300 spillere glemte at bekræfte tider i juni 2021

I Roskilde Golf Klub har vi desværre et stigende antal medlemmer, der ikke bekræfter deres tider. Og da ikke-bekræftede tider både kan dække over udeblivelser og medlemmer/gæster, der alligevel er gået ud på banen, så mister vi overblikket og belægningen, og banen ser fuldt booket ud, selv om der måske reelt er masser af ledige tider.

I weekenden den 26. og 27. juni 2021 var der en ”starter” på 1. tee, der sammen med baneservice holdt øje med flowet på banen og samtidig registrerede afbud, udeblivelser og ikke-bekræftede tider. Og her blev det klart, at vi skal have ekstra fokus på at bekræfte tider – og melde afbud i god tid, hvis man alligevel ikke kan komme.

Flere meldte afbud med 1-2 timers varsel – og så har andre jo svært ved at opdage, at der pludselig er blevet plads. Og andre kom slet ikke til deres bestilte tider. Sekretariatet vil fremover følge udviklingen.

Her er tallene for juni 2021:

  • Antal ikke-bekræftede tider på Roskildes 18 huls bane: 300 spillere – heraf havde 87 to eller flere ubekræftede tider
  • Antal ikke-bekræftede tider af Roskildespillere på andre klubbers baner: 60 medlemmer – heraf havde 13 to eller flere ubekræftede tider

”Blandt de 300 spillere, der ikke har bekræftet tider på vores bane, er der også nogle fra andre klubber, herunder spillere fra de andre klubber i vores fritspilsordning, SGO. Som I kan se, har vi også selv spillere, der ikke bekræfter deres tid i andre klubber. Derfor har vi dette punkt til behandling på vores næste møde i SGO-samarbejdet,” fortæller daglig leder, Anders Schnack og tilføjer:

”Vi har nu sendt en mail ud til alle dem, der har haft to eller flere ikke-bekræftede tider, og så håber vi, at vi hurtigt ser forbedringer.”

Læs mere: