Plan for udvikling af banen

Her kan du læse en nyhed fra oktober 2021:

Se status på banerne – og læs om forbedringerne i 2022

Vi går mod vinter, men trods lidt mandskabs-mangel blandt greenkeeperne er der stadig en del projekter, der vil blive arbejdet med de kommende måneder.

Her får du et overblik – både over aktiviteterne på 18-huls banen, hvordan det ser ud på 9-huls banen og hvordan den kommende vinterbane bliver – her kommer der nemlig nogle få ændringer.

 

Den nye bane holder både tidsplan og budget

Lad os bare starte med 9-huls banen.

Der mangler at blive flyttet nogle buske fra midten af området, hvor hul 2, 5, 6, 7 og 8 er i dag. Disse buske bliver flyttet ud i kanterne af området – tæt på to nye fairway-bunkers, der er anlagt i højre side, når man slår op mod det nye hul 8. Disse buske bliver flyttet her i løbet af efteråret.

”Buskene skal udgøre så stor en hindring, at spillerne ikke slår den vej.  Vi skal i stedet slå ud mod midten af arealet, hvor fairway kommer til at være. På den måde beskytter vi dem, der går og cykler på stien bag træerne op langs hul 8, og sådan har princippet været med alle både nye og gamle huller. De er anlagt, så vi slår væk fra områder med færdsel,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt, der glæder sig meget over, at anlægsarbejdet med den nye bane både har overholdt tidsplan og budget.

”Det ser rigtig godt ud. Græsset er kommet fint op her inden vinter, som vi havde håbet på. Der er stadig alt for vådt til, at man kan færdes på det nye område og græsset er langt fra tæt nok og slidstærkt nok til at spille på, men udgangspunktet for vinteren er rigtig god. Det bliver spændende at se, hvordan foråret arter sig, så lige nu er det umuligt at sige, hvornår vi kan åbne den nye bane.”

”Vi kommer til at følge vejret igennem hele foråret og når det er ved at være tid, så bliver der en periode på formentlig 14 dage, hvor par 3 banen lukker helt. I de to uger nedlægger vi så de greens og bunkers, der ikke skal bruges mere, jævner ud og sår græs. Det kan ikke udelukkes, at der vil være områder, der ikke når at så helt til, men hovedparten af banen vil være flot og god, når vi åbner – hvis der altså ikke kommer overraskelser. Indtil nu har vi haft lidt udfordringer med, at dyr har lavet spor både på de nye greens og teesteder, men til gengæld har vi haft vejret med os på mange andre områder, så generelt er jeg meget tilfreds med, hvordan arbejdet er forløbet, siger Nick.”

(Artiklen fortsætter nedenunder billederne fra 9-huls banen).

 

 

 

Hul 10 og 11 åbner igen – buggie-kørsel hul 1-9 + 12-18

Så over til 18-hullers banen. Den har de sidste dage været lidt amputeret, da hul 10 og 11 blev lukket efter det kraftige regnvejr i sidste uge. De to huller bliver åbnet igen fra om morgenen lørdag den 30. oktober. Kørsel med buggier og andre køretøjer bliver også tilladt igen på hele banen – dog med undtagelse af hul 10 og 11.

Dermed bliver andematchen søndag den 31. oktober 2021 også afviklet med en fuld åben bane.

Men hvad kommer der så til at ske på banen den resterende del af året – og til næste år? Der er mange projekter i støbeskeen – tidsplanen for dem afhænger lidt af vejret og af bemandingen på greenkeepergården, men her kommer en oversigt, så du kan se, hvad der er på vej og hvad der er lavet.

 

Rough, blade og dollarspot

Generelt er der klippet rough næsten over hele banen. For at sikre plads til dyre- og insektliv er der områder, hvor roughen bliver stående. Det er typisk på arealer, der meget sjældent har indflydelse på spillet. Roughen er blevet klippet af firmaet Solum, og de omdanner roughen til biogas og gødning.

Der bliver også gjort en stor indsats med nedfaldne blade. Greens bliver blæst rene for blade hver dag, fairway bliver blæst tre gange om ugen og teesteder en gang om ugen. Lige nu falder der rigtig mange blade af træerne, så selv med en hyppig frekvens ligger der stadig mange blade på banen.

 

Af øvrige generelle ting bliver der arbejdet meget med svampesygdommen ”dollarspot”, der ødelægger græsset på greens. Den har vi haft før, hvor den har vist sig i tre etaper henholdsvis før sommer, midt på sommeren og i efteråret. I år slap vi for de første to udbrud, men pludselig var der angreb på adskillige greens.

