Det sker på banen i 2017

Det er kanter som den, Nick står ved her, der bliver rettet op.
Det er kanter som den, Nick står ved her, der bliver rettet op.

Renovering af bunkers og generel vedligeholdelse af banen er det, der fra greenkeepernes og baneudvalgets side er fokus på i 2017. Her kan du læse mere om, hvad planerne er.

Mange bunkers har den udfordring, at de har nogle voldsomme kanter og at der mange steder er slået så meget sand op, at bunkerkanterne er blevet meget højere end tiltænkt. Det gør, at bolde kan lande helt umuligt under en kant. Desuden er disse bunkers ikke så nemme at vedligeholde i hverdagen.

Derfor sker der en række forbedringer på bunkers overalt på banen. Greenkeeperne er allerede i gang.

Henover vinteren er der blevet arbejdet på at beskære massevis af træer og buske. Træerne på banen er efterhånden så store, at de kræver hyppig beskæring, og det samme gælder naturhegnene, der vokser kraftigt til siderne, hvis de ikke bliver beskåret. Læg fx mærke til adskillelsen mellem hul 12 og 18, næste gang du kommer forbi. Her er der beskåret en hel del.

Banens åer er også blevet renset og lige nu ligger der mange steder smågrene også på fairways, men de vil snart blive fjernet eller blæst væk.

2017-03 Banepleje hul 10-11 1
Der kommer rough her ved stien, hvor langtslående spillere på hul 11 ofte slår op. Desuden bliver der plantet nogle træer til venstre for de nuværende træer i kanten mellem hul 11 og 10. Træerne ved søen er blevet kraftigt beskåret, så det nu er endnu nemmere at slå i retning mod green – fx kort af åen.

Sikkerhedstiltag på hul 11

I 2017 kommer der ikke store ændringer i forhold til greens og teesteder. Det midlertidige teested mellem søerne på hul 11 er blevet gjort permanent, og det nye fælles teested på hul 14 og 16 bliver sandsynligvis taget i brug til Jyske Banks Åbningsmatch den søndag den 30. april. Her er der blevet flyttet rigtig meget jord, og enden er blevet et stort areal med nylagt rullegræs, hvor det er muligt at flytte udslaget på de to huller flere forskellige steder.

Her kan du se, hvad der konkret kommer til at ske på de enkelte huller i 2017 – ikke mindst på hul 11, hvor der bliver iværksat flere initiativer for at øge sikkerheden. Det bliver sværere for de langtslående at opnå fordele ved at slå over mod hul 10 og teestedet på hul 8.

Kig på træ og sø på hul 5

Den store gren til højre på træet bliver fjernet, og så bliver der i 2017 holdt øje med, om træet fortsat er i vækst eller er ved at dø ud.
Den store gren til højre på træet bliver fjernet, og så bliver der i 2017 holdt øje med, om træet fortsat er i vækst eller er ved at dø ud.

På hul 5 er der fokus både på det store træ foran søen, der længe har set lidt skidt ud, men også på selve søen, hvor kanterne er ved at falde sammen. Det kan ende med, at der bliver lavet nye skrånende kanter. Desuden kunne der være en idé i at udvide søen til venstre, så den kan være med til at dræne mere, da området ofte er vådt. En evt. udvidelse vil ikke komme til at påvirke spillet på hullet.

Langsigtet plan på vej

“Baneudvalget og jeg vil i 2017 arbejde på en ny langsigtet plan, da den nuværende udløber i 2018. Her vil vi blandt andet beskrive, hvad målet med udtrykket på vores bane er, så vi har det som udgangspunkt, når vi planlægger vedligehold og evt. nye tiltag,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Her kan du se, hvem der sidder i baneudvalget.

2017-03 Banepleje traningsmaatteNy træningsgreen og måtter

På træningsarealet varer det ikke længe, inden en ny green er klar til spil. Afspærringen er fjernet, og om kort tid bliver der lavet et hul og sat et flag. Her er der desuden blevet lagt en måtte med præcis 60 meter til green. Det vil gøre det muligt at træne præcisions slag.

På par 3 banen sker der ikke så meget nyt, da klubben fortsat venter på, hvornår det bliver muligt at gå i gang med en hel ny par 3 bane i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole. Lidt nyt sker der dog, idet der kommer nye måtter.

Niklas ny stedfortræder

Blandt greenkeeperne er Niklas Krog Fischer blevet udnævnt til 1. assistent og dermed stedfortræder, når chefgreenkeeper Nick Bosholdt ikke er til stede. Niklas vil overtage ansvaret for flere af projekterne på banen.

“Det vil give mig mulighed for selv at være mere med, når vi klipper og laver andre ting på banen, så jeg bedre kan selv kan følge med i, hvad der løbende sker overalt på banen. Det har der i perioder været for lidt tid til,” siger Nick.

Niclas Krog Fischer 2016Niklas er 24 år og bor i Roskilde. Han spiller også på elitehold i Roskilde Golf Klub og har handicap 4,9.

Niklas startede som greenkeeperelev som 17-årig i Sjoldenæsholm, men blev ramt af banens konkurs i 2012. Han fik dog mulighed for at slutte sin uddannelse i Roskilde og er altså nu ikke alene udlært og glad for at være i klubben, men også blevet 1. assistent.

På billedet øverst er det i øvrigt Steen Holbech Jensen og Martin Kauffmann Jensen, der renoverer en bunker på hul 18.

Til slut en lille oversigt over, hvornår der sker større vedligeholdelsesarbejder i år – det er cirkatidspunkter:

  • Uge 16: Såning på greens og teesteder
  • Uge 19: Topdressing af fairways
  • Uge 27/28: Såning på greens og teesteder
  • Uge 40: Såning på fairways
2017-03 Banepleje hul 14-16 nyt teested
Det nye teested på hul 14-16