområde. Det vil sige, at hun er bestyrelsens kontaktperson i udvalg for prøvemedlemmer, kaninudvalg og par 3 bane aktivitetsudvalg. Herudover bliver Annette også kontaktperson i bestyrelsen for Herredag, Damedag og Seniorgolf.

Regel- og handicapudvalget flytter fra Jens Krøis over til Jan B. Kristiansen, og så bliver der dannet et amatør og ordensudvalg, der kommer til at høre under formand Kim Møller Behrend.

Her kan du se klubbens nye organisationsdiagram.

Her kan du se alle medlemmerne i bestyrelsen – herunder en kort beskrivelse af deres ansvarsområder.

På billedet i toppen og herunder er det:

Øverst fra venstre: Stig Nelkop, Kim Møller Behrend, Jens Krøis og Brian Harder.

Nederst fra venstre: Torben Madsen, Jan B. Kristiansen og Annette Carlsson.