Klubben får nye medlemskaber i stedet for par 3 og flex

Er du fuldtidsmedlem i Roskilde Golf Klub i dag, så fortsætter du uændret i 2022 – uanset om du er senior, ungsenior, junior eller mikro. Bare så det er slået fast.

Men er du par 3 eller semi-flex medlem, så kommer der nu en række ændringer.

Det er tidligere vedtaget og kommunikeret ud, at disse to medlemskaber forsvinder og bliver erstattet af noget nyt i forbindelse med etableringen af den nye 9-huls bane. Nu er vi så tæt på, at banen kan tages i brug, at bestyrelsen nu har besluttet de helt konkrete betingelser.

Roskilde Golf Klub optager ikke længere flex- og par 3 medlemmer – og for jer, der i dag har disse medlemskaber, kommer der en overgangsordning, som I kan læse om herunder.

Kort fortalt så er der nu oprettet en ny type medlemskab, et 9-hullers bane medlemskab, kaldet ”senior flex”. Dette medlemskab giver frit spil på 9-huls banen og ret til at købe greenfee til 18-hullers banen til halv pris. ”Senior flex” erstatter både det nuværende ”semi flex” og ”Par 3” medlemskabet.

Alle nuværende flex-medlemmer bliver overført til det nye ”Senior flex” medlemskab med virkning fra 2022. Par 3 medlemskabet har en overgangsordning og forsvinder først helt fra 31/12 2023.

Prisen for det nye ”senior flex” medlemskab er højere end både det nuværende par 3 og semi flex medlemskab – der er dog en overgangsordning for par 3 medlemmerne i 2022 og 2023. Og der er også en overgangsordning for semi flex’erne i form af et lidt mindre kontingent, da den nye bane sandsynligvis ikke er klar før til 2. halvdel af sæsonen. Se de konkrete priser længere nede.

”Når den nye bane er i fuld brug, vil prisen for ”senior flex” være højere end par 3 og flexmedlemskaberne i dag. Det er naturligt, da den nye bane er meget bedre end vores nuværende par 3 bane. Vi håber da også, at det nye ”senior flex” medlemskab bliver rigtig populært og vil give høj spilaktivitet på den nye bane. Udover almindeligt spil kommer der også nogle særlige 9-hullers bane aktiviteter. Vi er netop ved at kigge på organiseringen af disse aktiviteter i form af nogle nye udvalg. Det arbejder vi med hen over vinteren,” fortæller daglig leder, Anders Schnack.

 

Alle par 3 medlemmer skal have DGU-kort – tilbud om ekstra træning

Fremover kan man ikke komme ind fra gaden og spille på 9-huls banen. Det er nemlig ikke en pay-and-play bane som par 3 banen er i dag. Derfor skal man have et DGU-kort som spilleret til banen. Et DGU-kort får man, når man har bestået en regel-prøve og en praktisk prøve.

”Vi ved godt, at nogle af vores par 3 medlemmer i dag ikke har et DGU-kort og at der blandt de medlemmer kan være nogen, der er lidt nervøse over at skulle op til en prøve, men vi vil gøre meget for at hjælpe og sikre, at alle kommer godt igennem. Klubben vil i 2022 tilbyde træningslektioner og gratis slagprøver til gruppen af par 3 medlemmer uden DGU-kort,” siger Anders.

 

Flex-billetter forsvinder – men brug de gamle, indtil du ikke har flere

Han fortæller også, at det nuværende system med flexbilletter til den store bane vil blive udfaset. I 2022 får flexmedlemmerne ikke fem billetter til den store bane med i deres kontingent. Til gengæld kan de altid købe sig til runder på den store bane til halv pris. Dem, der stadig har flex-billetter fra i år og tidligere, kan benytte disse, indtil de ikke har flere.

