Plan for udvikling af banen

Den primære indsats i 2018 kommer ligesom i 2017 til at handle op renovering af bunkers, og så vil fairways igen blive topdresset for at sikre bedst mulig græs at spille på.

Og så vil 2017 bliver brugt til at lave en samlet masterplan for banen de kommende år.

Der er ikke planlagt større ændringer på de enkelte huller, men her er der også sket ting og sager de sidste par år.

I 2016 blev der iværksat nye teesteder på hul 11, 14 og 17.

I 2017 blev der gjort noget for at øge sikkerheden på hul 11. Det nye teested mellem søerne blev gjort permanent.

Her kan du se de ændringer, der blev gennemført i 2017:

Hul 5: Det kan på sigt blive nødvendigt at fælde det store træ lige før søen. Træet har det skidt, men i første omgang blev træet beskåret i håb om, at træet klarer sig, for det vil tage mange år at få et nyt træ til at vokse op.

Hul 11: Her skete der flere ting for at øge sikkerheden mellem hul 10 og 11. Uden at sætte out of bounds pæle på græsset mellem hul 10 og 11 er der gjort flere indsatser for at gøre det mindre attraktivt for de langtslående at sigte over mod de spillere, der er på vej på hul 10. Nogle slår endda helt over stien mod udslagsstedet på hul 8 for derefter at slå op mod green, fordi græsset i dette område er godt at slå fra. Det er det imidlertid ikke mere. Her er der kommet rough, og græsset i området til højre for søen er blevet højere.

2017-03 Banepleje hul 10-11 2
Her kommer der nye træer, der visuelt skal vise spillerne, at de ikke skal slå denne vej fra hul 11-stedet ude mellem søerne.

Desuden er der plantet ekstra træer i skillelinjen mellem hul 11 og 10 – for at gøre det attraktivt at spille kort – eller over – den første å, og så lægge andenslaget herfra op mod green.

 

Hertil kommer renovering af bunkers på en lang række huller.

 

 

 

2017-03 Banepleje hul 5 soeChefgreenkeeperen og klubben har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Her kan du se seneste version af udviklingsplanen.