Donations-mål nået – bidrag til kræft fortsætter lidt endnu

Så lykkedes det at nå op på 100 bidrag, der både tjener Kræftens Bekæmpelse og samtidig er med til at støtte klubben.

Som tidligere nævnt går medlemmernes bidrag på 200 kr. eller mere ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse, men med 100 bidragsydere får klubben nu mulighed for at søge penge fra en særlig pulje, som en lang række andre foreninger også har fået penge fra de seneste år. Puljen er oprettet til foreninger, der kan opnå status som velgørende via mindst 100 indbetalinger fra medlemmerne på mindst 200 kr. hver.

Status på klubbens indsamling af penge til Kræftens Bekæmpelse har nu 102 bidragydere. Opgørelsen er pr. onsdag den 8. september 2021.

Der kommer muligvis op til 10 personer mere på listen. Der er nemlig nogle indbetalinger, hvor der ikke er skrevet ”Donation” på, og før sekretariatet snakker med bidragyderne er det ikke sikkert, at disse bidrag er til indsamlingen. Mobile Pay nummeret bliver også brugt til en række andre betalinger.

”Det er dejligt, at vi nåede målet. Stor tak til alle de mere end 100 medlemmer, der har bidraget. Det gavner naturligvis kræftforskning men også klubben. Pengene fra den pulje, vi kan få del i, handler om delvis momsfritagelse, og netop i år betaler vi mange penge på grund af etableringen af den nye bane og andre projekter,” fortæller daglig leder, Anders Schnack, der tilføjer:

”Målet var 100 bidrag, men for at støtte behandlingen af kræft vil det være et godt signal at sende, hvis vi som klub kan sende flere penge ind, end det er krævet i forbindelse med ansøgningen. Derfor holder vi indsamling af bidrag via klubbens Mobile Pay konto åben lidt endnu.”

Du, din familie, venner eller bekendte kan overføre mindst 200 kr. til Roskilde Golf Klubs mobile pay nr. 69944. Vigtigt: Du skal skrive ”Donation” i meddelelsesfeltet i forbindelse med betalingen.