 

Nyt medlemskab for dem, der ikke spiller så meget

Som noget helt nyt opretter Roskilde Golf Klub også et ”Greenfee flex” medlemskab. Her betaler du et kontingent uden spilleret, men til gengæld kan du købe runder både på 9-huls banen og 18-huls banen til halv pris, hver gang du vil ud at spille. Dette medlemskab er beregnet til medlemmer, der ikke spiller så meget, men gerne vil bevare tilknytningen til klubben – og som gerne vil have muligheden for at køre ud og træne på drivingrange, puttinggreen og indspilsområdet. Det må de nemlig gøre lige så meget, du har lyst.

 

Her får du et overblik over klubbens fremtidige medlemskaber:

 

Senior Flex

 • Pris (hele året) 2022 = 3.900 kr.
 • Pris reelt 2022 (½ par 3 bane + ½ 9 hullers bane) = 2.900 kr.
 • Pris (forslag) 2023 = 3.940 kr.
 • Frit spil på Par 3 og 9 hullers bane
 • Deltagelse i aktiviteter på 9 hullers bane
 • Der betales ½ greenfee på 18 hullers bane
 • Fakturering af kontingent halvårligt – første gang 1/1 2022 = 1450 kr.

Semi flex

 • Dette medlemskab ophører pr den 31/12-2021
 • Medlemmerne konverteres til senior flex (9 huls bane medlemmer)
 • Fakturering som senior flex medlemmer i 2022
 • Rettigheder som senior flex medlemmer i 2022
 • Gamle flex-billetter kan fortsat anvendes i stedet for betaling af halv greenfee på 18 hullers banen

Greenfee medlemskab (flex)

 • Pris (hele året) 2022 = 1.900 kr.
 • Pris (hele året) 2023 (forslag) = 1.920 kr.
 • Dette medlemskab kræver DGU kort som medlem i Roskilde Golf Klub
 • Frit brug af træningsfaciliteter
 • Frit brug af par 3 bane – så længe den eksisterer
 • Der betales ½ greenfee på 9 hullers og 18 hullers bane
 • Gamle flex-billetter kan fortsat anvendes i stedet for betaling af halv greenfee på både 9 og 18 hullers bane. En billet uanset valg af bane

Par 3 bane medlemskab

 • Pris (hele året) 2022 = 2.400 kr.
 • Pris (hele året) 2023 (forslag) = 3.100 kr.
 • Medlemskabstypen udgår 31/12-2023 og konverteres til senior flex
 • Dette medlemskab giver DGU kort som medlem i Roskilde Golf Klub, når prøve er bestået
 • Frit brug af træningsfaciliteter
 • Frit brug af Par 3 bane – så længe den eksisterer.
 • Frit spil på 9 hullers bane når den åbner – også uden DGU kort
 • Der betales ½ greenfee på 18 hullers bane. DGU kort kræves
 • Der tilbydes fælles træning lektioner i 2022 med henblik på erhvervelse af DGU kort
 • Der tilbydes gratis slagprøver

 

Her kan du se priserne for fuldt medlemskab i 2022:

 • Seniorer = 7.300 kr.
 • Ungseniorer = 3650 kr.
 • Juniorer = 1600 kr.
 • Mikroer: 525 kr.

 

Det er endnu uvist, hvornår den nye 9-hullers bane åbner. Det bliver først afgjort i løbet af 2022, og det afhænger af, hvordan vinteren og foråret forløber.

Alle kan derfor spille videre på den nuværende par 3 bane, indtil den ophører. Det er også muligt for alle medlemmer i Roskilde Golf Klub at spille vinterbanen, når den bliver oprettet som erstatning for både par 3 og 18-hullers banen. Vinterbanens huller er spredt ud over hele golfklubbens areal – både på området med par 3 og 18-hullers banen.

Priser og vilkår som vist herover gælder derfor hvis den nye 9-huls bane åbner senest 1. juli 2022. Hvis det ikke kommer til at holde stik, kan det give anledning til ændringer, fx kompensation for de berørte medlemmer eller lignende.

Har du spørgsmål, så har du mulighed for at få mere information og uddybning. Det sker på medlemsmødet tirsdag den 23. november 2021.

Læs mere: