Støtte til kræftbekæmpelse kan igen hjælpe klubben

Roskilde Golf Klub blev sidste år godkendt som velgørende organisation i lighed med en lang række foreninger landet over – inklusive et stort antal golfklubber. Dermed fik klubben andel i en central pulje af penge, der er afsat til momsrefusion til foreninger og organisationer, hvis medlemmer donerer penge til velgørende formål. Det er endnu ikke afgjort, hvor mange penge klubben får retur i moms for 2021, men der er en forhåbning om 200-300.000 kr. Det bliver afgjort i oktober.

I 2021 opnåede vi ovennævnte status ved at indsamle mere end kr. 30.000.- til Kræftens Bekæmpelse. Minimumskravet er 100 donationer a mindst 200 kr.

Bestyrelsen har besluttet, at vi gerne vi opretholde den opnående status i 2022. Det sker ved – igen i år – at indsamle mindst 100 donationer a kr. 200.- inden den 26/9. Donationerne er skattefri for donor i lighed med sidste år.

Bestyrelsen håber, at medlemmerne igen i år vil støtte op om initiativet, som både gavner Kræftens Bekæmpelse, men også klubben. Nu får du først at vide, hvordan du støtter – længere nede kommer så selve forklaringen.

Du skal senest 26. september overføre mindst 200 kr. til Roskilde Golf Klubs mobile pay nr. 69944. Vigtigt: Du skal skrive ”Donation” i meddelelsesfeltet i forbindelse med betalingen.

Alle de indkomne penge fører klubben så ubeskåret videre til Kræftens Bekæmpelse.

”For klubben er der den fordel, at vi med over 100 donationer kan bevare sidste års godkendelse som velgørende forening og derved opnå en delvis momsfritagelse via den centrale pulje, der er sat af til det. I forvejen er der rigtig mange foreninger, der på denne måde får del af disse penge – og igen i år vil det have stor betydning for os, da vi med byggeprojektet og dræning af drivingrangen betaler mange penge i moms,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

”Det vil altså være en stor fordel både for Kræftens Bekæmpelse og for os, at der kommer mange bidrag. Der skal mindst 100 til, og de skal komme inden den 26. september 2022, så vi kan overholde fristen for ansøgning, som er 1. oktober.”

”Vi vil gøre en indsats for at sprede budskabet både via hjemmesiden, men også direkte via klubber i klubben og lignende og håber naturligvis på mange medlemmers opbakning, som vil gøre en kæmpe forskel for os. Da puljen er et fast beløb, uanset hvor mange der søger, så kan vi ikke regne med at få al vores moms refunderet, men selv fx 20 procent vil være et stort beløb for klubben,” siger Anders Schnack.

Som medlem kan du trække din gave til Kræftens Bekæmpelse fra på din selvangivelse næste gang. Hvis du ønsker det, vil det efter 1. oktober blive muligt at blive registreret i sekretariatet og dermed donationen indberettet til Skat. Der kommer mere information om det senere på året.

Et kort resumé:

Overfør mindst 200 kr. til mobile pay nr. 69944 inden 26. september 2022 – skriv ”Donation” i meddelelsesfeltet.