Plan for udvikling af banen

Her kan du læse en nyhed fra maj 2020:

Status på banen – håb om varme og vand samtidig

Også for greenkeeperne har foråret været betydeligt mere anderledes end normalt. Corona har selvfølgelig betydet en hel del med lukning og åbning og forskellige specialforanstaltninger, men vejret har også artet sig anderledes end normalt.

Det har der været fordele og ulemper ved. I forhold til Corona har fordelen været, at greenkeeperne har haft mere arbejdsro. Der er pres på banen, når stort set alle tider er booket af medlemmer, der går rundt på banen og nyder spillet. Og de fleste greenkeepere har da også været på arbejde hele tiden – inddelt i to hold for at forebygge smittefare.

Og hvad er tiden så gået med? Først og fremmest er alle bunkere blevet renset og skåret til efter vinterpausen, men der er også blevet arbejdet med generelt at få banen til at tage sig godt ud efter overgang fra vinterbane til sommerbane.

Man kan tydeligt se, at de områder, der har været friholdt for spillere hen over vinteren, mens vinterbaneområderne trænger til, at græsset begynder at vokse igen.

”Vi har haft forskellige perioder med forskelligt vejr. Først en periode med varme uden vand og så en periode med vand uden varme. Selv her i starten af maj har der været flere morgener med frost på banen. Det betyder, at alt hvad vi har sået, ikke er kommet op endnu, og selv om flere fairways trænger til topdressing, så gør vejret, at vi må vente lidt med det,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Græssets manglende mulighed for at vokse kan specielt ses på hul 15, hvor der har været skader fra krager eller råger, der har hakket efter stankelbenslarver. Det kan stadig tydeligt ses hele vejen rundt i kanten omkring green, hvor græsset ikke har kunnet vokse op igen. Alle områderne er lige nu markeret, så du kan droppe fri, når du skal putte.

Forhåbentlig kommer græsset op nu, hvor der er lovet mere varme.

Nick og hans ”drenge” – der er også en enkelt pige imellem – holder meget øje med græskvaliteten på greens, herunder forskellige vækster, der helst skal holdes lidt tilbage. På billedet er det greenkeeper Niklas Krog Fischer i gang med at gøde på netop hul 15.

Her i foråret er der ikke de store projekter udover almindeligt vedligehold og pleje, men til efteråret kan det komme på tale at rette to teesteder op, som hælder lidt for meget. Det drejer sig om teestederne på hul 15. Måske lægger du ikke mærke til det, men især 58-teestedet hælder ca. 15 centimeter.

Netop teesteder overalt på banen har lidt ekstra under at mangle vand og varme på samme tid. Og når det har blæst så meget, så har det betydet, at nattens vandinger på flere teesteder er sket noget uens. Derfor er græsset grønt og frodigt på en del af området, mens det er tørt på andre dele. Nick håber, at også det vil rette sig nu.

På par 3 banen har greenkeeperne iværksat et forsøg med nogle nye, lidt tungere og tykkere river. Går det forsøg godt, så bliver riverne på den øvrige del af banen også udskiftet løbende.

Ellers er der også gået en del tid med etablering af en ny boldgrav – se selvstændig nyhed.

 

 

 

2017-03 Banepleje hul 5 soeChefgreenkeeperen og klubben har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Der kan dog blive lavet om i planen, hvis der akut kommer andre prioriteringer, så nedenstående liste er vejledende:

 

2020

 • Indspilsområdet (bliver alligevel ikke i 2020)
 • Renovering af bunkere
 • Opretning teested 15 tee 58 og 50
 • Topdressing af fairways

2021

 • Udvidelse teested 7/58
 • Opretning teested 4/58
 • Dræning fairway på hul 8 – fra broen og 200 m frem
 • Topdressing af fairways

2022

 • Opdel fairway bunker 14 og 15
 • Bunker hul 7 lægges til højre
 • Renovering af bunkere
 • Topdressing af fairways

2023

 • Ny green hul 3
 • Renovering af bunkere
 • Udvidelse teested 5/58