”Vi har desværre ikke nogen sikker bekæmpelses-metode, men vi prøver os frem med forskellige løsninger, for det kan ødelægge en hel green, når den først bliver ramt af ”dollarspot”. Vi vil gerne kunne opdage sygdommen så hurtigt, at den kun når at ”æde” toppen af græsset og ikke kommer helt ned til ”hjerterødderne”, men det krævede øvede øjne og hurtig reaktion. Nu har vi været ude manuelt at efterså alle de greens, der er ramt og håber, at vi kan undgå, at skaderne viser sig igen til foråret. Men desværre er det en svampesygdom, der breder sig. Rigtig mange klubber har den på greens – i år har vi været heldige, at den først kom til efteråret. Udover manuel såning af græs har vi også topdresset for at gøre spillekvaliteten så god som muligt,” fortæller Nick Bosholdt.

 

Gennemgang af alle 18 huller

Hul 1: Her bliver der skåret lidt i det forreste træ ved åen i venstre side – primært for at give spillerne på tee 50 et mere fair slag mod fairway. Desuden skal den højre bunker ved greenen renoveres i løbet af næste år. Den har et kraftigt udhæng og kan være urimelig svær at komme op af, hvis man lander helt fremme i bunkeren.

Hul 2: Ingen forandringer.

Hul 3: Ingen forandringer.

Hul 4: Ingen forandringer – dog er der en udfordring med manglende vand i søen. Det har været en tendens de sidste år. Nogle har nævnt, om man i stedet kan placere en bunker, men klubben må af naturmæssige årsager ikke foretage sådan en ændring, så indtil videre bliver det som i dag med håbet om lidt mere vand i søen i fremtiden. På billedet er det Jesper Schrøder, der benyttede sig af muligheden for med vandtætte sko at slå nede fra søbunden.

 

Hul 5: Der er beskåret i træet til venstre for green, så grene ikke blokerer næsten en tredjedel af udsynet mod green fra teestedet. Det er dog stadig muligt at lave en lidt svær pindplacering i venstre side.

Hul 6: Træet ved teested 58 er blevet kraftigt beskåret. Grene har hængt så langt ned, at det har været umuligt at udnytte teestedet fuldt ud, men det kan man nu. Så udslagsstedet kan nu blive rykket noget længere tilbage.

Hul 7: På langtidsplanen står fortsat to projekter på hul 7. Det ene handler om at gøre 58-teestedet større og det andet handler om at gøre bunkeren foran green lidt mindre i venstre side, så det er nemmere at slå den vej, hvis man ikke vil slå over bunkeren. Det er dog usikkert, om disse projekter når at blive lavet i 2022.

Hul 8: Her trænger der til at blive drænet fra broen over åen og 200 meter frem på fairway. Det var et projekt, der oprindelig var sat på tidsplanen i år, men det når først at blive til noget i løbet af 2022.

Hul 9: Ingen forandringer.

Hul 10: Umiddelbart ingen forandringer – dog er hullet med i snakken om forbedring af sikkerheden, da udslag fra teesteder går hen over den offentlige sti med dårligt udsyn specielt i forhold til udslag fra tee 58. Golfspillerne kan ikke se de gående, løbende og cyklende, der kommer fra greenkeepergården og gæsterne kan ikke se, om der bliver slået ud. Baneudvalg og bestyrelse er og bliver involveret i dette arbejde, hvor også Dansk Golf Union er taget med på råd.

 

Hul 11: Også dette hul har sikkerhedsudfordringer. Det var her, der i år skete et uheld, hvor en kondiløber blev ramt af en bold, der blev slået mod green – hun kunne ikke se spillerne, og de kunne ikke se hende. I første omgang blev der sat store skilte op, der advarer. Lige nu er der ved at blive beskåret kraftigt blandt buske og træer i det hjørne, hvor stien knækker 90 grader og hvor udsynet er dårligst. I sidste ende kan det ende med en ny løsning i forhold til placering af sti, forkortelse af huller, flytning af teesteder og lignende. Det arbejder baneudvalget med i øjeblikket og sagen skal så afgøres i bestyrelsen.

På hul 11 er der som sædvanlig også udfordringer med vand. Det er ikke fordi, området mangler at blive drænet. Der er nemlig lagt dræn ned. Men vandet skal også have et sted at løbe hen, og lige nu løber det hen til et vandområde, der også er fyldt godt op ved vådt vejr, så der skal en form for pumpeløsning til, hvis området skal kunne drænes bedre – og sådan en løsning er både dyr og svær at opnå hurtig tilladelse til.

Hul 12: Ingen forandringer.

Hul 13: Ingen forandringer.

 

Hul 14: Her er der lavet ny og mindre fairwaybunker i venstre side. Noget af den oprindelige sandbunker er erstattet af græs i en lavning, så det stadig ikke er helt let, hvis bolden lander for meget til venstre. Den lange fairwaybunker i højre side skal omdannes til tre mindre bunkers. Dette arbejde går måske i gang her til efteråret.

På hul 14 er det allerstørste projekt, at søen til højre for tee 58-teestedet helt skal tømmes for vand og al vækst fjernes, så vandhullet starter helt forfra og forhåbentlig bliver en løvfrø-sø. Det er et projekt, som Roskilde Kommune betaler. Der kommer kun til at stå et par træer tilbage i højre side af søen – den øvrige del af vandspejlet skal have fuld sol på, så vandet bliver maksimalt opvarmet. Arbejdet med at tømme søen for jord og slam var egentlig startet men blev stoppet igen på grund af store regnmængder. Det er dog stadig planen, at søen skal tømmes i år. Her er der en opfordring fra greenkeeperne. Skyder du i søen og kan se din bold i det slam, der lige nu ligger i en stor bunke, så lad være med at gå ind og hente den. Du risikerer at synke ned og får svært ved at komme op igen.

 

 

Hul 15: Her er teestederne blevet rettet op, så de ikke længere er skæve – og en lang fairwaybunker i venstre side blev opdelt i to. Oppe ved green er venstre bunker blevet renoveret og bag ved green vil der hele næste år være et areal, hvor der kommer blå pæle og dermed mulighed for at genplacere bolden. Det skyldes, at al jord og slam fra oprensningen af søen på hul 14 bliver placeret i dette område. Det skal først tørre ordentligt, inden det så bliver jævnet ud, tildækket med muld og sået med græs, så området bag greenen bliver mindre stejlt, end det er i dag.

 

 

 

Hul 16: Her skal den sidste bunker i første renoverings-bølge laves. Det er venstre greenbunker, der har et græsudhæng, der kan være svært at slå over, hvis din bold ligger langt fremme i sandet. På hul 16 er det senere også meningen at renovere fairway-bunkeren i venstre side. Denne bunker skal vendes 90 grader i spilleretningen, så der bliver lidt mere landingsplads midt på fairway.

Hul 17: Ingen forandringer.

Hul 18: Ingen forandringer.

På nogle af hullerne kan der dog godt komme til at ske forbedringer i forhold til bunkers. Greenkeeperne har nemlig besluttet ikke bare at starte forfra med de greens, der senest blev renoveret for seks år siden. I stedet går de efter at prioritere renovering af de bunkers, der er mest i spil og som trænger mest. Det er en prioritering, der foretages løbende og derfor er der ikke lavet en tidsplan.

Drivingrange: Her har bestyrelsen bevilget penge til at dræne området, så det bliver muligt at samle bolde op i længere tid om efteråret og tidligere fra om foråret. Det kan ikke lade sig gøre i dag, da området er så blødt, at boldopsamlingstraktoren vil lave dybe render i græsset. Forment bliver dette arbejdet lavet i det tidlige efterår 2022.

 

Små ændringer på vinterbanen

Til sidst lidt om vinterbanen. Det er stadig for tidligt at gå over til vinterbanen, men greenkeeperne er så langt i planlægningen, at de kan skifte over på en enkelt dag, når vejret gør, at vi vil ødelægge sommergreens, hvis vi spiller mere på dem.

Vinterbanen bliver næsten som den plejer at være. Den er anlagt på kryds og tværs af de normale huller og lavet sådan, at vi går uden om de områder, der har godt af lidt fred vinteren over. På den måde bliver kvaliteten af sommerbanen hurtigere høj, når der bliver åbnet igen efter vinterpausen.

Vinterbanen erstatter både 18-hullers og par 3 banen, så om vinteren må alle medlemmer – også par 3 og flexmedlemmer – spille vinterbanen. Bestilling af tid foregår via GolfBox – mere om det følger, når det bliver aktuelt.
Hul 2 på vinterbanen plejer at være med en green på den anden side af åen på par 3 banen. Der er imidlertid anlagt nye teesteder til det nye hul 8 på 9-huls banen, så derfor bliver hullet lidt kortere. Målet bliver i stedet den normale hul 5 green på par 3 banen. Den green er ikke så stor og der er en bunker foran, så det bliver ikke nødvendigvis lettere.

Hul 4 på vinterbanen bliver også lavet lidt om. Hidtil har greenen været placeret på det skrånende stykke foran sommerbanens green 9, men frost og meget færdsel har gjort den vintergreen nærmest umulig at putte på, da bolden bare løb tilbage, hvor den kom fra, hvis den ikke kom i hul. Derfor bliver der nu lavet en ny hul 4 green på fairway på sommerbanens hul 8. Det gør hullet lidt sværere. Til gengæld bliver hul 5 et kort par 3 hul, som bliver placeret langs den sti, der deler hul 7 og 8.

Flere af hullerne får derfor en ny længde og sværhedsgrad, og der bliver derfor lavet både et nyt vinterbane-kort og nye scorekort.

 

 

 

2017-03 Banepleje hul 5 soeChefgreenkeeperen og klubben har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Der kan dog blive lavet om i planen, hvis der akut kommer andre prioriteringer, så nedenstående liste er vejledende:

 

2022

  • Opdel fairway bunker 14 og 15
  • Bunker hul 7 lægges til højre
  • Udvidelse af teested 58 på hul 7
  • Renovering af bunkere
  • Dræning af fairway på hul 8 – fra broen og 200 meter frem
  • Dræning af drivingrange
  • Topdressing af fairways

2023

  • Ny green hul 3
  • Renovering af bunkere
  • Udvidelse teested 5/58