33.000 kr. indsamlet til Kræftens Bekæmpelse

Igen i 2022 har medlemmerne stillet op i forbindelse med en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse – en indsamling, der samtidig kan være en fordel for Roskilde Golf Klub.

I alt har 160 medlemmer bidraget – og der er indsamlet 33.051 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Det svarer nogenlunde til, hvad der også blev indsamlet sidste år.

”For klubben er der den fordel, at vi på linje med en række andre idrætsforeninger i Danmark nu har en mulighed for at få del i en statslig pulje af penge, der er sat af til foreninger, der på samme måde som os indsamler midler til velgørende formål. Mange andre golfklubber men også andre idrætsforeninger har gjort det samme i flere år,” fortæller daglig leder, Anders Schnack og tilføjer:

”Vi kunne godt have indsamlet til andre formål – faktisk også noget, vi selv kunne have haft gavn af, men bestyrelsen syntes, at det giver bedst mening at indsamle til Kræftens Bekæmpelse.”

Den statslige pulje, som klubben nu kan få støtte fra, uddeler penge som momsrefusion, og da Roskilde Golf Klub netop i 2021 og 2022 har haft mange momsudgifter, så har indsamlingen givet ekstra god mening.

Støttepuljen har en fast størrelse, så evt. tilskud til Roskilde kommer an på, hvor mange andre, der har søgt. Det er først i oktober, at klubben får besked om støtten fra sidste år.

”Vi kan ikke regne med at få al vores moms refunderet, men selv fx 20 procent vil være et stort beløb for klubben, så vi glæder os til at se resultatet,” siger Anders Schnack.

Indsamlingen for 2022 er nu lukket – og klubben har indbetalt beløbet til Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere: