Vandmænd i gang – se hvad der sker på klubbens baner

Det bliver rigtig godt og tidsplanen holder. Der er bare nogle bump på vejen, der volder lidt vanskeligheder.

Det er situationen lige nu omkring etableringen af den nye 9-huls bane. Her får du en status + en masse nyt om, hvad der sker på 18 huls banen. Det bliver lidt langt, så er du forberedt, men til gengæld bliver det interessant læsning for de af jer, der er nysgerrige på, hvad der sker på banerne.

Som nævnt holder tidsplanen på 9-huls banen stadig – og alt tegner til, at vi får en fantastisk bane med store og flotte teesteder og greens. Al jord er nu leveret og lagt på plads, så i den kommende tid er det “vandmændene” fra firmaet Agrometer, der er i gang med at lægge vandingsanlæg rundt om samtlige teesteder og greens. Det kommer til at tage en måneds tid, måske lidt mere fordi det nu også er feriesæson.

Allerede nu kan spillerne på par 3 banen se, at der er lange striber efter gravearbejde på fairways, og hist og pist stikker der strøm- og vandledninger op af jorden. Hovedvandledningen til hele den nye bane er nemlig lagt ned. Nu kommer det lidt finere arbejde med placering af de enkelte sprinklere, så vi efterfølgende er sikre på, at alle greens og teesteder kan blive vandet.

I løbet af august eller tidligt i september skal alt så være klar til græs-såning, og som det ser ud lige nu, så bliver denne milepæl også nået. Herefter tager moder natur over – det bliver temperaturer, vejr, vind og vand, der afgør, hvornår i 2022, den nye bane kan blive taget i brug.

 

Koks i strøm og vandrør

Men hvis alt går efter planen, hvad er det så for nogle “bump på vejen”, der blev nævnt i starten?

Det handler om klubbens vandingsanlæg generelt. Her i foråret har der været adskillige strømudfald og greenkeeperne er ved at blive gråhårede af, at der hele tiden er fejl på anlægget. Det har betydet, at nogle teesteder i perioder har manglet vand.

“Da vi startede vandingsanlægget efter vinteren, fungerede alt perfekt, men en måned senere, da vi skulle til at vande for første gang, stødte vi på strømfejl, som har præget os lige siden. Vi har ledt og ledt efter fejlene, også med bistand fra elektrikere.

Det er derfor, I kan se, at vi har gravet huller en hel del steder og har været nødt til at lægge midlertidige ledninger oven på jorden,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

“Oven i det har vi så haft en del overgravninger af både vand- og strømledninger af maskinerne, der graver til den nye bane. Vi vidste godt, at det var en risiko, men vi har været uheldige med, at maskinerne har ramt næsten alt, hvad det var muligt at ramme på vejen. Vi har fra starten aftalt, at vi selv reparerer disse skader. Det var en måde at spare penge på ved indgåelse af entreprenørkontrakten, så vi må bare klø på, og det gode er heldigvis, at vi til sidst får et samlet vandingsanlæg til begge baner, der fungerer perfekt – og at vi så samtidig har fået noget mere viden om strømmen på banen,” siger Nick og tilføjer:

”Vi ved godt, at der flere steder er nogle skader efter udgravningerne, som skal udbedres. Opgravningerne er blevet større, end vi havde forventet efter nedgravning af rør og kabler. Det skyldes, at jorden har været så hård, at entreprenøren har været nødt til at bruge en større maskine end planlagt.”

Der vil komme blå markeringer på jorden, der hvor skaderne er så store, at vi må droppe uden for området uden strafslag.

På billedet er det to medarbejdere fra Agrometer, der står med en del af det udstyr, der skal graves ned på 9-huls banen for at sikre vandforsyningen.

Det er indtil nu lykkedes at undgå mange hul-lukninger på par 3 banen. Til gengæld bliver der ofte flyttet rundt op udslagssteder og spillet til midlertidige greens, og til næste år kan det blive nødvendigt at lukke banen et par uger inden åbningen for at fjerne de greens og bunkers, der kommer til at ligge i vejen på den nye bane.

 

Banen står godt

Og så over til, hvad der sker på 18 huls banen – udover udfordringerne med vandingsanlægget.

Først en status på banen set med greenkeepernes øjne:

”Overordnet synes vi, at banen står godt. Teestederne er nogenlunde ok – som nævnt er der enkelte, der har lidt under manglen på vand. Greens er fine – stort set uden sygdom og med den hastighed, som vi gerne vil have. Fairways derimod er og har ikke været gode nok. Her har der flere steder været skader efter fugle-”angreb” og så har vi været præget af lange perioder med tørvejr. Vi håber, at regnen nu kan rette op på det,” siger Nick Bosholdt.

Der bliver eftersået på alle teesteder og greens mandag, tirsdag og måske også onsdag den 5.-7. juli.

 

Flere men mindre bunkere på hul 14 og 15

Fremadrettet kommer der til at ske noget på hul 14 og 15. Her bliver de i alt tre store fairway bunkers delt op, og noget af det nuværende bunker-areal bliver i stedet græs. Dette arbejde sker for at få de sidste ni huller til bedre at ligne de ni første. De to halvdele er lavet på forskellige tidspunkter, og det kan godt ses i dag. Baneudvalget har derfor en målsætning om at samtlige 18 huller skal have samme udtryk.
Bunkerrenoveringen er gået i gang på hul 15 – bagefter kommer hul 14. Arbejdet kører hen over de næste måneder.

I det hele taget har greenkeeperne brugt ekstra ressourcer på bunkerne i år, både i forhold til sand i dem og vedligeholdelse ved løbende fjernelse af ukrudt. Det var et af de punkter, der fik mange kommentarer og lavere karakter i medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum” i 2020.

”Vi har igen haft en lille udfordring i forbindelse med kraftige regnskyl. I de tilfælde løber der også jord ned i bunkers, og det får efterfølgende den virkning, at bunker-sandet bliver mere ”pakket” og ikke så blødt at slå op af,” fortæller Nick.

 

Sø bliver renset for bevoksning

Ved hul 14 kommer der også til at ske en anden forandring i løbet af året, sandsynligvis i august og september. Det er kommunen, der har et projekt med fjernelse af rigtig meget bevoksning i og omkring søen, der står i højre side, når vi slår ud. I dag kan man knapt nok ane, at der er en sø, fordi træer, buske og siv i søen fylder det hele. Men planen er, at der skal være vandspejl helt uden skygge, så temperaturen på vandet kommer opad.
Det skal være til gavn for løvfrøer, som også er tilgodeset andre steder på banen.

Det er derfor kun i højre side, der vil være lidt bevoksning tilbage.

På hul 14 bliver roughen til højre for 58-teestedet også slået på et tidspunkt – og erstattet af en blomstermark – også for biodiversitetens skyld.

 

Flytter vandløb på hul 11 – når tilladelsen er i hus

Forhåbentlig i august skal vandforbindelsen fra å til sø på hul 11 også flyttes. Det sker for at skabe et større landingsområde, så færre føler sig fristet til at slå over mod fairway på hul 10. Vandløbet fra søen ned til åen bliver flyttet mere til højre set nede fra teestedet.

I øjeblikket er ændringen i høring, så det er endnu ikke helt sikkert, at kommunen giver endelig tilladelse.

På sigt kan der også komme andre løsninger i spil, da det er planen at få en banearkitekt til at kigge på området ved hul 9, 10 og 11. Det handler om sikkerhed for forbipasserende på den offentlige sti, der passerer de tre huller.

 

Tre ”nye” golfbiler

Endelig en lille nyhed om klubbens golfbiler. Der er sikkert ikke nogen, der har bemærket det, men de tre ældste biler, nr. 9, 10 og 11, er nu blevet skiftet ud med nogen, der har samme alder, som vores øvrige bilpark. De tre ”nye” har som udgangspunkt ikke boldvaskere og køletaske som de øvrige, men kører lige så godt som alle de andre. Det er i øvrigt gået fint, efter alle biler har fået nye batterier fra sæsonstart.
Husk i øvrigt at stille bilen retur og aflevere nøglerne i klubhuset straks efter brug, så bilen står til rådighed for andre.

PS: På infoskærmene i klubhuset kører der i øjeblikket nogle dronefilm med overflyvning af den nye bane her i anlægsfasen.

Læs mere:

Herunder kan du se en række fotos både fra 18 huls og 9 huls banens byggerier: